Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Patriarcha Aleksy we Francji - Raport

Można powiedzieć – lepiej późno niż wcale – pisze korespondent Radia Watykańskiego w Moskwie W. Raiter po wizycie Aleksego II, patriarchy moskiewskiego, we Francji w odpowiedzi na niecodzienne gesty ekumeniczne Rosjan. Szkoda, że stracono kilkanaście lat na ciągłe oskarżanie katolików o prozelityzm i stawianie ich w gronie konkurentów - ubolewa. Paryskie doświadczenie wskazuje na możliwość wzajemnego ubogacania się Wschodu i Zachodu. A może nadszedł wreszcie czas odejścia od uporczywego trzymania się stanowiska, że w sprawie spotkania Ojca Świętego z Patriarchą moskiewskim należy przedtem uporządkować wszystkie sprawy, żeby spotkanie takie nie było tylko medialnym gestem – proponuje redaktor Raiter.
Może współczesnemu światu potrzebne są gesty miłości i szacunku nawet, jeżeli nie wszystko da się wcześniej uporządkować i przygotować. Wszak miłość braterska chrześcijan jest darem Ducha Świętego, a nie rozgrywką czy pozą polityczną – kończy swoją korespondencję.

Jednak przedstawiciele patriarchatu niezmiennie ostrzegają: spotkanie papieża z patriarchą nie jest dla mediów. Musi wyrażać autentyczne więzi łączące katolików z rosyjskim prawosławiem - uważają. I nie zanosi się na to, by to, stanowisko miało ulec zmianie po nowej nominacji biskupa katolickiego dla Moskwy.

Wizyta patriarchy w Moskwie przebiegała nie tylko w dyskretnym cieniu delikatnych relacji Watykanu z Moskwą. Patriarcha Aleksy dogonił w śmiałości inicjatyw ekumenicznych Bartolomeusza z Konstantynopola, z którym prawosławna Moskwa, Trzeci Rzym, konkuruje o wpływ na światowe prawosławie. Patriarchat rosyjski chciał pokazać, że jest równie postępowy.

Pobyt patriarchy we Francji był testem wiarygodności moskiewskiego prawosławia w oczach zachodu. Posądzany o współpracę z KGB, Aleksy, musiał żywić wiele obaw odwiedzając Paryż – stolicę rosyjskiej emigracji. Zrobił to dopiero po pogodzeniu się z cerkwią emigracyjną.

Sentyment francuzów do Rosji jest niedoceniany. Magia wielkich pisarzy rosyjskich jest tam równie silna, co mistyki i liturgii prawosławnej. Kultura rosyjska pociąga także francuski katolicyzm. Dlatego głos patriarchy słuchany był z nadzwyczajną uwagą i z oczywistą korzyścią dla chrześcijaństwa, które pretenduje do zajęcia należnego miejsca w świeckiej Europie.

Prezentujemy relacje z pobytu Patriarchy Aleksego we Francji opracowane na podstawie serwisu Radia Watykańskiego, KAI oraz EAI.

Dla czytelników francuskiego tygodnika „La Vie”

W przeddzień swojego wyjazdu do Francji Aleksy II udzielił wywiadu francuskiemu tygodnikowi katolickiemu „La Vie".

„Jestem pewien, że najważniejszym obowiązkiem naszych Kościołów (prawosławnego i katolickiego) jest głoszenie wartości ewangelicznych i życia chrześcijańskiego" - powiedział Aleksy II. Podkreślił, że pojawiające się tendencje we współczesnym świecie, takie jak sekularyzacja, relatywizm, marginalizacja religii, propaganda kultury konsumpcjonizmu, podważanie norm etycznych, wymagają wspólnej odpowiedzi, która jest obowiązkiem prawosławnych i katolików. ,,Powinniśmy razem bronić rodziny i przestrzegać społeczeństwo przed rozprzestrzeniającą się kulturą śmierci, która chce nas zmusić do akceptacji aborcji, eutanazji związków osób tej samej płci" - dodał Patriarcha Moskiewski.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna ma do przekazania ludziom Zachodu głębokie doświadczenie męczeństwa - podkreślił patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II przed wizytą we Francji.

