Zmarł Patriarcha Teoktyst

wto, 31 lip 2007, 12:28:23

Autor: Mateusz Markiewicz

30 lipca 2007 r. zmarł Patriarcha Teoktyst, Arcybiskup Bukaresztu Metropolita Muntenii i Dobrogei, Patriarcha Prawosławnego Kościoła Rumunii. Miał 92 lata. Powodem śmierci był atak serca po przebytej operacji. Teoktyst był piątym Patriarchą Rumunii.Toader Arăpaşu, bo tak się nazywał Patriarcha, urodził się 7 lutego 1915r. w Tocileni. Uczęszczał tam do szkoły podstawowej. Później wstąpił do monasteru. 6 sierpnia 1935r. złożył śluby zakonne według reguły małej schimy. W 1945r. ukończył teologię na Uniwersytecie Bukaresztańskim. 25 marca 1945r. otrzymał święcenia kapłańskie. Rok później został wybrany archimandrytą.

W roku 1950 został chirotonizowany a biskupem Arad został w 1962 r., zaś w latach 1963-1970 był wikariuszem patriarszym Rumuńskiej Prawosławnej Diecezji USA i Kanady. W roku 1973 został wybrany Arcybiskupem Krajowy i Metropolitą Oltenii. W 1977. został wybrany Metropolitą Mołdawii i Suczawy. W roku 1986 wybrano go na Arcybiskupa Bukaresztu, Metropolitę Muntenii i Dobrogei oraz Patriarchę Prawosławnego Kościoła Rumunii.

Był oskarżany o uległość wobec władzy komunistycznej, co było przyczyną odwołania go z funkcji archimandryty w 1947r. Kiedy Ceauşescu wyburzał dużą część, w tym wiele cerkwi, Patriarcha był bierny, nie protestował. Po upadku dyktatora, w ramach pokuty, Teoktyst chciał ustąpić z funkcji patriarchy, poprosił Święty Synod o zwolnienie go z obowiązków. Na skutek wielu listów od wiernych, duchowieństwa i zwierzchników innych autokefalicznych Kościołów Synod postanowił w 1990r. utrzymać Teoktysta.

Patriarcha Teoktyst jest znany z tego, że zaprosił Jana Pawła II do Rumunii na pielgrzymkę, która odbyła się w 1999r. Była to pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do kraju, gdzie większość stanowią prawosławni.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/200707311228235