Drugi i Trzeci List Jana - studium w audycjach Trans World Radio

czw, 22 mar 2012, 01:40:00

Autor: Marek Cieślar

Podobnie jak Pierwszy, najdłuższy i najlepiej znany List św. Jana, także dwa następne listy zamieszczone w końcowej części Nowego Testamentu pochodzą od Jana Apostoła, ukochanego ucznia Jezusa. Jan żył najdłużej z grona dwunastu uczniów - apostołów Jezusa i najprawdopodobniej jego listy pochodzą z końcowego okresu jego życia. Pisane były pod koniec pierwszego wieku naszej ery. Zgodnie z tradycją, Jan przebywał wtedy w Efezie i tam powstały wszystkie jego listy.

Charakterystyka

Drugi i Trzeci List Jana są krótkie, mają formę prywatnych listów, takich, jakie pisano w tamtych czasach w świecie rzymskim. Listy pisano na papirusach, a jedna karta papirusu miała zazwyczaj wymiary dwadzieścia na dwadzieścia pięć centymetrów. Objętość Drugiego i Trzeciego Listu Jana odpowiadają właśnie temu zwykłemu formatowi papirusu.

Mimo, iż Drugi i Trzeci List Jana mają charakter listów prywatnych, zawierają treści ważne dla całego Kościoła, dlatego znalazły się w kanonie pism Nowego Testamentu.

 

Treść - główne przesłanie

Sędziwy Jan Apostoł cieszył się wielkim autorytetem wśród chrześcijan pierwszego wieku naszej ery. Był przecież naocznym świadkiem życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa! Nic więc dziwnego, że do niego udawali się przywódcy wczesnego Kościoła, by prosić o wyjaśnienie ważnych kwestii, spornych zagadnień. Czasem ich prośby dotyczyły ustosunkowania się do błędnych nauk, które już wtedy, w pierwszych dziesięcioleciach istnienia chrześcijaństwa zagrażały jego jedności.

Pojawiały się już wówczas błędne nauki kwestionujące Bóstwo Chrystusa, działali już różni nauczyciele gnozy, szermujący hasłami wyższego, doskonalszego poznania Boga.

Apostoł Jan, w odpowiedzi na te szkodliwe działania, przestrzega i poucza wiernych, by nie dali się zwieść fałszywym naukom, ale by trwali przy czystej ewangelii, żyjąc zgodnie z tym, co o życiu i dziele Chrystusa przekazali im naoczni świadkowie - apostołowie Jezusa. Jan, zwany "apostołem miłości" podkreśla w swoich listach to, co stanowi samo "serce" poselstwa ewnangelii; że miłość Boga, objawiona w pełni w Jezusie Chrystusie powinna przemienić ludzkie serca i powinna zostać odwzajemniona. Miłość Boga powinna być także fundamentem miłości bliźniego. Apostoł Jan podkreśla to, co w ewangelii Chrystusowej najistotniejsze: miłość Boża powinna zrodzić miłość w naszych sercach, miłość ku Bogu i miłość ku ludziom.

Miłość chrześcijanina nie może być jednak ślepa. Apostoł Paweł pisał w Liście do Koryntian, że miłość "raduje się z prawdy". Apostoł Jan także eksponuje w swoich listach tę fundamentalną zasadę, że miłość nie może stać w sprzeczności z prawdą. Rozpoczynając swój Drugi List, Jan podkreśla, że tych, do których pisze, "miłuje w prawdzie". Dalej wyraża swoją radość, że wśród adresatów jego listu są ci, którzy "postępują według prawdy", a dosłownie, którzy "chodzą w prawdzie". W Trzecim Liście, w którym apostoł wskazuje wszystkim przykład brata o imieniu Demetriusz,

Jan podkreśla: "O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet sama prawda".

W Jezusie Chrystusie objawiona jest zarówno Boża miłość, jak i Boża prawda. Jan podkreśla w swoich listach, że niemożliwe jest miłowanie Boga i bliźnich wbrew prawdzie, lub z pominięciem prawdy.

Apostoł Jan zapisał w swej Ewangelii słowa Jezusa, który powiedział:

"Ja jestem Prawdą...". W Pierwszym Liście Jana natomiast czytamy, że "Bóg jest Miłością". Obydwa stwierdzenia są niezwykle istotne. Nie ma bowiem prawdy bez miłości, i nie ma też miłości bez prawdy. W Jezusie Chrystusie objawiona jest pełnia Bożej miłości i pełnia Bożej prawdy.

 

 

Struktura listów

 

Drugi List Jana

1. Miłość w "objęciach" prawdy ( "miłowanie w prawdzie") w. 1 - 6

2. Prawe życie dowodem wiary w Chrystusa 7 - 11

( błędne nauki prowadzą do popełniania zła)

3. Zakończenie listu, osobiste pozdrowienia 12 - 13

( polecenie, by fałszywych nauczycieli nie przyjmować

do swoich domów, a prawdziwych gościć z radością).

 

Trzeci List Jana

1. Gajus - przykład wiernego, oddanego chrześcijanina w. 1 - 8

2. Diotrefes - człowiek. który z powodu pychy zaczął czynić zło 9 - 11

(czynienie zła jako skutek ulegania błędnym naukom)

3. Demetriusz - człowiek o którym wszyscy dobrze świadczą, 12 - 15

nawet "sama Prawda".

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Drugiego Listu Jana na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070710124039770