Hierarcha podkreślił, że ludziom Zachodu trudno ogarnąć bezmiar męczeństwa rosyjskich prawosławnych. - Przypomnę tylko jedną sprawę: według zamysłu władz sowieckich jedna z pięciolatek miała zakończyć się tym, że nigdzie na terenie Związku Sowieckiego nie będą już zanoszone modlitwy do Boga - mówił Aleksy II. - Nasz kraj w minionym wieku miał więcej męczenników i wyznawców niż było ich w pierwszych wiekach chrześcijaństwa - dodał.

Mimo jednak licznych wysiłków komunistom nie udało się zniszczyć wiary. Cerkiew w wolnej już Rosji przeżywa odrodzenie. - Coraz więcej ludzi zaczyna uczestniczyć w odrodzeniu życia religijnego - zaznaczył patriarcha, dodając, że w cerkwiach coraz więcej jest także młodzieży. - W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba parafii zwiększyła się czterokrotnie. Ale staramy się budować nie tylko ściany światyń, ale również ludzkie dusze. Dzieje się to dzięki działalności społecznej, która była niemożliwa w czasach sowieckich. Obecnie działamy w szpitalach, domach starców, więzieniach i szkołach. Troszczymy się o wychowanie młodzieży - podkreślił Aleksy II.

Wszystko to, zdaniem patriarchy Moskwy i Wszechrusi, sprawia, że losy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej mogą nieść nadzieję innym chrześcijanom. - Rosyjska Cerkiew Prawosławna uważa za swój obowiązek dzielenie się z całym światem swoim męczeńskim doświadczeniem. 30 lat temu trudno było sobie nawet wyobrazić odrodzenie życia religijnego. Powrót tysięcy osób do Chrystusa w krajach postsowieckich daje nadzieję na przyszłość chrześcijaństwa w całym świecie - zaznaczył patriarcha i dodał, że dzięki swojemu geograficznemu usytuowaniu Rosyjska Cerkiew Prawosławna może stać się pomostem między Wschodem a Zachodem.

Strasburg

Aleksy II odwiedził Francję. W Strasburgu wygłosił odczyt o miejscu religii i moralności w przestrzeni publicznej. Na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ostrzegł, że oderwanie się od chrześcijańskiej moralności może okazać się zgubne dla Starego Kontynentu.

„Zrujnowanie norm moralnych może podważyć światopogląd Europejczyka i doprowadzić narody kontynentu do utraty duchowej i kulturowej tożsamości, a tym samym samodzielnego miejsca w historii" – powiedział Aleksy II. Moskiewski patriarcha podkreślił, że najważniejsza koncepcja polityczna Europy – praw człowieka – pojawiła się pod wpływem chrześcijańskiej nauki o godności człowieka, jego wolności i życiu moralnym.

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wskazał na zgubny dla cywilizacji europejskiej rozdział praw człowieka od moralności. „Można to zaobserwować w pojawieniu się nowego typu norm sprzeciwiających się tradycyjnej moralności, a także usprawiedliwiających czyny niemoralne przy pomocy praw człowieka" – dodał Aleksy II. Podkreślił konieczność zachowania moralnego wymiaru ożywiającego życie Europejczyków dla pielęgnacji kultury i tożsamości europejskiej. Patriarcha stwierdził, że „nastał czas docenienia i akceptacji motywacji religijnej, która posiada prawo do istnienia, również w sferze publicznej".

