Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Święta religijne w Unii Europejskiej

Niedawno ogłoszono wyniki sondażu, zgodnie z którym większość społeczeństwa uważa, ze Polski nie stać na kolejny dzień wolny od pracy. Sondaż ten wyraża powszechne wśród naszych rodaków mniemanie, jakobyśmy mieli takowych dni relatywnie dużo w porównaniu z innymi państwami. Przekonanie to jednak, przynajmniej w odniesieniu do członków Unii Europejskiej jest absolutnie błędne. Rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. 


W całej Unii tylko Litwa ma mniej dnia wolnych od pracy nie będących niedzielami od Polski. Jest ich w tym kraju 10, podczas, gdy u nas jedenaście.

Europejska średnia oscyluje około piętnastu. Rekordziści, jak Szwecja maja ich nawet osiemnaście. Tak wiec swobodnie możemy sobie pozwolić jeszcze na kilka świąt. Pytanie tylko, jakie powinny to być dni?

Przywołany na wstępie sondaż dotyczył propozycji prezydenta Kaczyńskiego aby dniem wolnym od pracy uczynić 31 sierpnia lub 12 września jako pamiątki dni, będących milowymi krokami w kierunku wyzwolenia spod sowieckiej okupacji – podpisania porozumień w 1980 i powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego w 1989.

Nie podważam słuszności uczczenia tego faktu, wręcz przeciwnie uważam to za bardzo potrzebne, zważywszy, ze na przykład Czesi czczą rocznicę aksamitnej rewolucji 17 listopada. Z tych dwóch dni lepszy mi sie wydaje 12 września, z kilku powodów.

Po pierwsze powstanie pierwszego częściowo niekomunistycznego rządu zapoczątkowało rzeczywiste odzyskiwanie przez Polskę wolności. Porozumienia Sierpniowe były tylko pierwszą jaskółka nadziei. Ich konsekwencje były niebagatelne, ale wcale nie musiały być. Po 12 września 1989 zaś nie było juz powrotu do komunistycznego zniewolenia.

Po drugie tak sie szczęśliwie składa, ze mamy w Polsce kilka świat o podwójnej, czy nawet potrójnej symbolice. Trzeciego maja mamy zarówno rocznicę konstytucji, jak też uroczystość NMP Królowej Polski, 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego i Wniebowzięcie NMP. Tak też byłoby 12 września. Oprócz wspomnianej pamiątki odzyskania byłaby to też rocznica Odsieczy Wiedeńskiej i Święto MB Piekarskiej.

Uczczenie ważnych wydarzeń w historii naszego kraju to jedno, ale warto też pamiętać o świętach religijnych. Tych również wcale nie mamy zbyt wiele. W większości krajów UE jest ich znacznie więcej.

I tak, Objawienie Pańskie, 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy w Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Włoszech. Wielki Piątek spędzają poza pracą Austriacy, Duńczycy, Finowie, Hiszpanie, Holendrzy, Irlandczycy, Niemcy, Portugalczycy, Słowacy, Szwajcarzy, Szwedzi i Brytyjczycy. Około tuzina krajów europejskich świętuje Wniebowstąpienie Pańskie, Wszystkich Świętych i drugi dzień Zielonych Świąt, a Czesi i Słowacy lipcowy (czyli według starego kalendarz katolickiego) dzień świętych Cyryla i Metodego.

Szczególnie dużo katolickich świąt czczą Hiszpanie, mający wolne również w Wielki Czwartek, 15 sierpnia oraz 6 i 8 grudnia. Wbrew pozorom również Boże Ciało nie jest obchodzone w postaci dnia wolnego jedynie u nas, ale także w Irlandii, Niemczech i Portugalii.

Jak więc widać mimo całego niewątpliwego zeświecczenia większości społeczeństw europejskich, pewne elementy kultury chrześcijańskiej, praktycznie w całej Europie (nawet w laickiej Francji, która również ma kilka dni wolnych w święta religijne) maja sie dobrze. Może i większości Europejczyków Nie widzę więc żadnych przeciwskazań, aby u nas do dni wolnych dołączyć 6 stycznia i Wielki Piątek. Są to dni dla praktycznie wszystkich Chrześcijan tak ważne, że bardzo pożyteczne by było umożliwienie wierzącym ich religijnego przeżywania. Świętowanie jest ważnym elementem życia chrześcijańskiego, a tym samym również chrześcijańskiej kultury.

