Powołano zespół rządowo - prawosławny

czw, 27 wrz 2007, 11:50:13

Autor: Jerzy Piątek

Premier Jarosław Kaczyński i arcybiskup Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski, podpisali wczoraj porozumienie o powołaniu Wspólnego Zespołu Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Świętego Soboru Biskupów – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Zadaniem zespołu będzie rozwiązywanie problemów dotyczących wzajemnych stosunków pomiędzy rządem i Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym.

Premier podkreślił, że Polska w pełni uznaje prawa wszystkich wyznań w kraju, ale szczególna uwaga należy się tym najliczniejszym, jak Kościół Prawosławny, który pod względem liczby wiernych jest drugim Kościołem w Polsce. Arcybiskup Sawa powiedział, że społeczność prawosławna czekała na to od 1991 roku, kiedy uchwalono ustawę o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Wśród najważniejszych spraw, którymi będzie zajmował się zespół, znajdą się m.in. zwalnianie od pracy i nauki w dni, kiedy przypadają święta prawosławne, katechezy dla dzieci wyznania prawosławnego i podręczniki uwzględniające historię Kościoła Prawosławnego w Polsce. – Chcemy, aby Zespół zajął się problemami kościoła i wzajemnymi stosunkami, które życie przynosi. Żywię nadzieję, że będzie to dobra praca dla wspólnego dobra – stwierdził arcybiskup Sawa. Premier powołał Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w MSWiA, na współprzewodniczącego Wspólnego Zespołu Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Świętego Soboru Biskupów.

Prawosławie jest obecne na ziemiach polskich od X wieku. Początkowo związane było z Konstantynopolem, potem z Patriarchatem Moskiewskim. Całkowitą niezależność (autokefalię) Kościół uzyskał w 1925 roku. W Polsce liczy około 600 tysięcy wiernych, skupionych w sześciu diecezjach i ponad 220 parafiach.

Źródło: www.Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070927115013727