Przed konfliktami i starciami różnych światopoglądów, zgodnie ze słowami Aleksego II, chronić powinien poważny, międzykulturowy dialog. Jego miejscem powinna być Rada Europy. Postęp technologiczny, wg słów patriarchy, w nowy sposób postawił problem praw człowieka. „Społeczność wierzących posiada wiedzę i doświadczenie w sprawach bioetyki, identyfikacji elektronicznej i innych kierunków rozwoju technologii, którymi może podzielić się ze współczesnym społeczeństwem".

W końcu swojego wystąpienia Aleksy II wyraził pewność, że człowiek powinien pozostać człowiekiem, a nie towarem, kontrolowanym elementem elektronicznego systemu lub przedmiotem eksperymentów jako na wpół syntetyczny organizm.

Spotkanie z abp Jean Grallet

„Mam przekonanie, że rozwój dwustronnych relacji między naszymi Kościołami posiada ogromną wagę. Jest to ważne szczególnie dzisiaj, kiedy nasze Kościoły zmuszone są do dawania odpowiedzi na wiele wyzwań współczesności" – powiedział z kolei patriarcha moskiewski na spotkaniu z katolickim arcybiskupem Strasburga, Jean-Pierrem Gralletem. Aleksy II posłużył się przykładem współpracy prawosławno-katolickiej na szczeblu przedstawicielstw przy Radzie Europy, które wspólnie prezentują chrześcijańskie stanowisko, wpływając na podejmowanie decyzji przez polityków.

Przemawiając po koncercie chórów cerkiewnych w katedrze w Strasburgu zwierzchnik rosyjskiego prawosławia powiedział: „Dzisiaj na osobach wierzących spoczywa ogromna odpowiedzialność i misja dawania świadectwa o swojej wierze. Pocieszającym jest fakt, że katolicy i prawosławni mogą zjednoczyć się w tym dziele umacniania wartości chrześcijańskich oraz obrony ich przed wyśmianiem i podeptaniem".

Koniec wizyty: Aleksy II w Katedrze Notre Dame

Patriarcha Aleksy II zakończył 4 października trzydniową wizytę we Francji. 3 października wieczorem uczcił relikwie Męki Pańskiej, znajdujące się w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Z tej okazji w tej katolickiej świątyni zgromadzili się wyznawcy katolicyzmu i prawosławia.

Witając zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP), metropolita Paryża abp André Vingt-Trois wyraził nadzieję, że jego wizyta stanie się "znakiem więzi wiary, które już łączą Kościół rzymskokatolicki z Kościołami prawosławnymi", a także "proroczym znakiem jedności chrześcijan, do której dążymy".

Z kolei patriarcha wezwał chrześcijan do wspólnego stawienia czoła "nowym wyzwaniom świata współczesnego" i znalezienia "sposobów wspólnego dawania świadectwa prawdzie Ewangelii i wiecznym wartościom etycznym". Przyznał, że katedra Notre-Dame jest "prawdziwym sercem Paryża i całej Francji". Wyraził nadzieję, że jej mury nie będą tylko symbolem przeszłości, ale także przyszłości kraju i narodu.

Zwracając się do obecnych w świątyni wyznawców prawosławia Aleksy II przypomniał, że przybyli oni do Francji w XX w. jako emigranci, tworząc parafie i diecezje, podlegające Kościołom lokalnym w krajach swego pochodzenia. Jego zdaniem, ta "różnorodność prawosławnej obecności we Francji" jest "szczególnym bogactwem", a jednocześnie odpowiedzialnością. Bogactwem, gdyż "różnorodność tradycji i ich przenikanie się pozwalają wzbogacić życie" religijne. Odpowiedzialnością, ponieważ wymaga połączenia różnych tradycji, aby dać wyraz jedności prawosławia, bez utraty własnej tożsamości.

Patriarcha razem z arcybiskupem Paryża ucałowali relikwiarz zawierający koronę cierniową Jezusa. Prawosławny hierarcha podarował też abp. Vingt-Trois ikonę Matki Bożej. "To było tak ważne spotkanie dla mojej duszy, że mogę teraz spokojnie umrzeć" - powiedziała dziennikarzom bardzo wzruszona jedna z prawosławnych uczestniczek nabożeństwa.

