Edyta Stein

czw, 9 sie 2007, 14:43:13

Autor: Jacek Lehr

Dziś obchodzimy święto patronki Europy, siostry Teresy Benedykty od krzyża, Edith Stein. Urodzona w kupieckiej rodzinie wrocławskich Żydów zdobyła wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Podjęła studia filozoficzne na katedrze, twórcy fenomenologii, Edmunda Husserla. Została jego asystentką. U boku Husserla zdobyła doktorat.

Po wojnie wstąpiła we Wrocławiu do nowo powstałej Niemieckiej Partii Demokratycznej, której jednym z celów było doprowadzenie kobiet do urn wyborczych. Miała nadzieję, że po wojnie nastąpi nowe prawo wyborcze, co w rzeczywistości się stało.

Drogę do katolicyzmu utorowały jej wykłady Maxa Schelera i doświadczenie obecności Bożej w materialnej przestrzeni Kościoła katolickiego. Lubiła modlić się w ciszy i adorować Chrystusa w Eucharystii. 1 stycznia 1922 roku przyjęła chrzest. O tym wydarzeniu nie miała odwagi poinformować matki i poprosiła o to swą siostrę. Dla matki było to wyrazem niewierności wobec Jedynego Boga Jahwe. Edyta dla niej umarła.

Do domu rodzinnego powracała wielekroć w swoich wspomnieniach. Pisała o matce noszącej perukę, zwyczajem ortodoksyjnych kobiet żydowskich, o wielkim przed paschalnym sprzątaniu domu z wszelkiego kwasu i nieczystości, o żydowskich przyjaciołach.

Ciosem dla rodziny Steinów była druga konwersja. Siostra Edyty Róża także postanowiła przyjąć chrzest, podzieliła zresztą los Edyty – zginęła w Oświęcimiu.

Obok publicznych wystąpień Edyta wydawała artykuły i prace naukowe. Zdaniem wielu niemieckich intelektualistów dzięki swemu doświadczeniu odważyła się uchwycić autentyczną istotę kobiety, nie tylko w aspekcie jej współczesnych czasów, ale też w głębokim znaczeniu jej natury i powołania.

Użyła metody fenomenologicznej do rozważań o człowieku i podjęła z zapałem te wątki z prac Husserla, które dotyczyły duchowości człowieka. Zorientowana fenomenologicznie postawiła sobie za cel ponownie odkryć zasoby ludzkiej duszy. W ten sposób dopełniała myśl swojego mistrza o ponadsemantycznym ja – świadomości trudno uchwytnej, ale realnej.

To ona pierwsza zwróciła uwagę na godność osoby w aspekcie fenomenologicznym. Analizowała też uniwersalia ludzkiej natury.

Jej prace były prekursorskie. Ustanowiła silny nurty personalistyczny w fenomenologii.

Czy to braki, czy wielkość myśli Husserla doprowadziły Edytę do radykalnych decyzji życiowych.

Odkrywa mistykę Teresy z Avila oraz dzieła św. Jana od Krzyża. Mówi o dziełach mistyków: to jest prawda, jakby sama filozofia jej nie wystarczała.

Wydarzenia polityczne utwierdzały ją w przekonaniu, że Bóg chce się posłużyć narodem żydowskim do przeprowadzenia swoich planów. Już wtedy przeczuwała, że męczeństwo jest przeznaczeniem jej i narodu, do którego przynależy.

W atmosferze hitlerowskiego szaleństwa daje się pochłonąć mistyce Karmelu. Wstępuje do kolońskiego klasztoru karmelitanek bosych. A stamtąd zostaje przeniesiona do holenderskiego Echt. Cały czas jest aktywna intelektualnie: pisze opracowania filozoficzne, tłumaczy św. Tomasza z Akwinu na język niemiecki, koresponduje z niemieckimi intelektualistami.

Gdy miejscowi biskupi potępiają prześladowania Żydów hitlerowcy w odwecie wywożą nawróconych na chrześcijaństwo potomków Abrahama do obozów zagłady. To interesujące, że ogromną wściekłość budzili w Hitlerze żydowscy konwertyci.

Z tego okresu po siostrze Stein pozostaje sugestywna fotografia. Edyta spogląda na nas mądrymi, spokojnymi oczyma, ale tak jakby była już po tamtej stronie, w niebie.

Ginie w Oświęcimiu jako jedna z wielu anonimowych ofiar.

Na filozofkę – zakonnicę – męczennicę zwrócił uwagę Karol Wojtyła. Można powiedzieć, że była jego koleżanką po fachu – ich aktywność intelektualna miała podobne tomistyczno-fenomenologiczne korzenie. Obydwoje próbowali zrobić coś niemożliwego: pogodzić współczesną filozofię z wymaganiami filozofii realistycznej.

Papież i Żydówka z Karmelu byli też ofiarami nienawiści.

Wyniesieniu na ołtarze Edyty Stein sprzeciwiają się organizacje żydowskie. W końcu zostają przekonane do aktu beatyfikacji przez innego żydowskiego konwertytę - Jean Marie Lustigera.

Siostra Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) zostaje ogłoszona przez Jana Pawła II patronką Europy.

W tym roku przypada 65. rocznica męczeńskiej śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża. „Edyta Stein nie mówi o teologii po Auschwitz. Ona po prostu tam jest. Dlatego, zbliżając się do Edyty Stein, wielu ludzi coraz bardziej czuje, że zbliża się do istotnych pytań, do istotnych wyzwań zarówno wiary jak i etyki. Promieniuje z niej wielka miłość, wielkie zaufanie. Dlatego warto próbować z nią iść” – twierdzi z tej okazji ks. Manfred Deselaers, z Centrum Dialogu w Oświęcimiu.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070809144313304