Grabarka: Uroczystości ku czci Przemienienia Pańskiego, peregrynacja relikwii św. Katarzyny, 60 rocznica powstania monasteru

nie, 19 sie 2007, 20:08:25

Autor: Maria Czerw

Dobiegły końca uroczystości na Grabarce, pielgrzymkowym miejscu polskiego prawosławia. Cerkiew czci tam w sposób szczególny Przemienienie Pańskie. W tym roku obchodzimy też 60 rocznicę powstania żeńskiego monasteru pw. św. św. Marty i Marii (Grabarka). Wierni uczcili relikwie św. Katarzyny przywiezione z Synaju przez samego abp. Damiana, zwierzchnika Autonomicznego Kościoła Prawosławnego Św. Góry Synaj.


Św. Katarzyna pochodziła z możnego rodu z Aleksandrii w Egipcie, zmarła w wieku 17 lat. Zamordowano ją na początku IV wieku za wyznawanie chrześcijaństwa. Jej relikwie przeniesiono na Górę Synaj ok. 800 roku z Aleksandrii z obawy przed zbezczeszczeniem ich przez Arabów.

Abp Damian jest przełożonym klasztoru pod wezwaniem św. Katarzyny na Górze Synaj. Jest to najstarszy na świecie klasztor, czynny nieprzerwanie od VI wieku.Na przestrzeni lat w ramach kompleksu klasztornego na Górze Synaj wybudowano ok. 20 świątyń. Główną świątynią jest cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego. Monaster posiada filie na terenie Kairu (Egipt), Libanu, Cypru, Grecji oraz Konstantynopola. W Kairze bracia prowadzą szkołę.

Najpierw relikwie świętej, dzięki uprzejmości wielce Błogosławionego Metropolity Sawy, zawitały do katolickiego Kościoła na Służewcu. Powitał je ks. abp Kazimierz Nycz. Abp Nycz wyraził nadzieję, że świątynia na Służewcu stanie się nie tylko miejscem szczególnego kultu Świętej, ale i ekumenicznych spotkań. Przypomniał też moment, kiedy dowiedział się o swojej nominacji na arcybiskupa Warszawy, a był wówczas w klasztorze na Synaju. - Nie miałem wówczas odwagi, aby pukać i przeszkadzać mnichom. Następnym razem zapukam i będziemy się spotykać jak bracia - zaznaczył.

Z kolei abp Damian przypomniał wizytę Jana Pawła II na Synaju. Zwrócił uwagę, że papież czcił św. Katarzynę określając ją przydomkiem Aleksandryjskiej. Hierarcha podkreślił także, że klasztor na Synaju zawsze utrzymywał dobre stosunki z Kościołem katolickim.

Na zakończenie zabrał głos abp Sawa. - Abp Nycz nie miał śmiałości pukać na Synaju, to Synaj do niego zapukał - powiedział żartobliwie. Zaznaczył, że św. Katarzyna jest wzorem męstwa i wytrwałości w wierze. - Często nie uświadamiamy sobie, że nikt nas nie połączy jeśli nie zrobi tego Bóg i święci, których modlitwa wspomaga naszą - zaznaczył.

Relikwie świętej będą w Polsce do 22 sierpnia. W tym czasie odwiedzą m.in. Warszawę, Grabarkę, Białystok, Hajnówkę i Jabłeczną. Cząstka relikwii zostanie w katolickim kościele św. Katarzyny na warszawskim Służewie.

Sobotnim po południem powitano na Grabarce dostojnych gości metropolitę Sawę i abp. Damiana.

W ramach całonocnego czuwania ku czci Przemienienia Pańskiego odśpiewano Akatyst za zmarłych i dziękczynny Molebien. Liturgia święta w niedzielę rozpoczęła się o godzinie 1 w nocy, zwyczajem Monasteru (Ihumenia Ludmiła Polakowska wprowadziła tradycję sprawowania o godz. 1. 00 nabożeństwa północnego (cs. połunosznicy) i czytania akatystu). O godzinie 9.45 odprawiono IV liturgię, po której odbyła się procesja.

Metropolita Sawa powiedział w Słowie Bożym kierowanym do wiernych, że Grabarka jest duchową siostrą Synaju. - Czy jest rodzina, która nie ma tu swego krzyża? Kto nie był na tym świętym miejscu? Komu obce są kontury cerkwi Przemienienia Pańskiego? Kto nie próbował wody z cudownego źródełka? - pytał hierarcha. - Grabarka ofiarowuje nam bardzo dużo. A my jej? - dalej zapytywał metropolita.

Przypomniał też, że gdy w 1990 roku spłonęła cerkiew na Grabarce, wierni pomogli zbudować nową. Z czasem zbudowano tam także kapliczkę przy źródełku, mur z polnych kamieni okalający wzgórze i asfaltowe drogi dojazdowe. Zwierzchnik Cerkwi w Polsce dodał też, że trwa budowa domu pielgrzyma (obecnie jest w stanie surowym). - Od nas zależy, czy nasze dzieci i wnuki, gdy przyjdą tu za kilkanaście lat, ze swoimi krzyżami, będą miały gdzie zatrzymać się, odpocząć - mówił hierarcha. - Nie budujemy Grabarki dla innych. Czynimy to dla siebie, własnej rodziny i dla naszej Matki Cerkwi Prawosławnej - zakończył odezwę metropolita.

Przemienienie Pańskie jest nieruchomym świętem, z liczby dwunastu wielkich świąt, obchodzonym 6/19 sierpnia i należy do najważniejszych świąt poświęconych Chrystusowi. Na Świętej Górze Grabarce odbywają się co roku główne uroczystości Święta Przemieniania Pańskiego, zwanego też Świętem Spasa Izbawnika (Zbawiciela). Oprócz dorocznego święta Spasa (19 sierpnia), ściągającego dziesiątki tysięcy wiernych (nawet do 100 tys.), Święta Góra jest miejscem majowych pielgrzymek - spotkań młodzieży prawosławnej z całego świata.

Pątnicza historia Grabarki zaczyna się w 1710 r, kiedy doszło na Ziemi Mielnickiej do zarazy morowego powietrza. Choroba spustoszyła stan populacji podlasian. Wówczas pewnemu człowiekowi zostało objawione, że ludność może się uratować chroniąc się na Górze Grabarce. Ustawiono krzyż z błagalną modlitwą. Po czym nastąpił cud – ludzie przestali masowo umierać. Kroniki parafii siemiatyckiej wspominają że latem 1710 r. na Górę przybyło ok. 10. 000 wiernych. W tym samym roku została wzniesiona cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego. Pod koniec XVIII w. kaplica była celem licznych pielgrzymek. Dodatkowo zaobserwowano, iż płynący u podnóża Góry strumyk przynosi ukojenie i zdrowie.

19 sierpnia 1947 r. JE abp białostocki i bielski Tymoteusz (Szretter) - po spotkaniu ze schimonachinią Marią (Komstadius) podjął decyzję o utworzeniu żeńskiego monasteru pw. św. św. Marty i Marii na Górze Grabarce, którego historia trwa do dziś.

Dzięki błogosławieństwu JE metropolity Bazylego (Doroszkiewicza) i pozwoleniu ihumenii Barabary na Grabarce odbyła się w 1980 r. pierwsza pielgrzymka paschalna młodzieży prawosławnej.

Ważnym wydarzeniem dla klasztoru i parafii była wizyta Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego BARTOLOMEUSZA I (dnia 14.10.1998r.). Po przybyciu na Świętą Górę Patriarcha powiedział: „Jest to miejsce szczególne, miejsce głębokiej wiary. Bóg nie zapomina o tych, którzy Go kochają i Jemu służą”.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070819200823336