Zdaniem patriarchy, sens jego wizyty we Francji polega na uczynieniu kolejnego kroku w rozwoju "tak koniecznej współpracy" między prawosławnymi i katolikami w dziedzinie "umacniania tradycyjnych wartości". Aleksy II w towarzystwie kard. Rogera Etchegaray'a spotkał się także z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozy'm, a następnie rozmawiał z minister spraw wewnętrznych Michele Alliot-Marie, która odpowiada w rządzie za stosunki państwa z Kościołami.

Podczas spotkania z dziennikarzami zajmującymi się problematyką religijną, patriarcha - znany z opozycji wobec struktur Kościoła katolickiego na "terytorium kanonicznym" prawosławia - zapewnił, że sprzeciwia się także rozwojowi lokalnych Kościołów prawosławnych w Europie Zachodniej - na "terytorium kanonicznym" katolicyzmu. Dlatego istnienie Zgromadzenia Biskupów Prawosławnych Francji traktuje jako sposób koordynacji działań hierarchów, a nie jako zalążek powstania nowego prawosławnego Kościoła lokalnego. Również w komunikacie po spotkaniu zwierzchnika RKP z obecnymi w tym kraju biskupami prawosławnymi podlegającymi jurysdykcji innych patriarchatów (Konstantynopola, Rumunii, Serbii i Antiochii) podkreślono potrzebę ich współpracy, aby "zachować i zamanifestować jedność Kościoła prawosławnego".

Za cel obecności diecezji prawosławnych we Francji uznał troskę duszpasterską o własnych wiernych. W tym duchu wskazał na potrzebę budowy w Paryżu nowej świątyni RKP. Towarzyszący Aleksemu II metropolita Cyryl, kierujący Wydziałem Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, ujawnił, że projekt ten "wsparł moralnie" prezydent Sarkozy. Istniejąca w stolicy Francji katedra pw. Trzech Świętych Doktorów (św. Bazylego, św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Jana Chryzostoma) powstała z przebudowy dawnego warsztatu samochodowego i jest za mała, aby pomieścić przychodzących tam wiernych. W kościele tym Aleksy II odprawił uroczystą Świętą Liturgię.

Echa wizyty Aleksego II we Francji

W ocenie przedstawicieli rosyjskiej Cerkwi prawosławnej historyczna wizyta patriarchy Aleksego II we Francji, a zwłaszcza jego modlitwa w paryskiej katedrze Notre Dame, dla wielu katolików stała się „prawdziwym objawieniem”. Modlitwa prawosławna w katolickiej katedrze była bardzo mocnym świadectwem prawosławia – stwierdził ks. Wsiewołod Czaplin, pracownik Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego.

W katedrze, wg słów Czaplina, znajdowało się około 9 tys. ludzi, w większości katolików, „którzy mieli okazję słuchać w języku francuskim napełnionych mądrością i pięknem słów liturgii prawosławnej”. Liturgię transmitowały kanały telewizji zachodniej i rosyjskiej. „Dzięki temu wielu szczerych katolików mogło dotknąć duchowej siły prawosławnej tradycji” – dodał Czaplin. Zebrani wierni z uznaniem przyjęli słowa Aleksego II: „Duchowe dziedzictwo Francji powinno być częścią nie tylko przeszłości, ale stać się fundamentem przyszłości”.

Ks. Wsiewołod Czaplin wyraził głębokie przekonanie, że „liturgie i prawosławne przepowiadanie w miejscach, gdzie modlą się zachodni chrześcijanie, nie tylko są możliwe, ale posiadają ogromne znaczenie w przybliżaniu duchowości prawosławnej”.Patriarcha Aleksy we Francji - Raport | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń