Chcą kryminalizować "inteligentny projekt"

pią, 24 sie 2007, 21:23:42

Autor: Gość serwisu

Europejscy Darwiniści chcą, aby koncepcje Inteligentnego Projektu uznać za sprzeczną z prawem ponieważ stanowi ona „zagrożenie dla praw człowieka” – informuje angielskojęzyczna strona internetowa Evolution News & Views.

Rada Europy pretenduje do miana wiodącej w Europie instytucji stojącej na straży praw człowieka. W czerwcu jednak jedna z działającej przy Radzie Europy komisji - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji, wydala raport: - „Committee Report”, w którym proponuje zakaz nauczania treści zawierających informacje o Inteligentnym Projekcie sugerując, że Inteligentny Projekt może stanowić zagrożenia dla praw człowieka. Czasopismo „Uncomon Descent” zajmowało się ta sprawą dokładnie, a stacja telewizyjna ARN podała ostatnio wiadomość, że Europejskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości [ECLJ] -instytucja przychylnie nastawiona do koncepcji Inteligentnego Projektu i stowarzyszona z Amerykańskim centrum Prawa i Sprawiedliwości [ACLJ], wydała memorandum [„ECLJ Memo”], który demaskuje całą hipokryzję raportu.

Europejskie Centrum Prawa I Sprawiedliwości [ECLJ] w swoim memorandum zauważa, że sam organ ustawodawczy Rady Europy, którym jest Zgromadzenie Parlamentarne oświadczyło, że: „Historia udowodniła, że naruszanie wolności akademickiej (…) zawsze kończyło się spadkiem zdolności intelektualnych, a w konsekwencji prowadziło do stagnacji społecznej i ekonomicznej”. Co więcej Europejski Sąd Praw Człowieka stwierdził, że: „pluralizm, tolerancja i otwartość” są tymi nienaruszalnymi elementami, którym każde demokratycznie rządzone społeczeństwo powinno się podporządkować.” Komisja Rady Europy do spraw Kultury, Nauki i Edukacji wydaje się nie zauważać tych wartości w odniesieniu do koncepcji Inteligentnego Projektu. Tak naprawdę raport Komisji traktuje darwinowską teorię ewolucji jak dogmat religijny, w którym wszystko co „wątpliwe” należy powstrzymać za pomocą kontroli procesu myślowego. Raport Komisji stwierdza: „Bez wątpienia nie ma wątpliwości co do tego, że teoria ewolucji leży u podstaw naszego pojmowania wszechświata i życia na ziemi. Z tego względu koncepcja Inteligentnego Projektu musi być „zwalczana” gdyż należy unikać sytuacji kiedy wątpliwości w odniesieniu do teorii ewolucji zakradają sie w umysły jednostek. Rady Europy twierdzi, że stoi na straży praw człowieka i demokracji opartej na zasadach pluralizmu. Jednakże treść memorandum Europejskiej Komisji Prawa i Sprawiedliwości jasno wskazuje na to, że to właśnie raport Komisji Rady Europy do spraw Kultury, Nauki i Edukacji zagraża wartościom wolnego społeczeństwa:

(Memorandum Europejskiego Centrum Prawa I Sprawiedliwości do Komisji Europejskiej w sprawie projektu rezolucji dotyczącego raportu o: “Niebezpieczeństwach Kreacjonizmu w Edukacji”.

8 czerwca 2007 roku Komisja Rady Europy d/s Kultury, Nauki I Edukacji przedstawiła roboczy dokument; „Raport na temat niebezpieczeństw kreacjonizmu w procesie kształcenia” składający się z 19 artykułów Projektu Rezolucji - („Rezolucja”] Raport ma na celu poprzedzić dyskusje naukową na temat różnic pomiędzy teoriami ewolucji i kreacjonizmu, czy też koncepcji inteligentnego projektu. Celem raportu jest także zahamowanie procesu edukacyjnego dzieci poprzez ograniczenie zgłębiania wyżej wymienionych treści na poziomie szkolnym, co w skuteczny sposób narusza prawa do swobodnego praktykowania religii, czy wypowiadania się (…) Uszanowanie takich wartości jak pluralizm czy odmienność to przymioty społeczeństwa demokratycznego. Raport nie honoruje wolności wypowiadania poglądów przez nauczycieli, badaczy, czy studentów ponieważ jego zamierzeniem jest wykorzenienie alternatywnego do teorii Darwina modelu powstania życia na ziemi, podnosząc, w ten sposób teorię ewolucji, do pozycji dogmatu religijnego.

Memorandum Europejskiego Centrum Prawa I Sprawiedliwości warto przeczytać ponieważ odsłania ono hipokryzję autorów raportu Komisji. Kończy się ono następującą konkluzją: „Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy powinno odrzucić rezolucję jako sprzeczną z celami i ideałami Rady Europy.

Jak donosi Reuters Rada Europy ustaliła już termin głosowania nad przyjęciem raportu.


Autora artykułu prosimy o kontakt pod adresem redakcja@kosciol.pl w celu uzupełnienia danych

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070824212342218