Kalendarz Ekumeniczny 2008: Jeruszalaim - Miasto Pokoju

czw, 6 wrz 2007, 14:22:37

Autor: Joanna Gacka

Pod patronatem Kosciol.pl ukazała się nowa edycja Kalendarza Ekumenicznego. Skierowany jest on do osób, dla których kalendarz nie jest tylko terminarzem potrzebnym do odliczania kolejnych dni roku i porządkowania natłoku codziennych spraw — choć z pewnością i dla tych osób okaże się nieocenioną pomocą. Przede wszystkim jednak przeznaczony jest dla tych, którzy w kalendarzach szukają inspiracji do codziennej refleksji nad życiem, do osobistej zadumy nad sprawami dla człowieka najważniejszymi, przede wszystkim modlitwy, gdzie przewodnikami są dla nas święci, mistycy, asceci, ludzie o bogatej duchowości, dzelący się z nami swoim doświadczeniem zdobytym na drodze modlitwy.


Kalendarz zawiera – obok cytatów i refleksji – istotne na każdy dzień informacje dla chrześcijan tradycji prawosławnej, katolickiej (zwłaszcza rzymskokatolickiej) i protestanckiej (zwłaszcza ewangelickiej), a także niektóre wiadomości ważne dla wyznawców judaizmu oraz islamu.

Tegoroczna edycja „Kalendarza” za temat przewodni obiera „Jeruszalaim — Miasto Pokoju”. Jeruszalaim, będąc Świętym Miastem trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, od setek lat stanowi ośrodek duchowej geografii Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Na wzgórzu Syjon król Dawid wybudował stolice swego królestwa. Tu też Salomon wzniósł świątynię jedynemu Bogu. Na jej dziedzińcu nauczał rabbi z Nazaretu. Z tego miejsca — jak wierzą muzułmanie — prorok Muhammad wzniósł się do nieba.

Podjęcie tego tematu wydaje się ważne szczególnie dzisiaj, kiedy Jeruszalaim pozostaje nadal powodem trwającej od dawna rywalizacji, przemocy i domagania się wyłączności. Będąc miejscem naznaczonym nienawiścią i nietolerancją, domaga się od nas poszukiwania przestrzeni tolerancji i chęci współistnienia w Świętym Mieście. Jeremiasz,
„Kalendarz Ekumeniczny”, oprócz „kalendarza właściwego”, zawiera pięć tekstów przedstawiających rozumienie Jeruszalaim z perspektywy poszczególnych Kościołów chrześcijańskich oraz judaizmu i islamu (autorstwa: rabina Zeliga Awrasima, ks. abpa Ihora Isichenko, ks. prof. Łukasza Kamykowskiego, prof. Jürgena Moltmanna, Leszka Musy Czachorowskiego, poprzedzonych wprowadzeniem ks. Michała Czajkowskiego), a także – w Aneksie — strony poświęcone dialogowi i pojednaniu (m.in. informacje o najważniejszych inicjatywach na tym polu, adresy organizacji prowadzących działalność na rzecz pojednania, itp.).

Komisję Honorową Kalendarza tworzą: ks. abp Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. abp Alfons Nossol (Kościół Rzymskokatolicki w RP) oraz ks. bp Janusz Jagucki (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP).

W Radzie Naukowej zasiadają: prof. Stanisław Krajewski (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP), ks. dr Jerzy Tofiluk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI (Kościół Rzymskokatolicki w RP), ks. prof. Bogusław Milerski (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP), ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP), imam Tomasz Miśkiewicz (Muzułmański Związek Religijny w RP).

Uzupełnieniem od strony praktycznej jest Niezbędnik ekumeniczny, zawierający adresy poszczególnych Kościołów chrześcijańskich oraz żydowskich i muzułmańskich związków wyznaniowych, a także informacje o najważniejszych ruchach i organizacjach prowadzących działalność ekumeniczną.
Dodatkowym atutem kalendarza jest piękna szata graficzna wzbogacona licznymi ilustracjami autorstwa Katarzyny Bruzdy.


Patroni medialni:
Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Gazeta Krakowska, Wiara.pl, portal Angelus, Katolicka Agencja Informacyjna, Cerkiew.pl, miesięcznik Midrasz, Kosciol.pl, miesięcznik W Drodze, Jeremiasz

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2007090614223755