Świętowanie nie ma nic wspólnego z lenistwem, dlatego nie mamy się co wstydzić chęci świętowania. Świętowanie to oczywiście wiele więcej niż odpoczynek, ale nawet gdyby dla niektórych nowe święta stały sie tylko okazją do dodatkowego odpoczynku, to nie będzie w tym nic złego.


Opcje Artykułu

Święta religijne w Unii Europejskiej | 7 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Święta religijne w Unii Europejskiej
Jakub czw, 19 lip 2007, 22:27:58
Czesi dodatkowo świętują Spalenie Husa (dzień po Cyrylu i Metodym), koniec pierwszej jak i drugiej wojny światowej, a także św. Wacława - patrona czeskiej państwowości.

---
Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha, Kriste eleison!

 
Święta religijne w Unii Europejskiej
Apologeta pią, 20 lip 2007, 10:16:20

Gdyby ludzie uczcili należytym odpoczynkiem siódmy dzien tygodnia, który Bóg w tym celu odłączył od pozostałych dni, a także poświęcił i pobłogosławił (Rdz.2:2-3), wówczas nie musieliby mnożyć, ani zadawalać się świętami pozbawionymi Bożego błogosławienstwa, takimi jak niedziele i inne święta ustanowione przez ludzi.

BŁOGOSŁAWIENSTWO SABATU

Każdemu życzę, aby choć raz wypróbował na czym polega to szczególne błogosławienstwo, które Bóg położył  na sobocie, choćby tylko po to, żeby przekonać się czy czegoś nie traci. Jeśli chcesz spróbować, to przygotuj w piątek (dzien Przygotowania) wszystko, co tylko możesz na sobotę (nawet obiad). Rozpocznij sabat w piątek o zmiechrzu modlitwą i lekturą Pisma Świętego. Przez 24 godziny powstrzymaj się od pracy, kupowania, sprzedawania, oglądania TV, pustych czy biznesowych rozmów, etc. Tak, jak miał to w zwyczaju Pan Jezus (Łk.4:16), udaj się na nabożenstwo do kościoła, który święci sobotę (w Polsce znajdziesz taki w każdym większym mieście). Po obiedzie poświęć resztę dnia na społeczność z Bogiem, spacery, gry czy zabawy rodziną, albo na odwiedzenie kogoś w potrzebie, a także na fizyczny odpoczynek, lekturę chrześcijanskich książek, medytację nad Słowem Bożym. Wtedy przekonasz się na czym polega to błogosławienstwo, które Bóg dal ludziom w Raju, a o którym tak powiedział przez proroka Izajasza:

"JEŻELI powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w Moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, WTEDY będziesz się rozkoszował Panem" (Iz.53:13-14).

BIBLIJNE POWODY DLA ŚWIĘCENIA SIÓDMEGO DNIA TYGODNIA:

1. Bóg odpoczął w "dni siódmym" nie dlatego, że był zmęczony, ale aby dać nam przykład, co mamy robić w tym dniu tygodnia: "A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając" (Rdz.2:1-2).

2. Chrystus, który odpoczął przy stworzeniu (J.1:1-3), a także święcił sabat, kiedy był na Ziemi (Łk.4:16), zachęca nas, abyśmy Go naśladowali we wszystkim: "Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.” (1J.2:3-6).

3. Bóg odłączył i pobłogosławił tylko "dzien siódmy", a zatem tylko ten dzień nosi szczególne błogosławienstwo (Rdz.2:2-3; Wyj.20:11), które Biblia nazywa "rozkoszą" (Izaj.53:13-14).

4. Bóg nakazał pamiętać i święcić sabat, "siódmy dzien tygodnia", a nie "co siódmy":

"Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty (...). Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go" (Wj.20:8-11). [przekład ks. Jakuba Wujka].

4. Święcąc sobotę uznajemy Boga za Pana swego życia, ponieważ prawdziwym "dniem Panskim" jest sobota:

"Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem" (Izaj.53:13-14).

"Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu." (Mt.12:8).

