Luteranie w USA rozważają bojkot Izraela

pią, 17 sie 2007, 15:05:57

Autor: Teodor Lacher

Amerykański Kościół Ewangelicko-Luterański, który w Stanach Zjednoczonych zrzesza prawie pięć milionów wiernych, na swojej dorocznej konwencji w Chicago w zeszłym tygodniu podjął kroki idące w kierunku częściowego bojkotu produktów pochodzących z Izraela.


W sobotę zgromadzenie, będące najwyższą władzą ustawodawcza kościoła, przyjęło rezolucję wzywającą do podjęcia kroków mających na celu rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego poprzez nakłanianie do inwestycji w Autonomię Palestyńską.

Z wiadomości, które można odczytać na stronach internetowych: Episcopal Life Online Web, według biskupa Christopher’a Epting’a – osoby odpowiedzialnej w Kościele Ewangelicko-Luterańskim za dialog międzywyznaniowy, równocześnie zastępcy biskupa-przewodniczącego, zgromadzenie wyraziło potrzebę rozważenia możliwości odrzucenia zakupu produktów pochodzących z Izraela, jak również inwestowania w jakąkolwiek działalność mającą miejsce na terenie osiedli żydowskich.

Informacja na temat tej decyzji nie pojawiła sie jednak na stronach agencji informacyjnej Amerykańskiego Kościoła Ewangelicko -Luterańskiego.

Według blogu internetowego: “Pondering Pastor”, sobotnia debata na temat rezolucji zakończyła się „przyjęciem poprawki wzywającej Amerykański Kościół Ewangelicko-Luterański i jego członków do podjęcia działań o charakterze ekonomicznym w ramach prowadzonej prze Kościół kampanii „Pokój zamiast Murów” [„Peace not Walls”]. Działania te, odbywające się w porozumieniu z Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Jordanii i Ziemi Świętej, polegały by na nabywaniu produktów u dostawców palestyńskich oraz zbadaniu możliwości odrzucenia zakupu produktów pochodzących z osiedli żydowskich. (…)

Poprawka została przyjęta 385-cioma głosami przy 368 głosach przeciw.

Zgromadzenie odrzuciło projekt sprzedaży akcji firm prowadzących interesy z Izraelem. Centrum im. Szymona Wiesenthal mocno skrytykowało jak to określiło „zawiłą wiadomość” o odrzuceniu pomysłu sprzedaży akcji izraelskich przy równoczesnym „opracowywaniu” bojkotu.

Jak powiedział zastępca przewodniczącego centrum – Rabin Abraham Cooper- “To pierwszy przypadek kiedy kościół należący do głównego nurtu Protestantyzmu, posunął się w kierunku bojkotowania Izraela. Chociaż delegaci Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w porozumieniu Kościołem Prezbiteriańskim odrzucili projekt wycofania swoich udziałów z firm prowadzących interesy z Izraelem, zdecydowali się oni na wybór jednej z taktyk antyżydowskich, zapożyczonej od brytyjskich związków zawodowych. Delegaci Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w swym poszukiwaniu sprawiedliwości i pokoju w Ziemi Świętej zrobili by o wiele więcej, gdyby podnieśli kwestie plądrowania świętych dla Chrześcijaństwa miejsc, czy też ciągłego bombardowania żydowskiej ludności cywilnej przez palestyńskie rakiety Kassam.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070817150556167