Watykan: Prawosławni to Kościół, protestanci - nie

wto, 10 lip 2007, 12:26:21

Autor: Mateusz Markiewicz

Stolica Apostolska opublikowała dzisiaj "Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele". Dokument został sformułowany w formie pytań i odpowiedzi, a nie jednego, ciągłego tekstu. Pytań i odpowiedzi jest pięć. Podejmują one najważniejsze zagadnienia z zakresu eklezjologii katolickiej. Ważne są one także dla dalszego dialogu ekumenicznego. Dokument podpisał Kardynał William Levada, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, lecz treść zatwierdził osobiście Benedykt XVI i polecił jej publikację.



Dokument jasno stwierdza, że Sobór Watykański II nie miał zamiaru i nie zmienił katolickiej nauki o Kościele. Jest to temat pierwszego pytania i odpowiedzi na nie. Tak więc ciągle aktualne jest wielowiekowe nauczanie Kościoła, wyrażone na wielu soborach, czy przez wielu papieży.

Drugie pytanie dotyczy wyrażenia subsistit in. Bowiem Konstytucja Lumen gentium stwierdza, że Kościół Chrystusowy subsistit in (trwa w) Kościele katolickim. Dokument Kongregacji stwierdza, że Kościół Chrystusa może trwać w innych Kościołach i Wspólnotach kościelnych, które nie są w pełnej jedności z Kościołem katolickim. Lecz dzieje się to jedynie dzięki obecności w nich "licznych pierwiastków prawdy i uświęcenia". Odpowiedź na to pytanie potwierdza, że według doktryny katolickiej to właśnie Kościół katolicki jest tym Kościołem z wyznania wiary, jest Kościołem założonym przez Chrystusa.

Trzecie pytanie dotyczy tego, dlaczego nie użyto słowa "jest" zamiast "trwa". Otóż wyrażenie "trwa" nie zmienia nauki katolickiej, pozwala natomiast jaśniej wyrazić, że Kościół Chrystusa może istnieć także w innych Kościołach i Wspólnotach kościelnych dzięki wspomnianym "pierwiastkom prawdy i uświęcenia".

Czwarte pytanie dotyczy nazywania "Kościołami" Kościołów wschodnich. Zasługują one na to miano, gdyż mają prawdziwe i ważne sakramenty, zachowały ważne święcenia. Dzięki temu są one z Kościołem katolickim związane najmocniejszym węzłem. Na miano Kościołów zasługują, gdyż są Kościołami partykularnymi. Lecz sytuacja owych Kościołów partykularnych jest naznaczona brakami, gdyż nie utrzymują one koniecznej jedności z Biskupem Rzymu.

Piąte pytanie dotyczy stosowania nazwy "Wspólnoty kościelne" wobec grup powstałych w wyniku reformacji. Według dokumentu nie można ich nazywać Kościołami, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, gdyż nie zachowały one ważnych święceń, nie ma u nich prawdziwej Eucharystii.

http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/20581.php?index=20581〈=en#TESTO%20IN%20LINGUA%20POLACCA - Tekst dokumentu w języku polskim.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070710122621680