5. Święcenie soboty jest pieczęcią lojalności wobec Boga: "Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca... Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między Mną a wami, aby poznano, że Ja jestem Pan, Bóg wasz" (Ezech.20:12.20).

6. Sabat nigdy nie był cieniem wskazującym na Chrystusa, lecz pamiątką stworzenia (Wyj.20:11), dlatego będziemy go obchodzić również na nowej ziemi!(Izaj.66:23). Mamy obchodzić sabat jako pamiątkę stworzenia, co tydzien, od zmierzchu w piątek do zmierzchu w sobotę (Rdz.1; Kpł.23:32). Gdybyśmy to czynili, byłoby mniej tych, którzy odrzucają literalne stworzenie świata i człowieka przez Boga.

7. Fakt, że Bóg nas stworzył ma być podstawą naszej czci wobec Boga (Ap.4:11), a także ośrodkiem poselstwa, jakie będzie głoszone na Ziemi w ostatnich dniach. W tym miejscu Apokalipsa cytuje niemal verbatim właśnie IV przykazanie: "Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód! (Ap.14:6-7).

8. Chrystus stworzył ludzi (Efez.3:9), dlatego powyższe poselstwo, aby oddać chwałę Temu, który "uczynił niebo, ziemię, morze i źródła wód" oznacza, że święcąc siódmy dzień tygodnia oddajemy chwałę Chrystusowi: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki" (Hbr.13:8).

AUTORYTETY W SPRAWIE DNIA ŚWIĘTEGO:

1. Katolicki kardynał James Gibbons napisał: „Możecie przeczytać Biblię od księgi Rodzaju po Apokalipsę, i nie znajdziecie ani jednej linijki autoryzującej świętość niedzieli. Pismo Święte nakazuje święcenie soboty, dnia którego my nie święcimy.”

2. W Polsce można zdobyć książkę, która nosi imprimatur Kurii Rzymskiej pt. "Od soboty do niedzieli" (dr. Samuele Bacchiocchi),  która dogłębnie analizuje proces odejścia od soboty ku niedzieli, a jednocześnie analizuje wszystkie wczesne źródła w tej sprawie. Praca ta nie zostawia cienia wątpliwości, że chrześcijanie w czasach apostolskich święcili sobotę.

 
Święta religijne w Unii Europejskiej
GAIGER pon, 23 lip 2007, 10:01:35

oczywiscie nie zgadzam się z wywodami Pana Artura, bo po pierwsze Polska mimo zdecydowanej wiekszości katolików nie jest Państwem wyznaniowym i zyje w nim ok. miliona chrzescijan innych wyznań niz katolickie. Ja jako chrzescijanin wyznania protestanckiego zdecydowanie sprzeciwiam się wprowadzanie kolejnych świąt Maryjnych, jako świąt Panstwowych (tym bardziej iz nie mają one ŻADNEGO uzasadnienia blblijnego), jesli wierni KK chca czcić swoje święta kościelne (bo bynajmniej nie jest to święto ogólnochrześcijańskie) to niech robią to jak niekórzy Protestanci ze świętem Reformacji i biora dzień wolny od pracy. Po drugie to dla każdego swiadomie wierzacego chrezścijania każdy dzień życia z Bogiem jest de fakto świętem, z wyznaczanie odgórnych świąt poprzez jedno wyznanie jest teokracja i z poszanowaniem prawa do wolności wyboru i poglądów ma niewiele wspólnego. Zresztą na ile znam Pismo Święte, a czytam je codzienie (nie aby chwalić sie tym ale aby czerpac siły i mądrośc od Boga) to Pan Bóg nie wymaga od nas celebrowania jakichś szczególnych świąt ale raczej szczerego serca i miłości na codzień !!

Pan Bóg zreszta mówi wyrażnie w Biblii że Święta ustanawiane przez ludzi, jesl nie idzie za tym upamiętania od grzechów i miłośc do Boga sa dla Niego obrzydzeniem".

ewangelia św. Jana 4:19-24
19. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok.
20. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać.
21. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
22. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.
23. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

2 list Piotra 1:19-21 
Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. 

Czcijmy więc Boga w Duchu i w prawdzie !!

---
Umiemy już latać w powietrzu jak ptaki i pływać w wodzie jak ryby, ale nie znamy prostej sztuki życia razem jak bracia. autor: Martin Luther King

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń