Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

O godność ludzką - głos wołającego na puszczy

O ludzkiej godności zwykliśmy myśleć w kategoriach podwyżek cen za żywność, ułatwień dla niepełnosprawnych i kursów dla bezrobotnych. Prawa należą się tym, których widzimy i rozumiemy. Gdy przychodzi nam asocjować ludzką godność tam, gdzie ona z całą pewnością występuje, ale jest zakryta przed nami, bo za daleka, niewidoczna, subtelna – jest nam trudniej zrozumieć jej znaczenie.Na pytanie dlaczego tak się dzieje próbowali odpowiedzieć uczeni czescy, którym towarzyszył arcybiskup Elio Sgreccia, przewodniczący Papieskiej Akademii „Pro Vita”. Sympozjum odbyło się tuż za naszą miedzą, w Brnie.

Przedstawiciele różnych dziedzin: medycyny, biologii, prawa, filozofii i teologii zgodnie twierdzili, że człowieka należy chronić przede wszystkim wtedy, gdy jest „słaby”: na początku i na końcu jego życie.

Niepokoił ich fakt, że coraz większy priorytet daje się jedynie „zdrowiu” człowieka, zapominając o całościowym wymiarze „życia” człowieka, w którego strukturę jest także wpisana choroba i śmierć. Życie bowiem, jak to podkreślił prof Václav Pospíšil nie ma jedynie empirycznego charakteru, ale także wymiar „nad” empiryczny, dlatego biologia i biomedycyna coraz częściej poszukują swej bazy naukowej w definicjach filozoficznych, czy teologicznych. Ta głęboka współpraca, zdaniem doc. Petra Volka, prowadzi w kierunku oddania rzetelnej informacji o człowieku jako całości psycho-fizycznej, o początku jego życia, które jest jedyne i wyjątkowe. Ową współpracę wymusza również zdaniem dr. Marka Váchy współczesna rzeczywistość, której wyznacznikiem jest szybki postęp techniczny; postęp, który nade wszystko zmusza ludzi nauki, aby częściej niż było to w przeszłości pytać się i konsultować, czy dobru człowieka służy wszystko, co zostało udowodnione. Dlatego, jak to podkreślił prof. Miroslav Zedníček istnieje duże zainteresowanie wśród ludzi różnych naukowych profesji bioetyką, która znajduje się na polu naukowym między filozofią a naukami przyrodniczymi. Stąd nieustannie wzrasta nowy poczet filozofów, teologów, prawników, lekarzy i biologów, którzy uważają tę dyscyplinę za przedmiot swych osobistych zainteresowań w rozwiązywaniu bioetycznych problemów, w ramach reprezentowanych przez siebie kierunków naukowych.

Możliwości techniczne robią z człowieka duże dziecko, które nie jest w stanie zasymilować samo siebie. Zagubieniu w odbiorze siebie odpowiada łamanie praw człowieka w sferze społecznej

Kościół dopomina się o godność ludzką na polu sprawiedliwości społecznej i polityki. Przedstawiciele Watykanu są jak wołający na puszczy. Tak oto przedstawiciel Watykanu nakreśla na forum ONZ ludzką godność, jako podstawę prawa międzynarodowego.

- „Nie” wojnie oraz „tak” ludzkiej godności znowu zabrzmią z mocą, gdy ONZ będzie wierna wartościom, dla jakich powstała 62 lata temu - przypomina abp Dominique Mamberti, przemawiając 1 października na 62. sesji Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji. Zgodnie z preambułą wydanej wówczas Karty Narodów Zjednoczonych ma ona chronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość osoby, zapewnić poszanowanie prawa międzynarodowego, popierać postęp społeczny i wolność.

Cytowany dokument potwierdza istnienie powszechnej wiary we wrodzoną godność człowieka. Jej respektowanie jest najgłębszą etyczną podstawą dążeń do pokoju i budowania relacji międzynarodowych odpowiadających autentycznym ludzkim potrzebom i nadziejom. Zapominanie o tej zasadzie prowadzi do konfliktów.

Nawiązując do zbliżającej się 60. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka abp Mamberti, wyraził ubolewanie, że wielu ludzi nadal jeszcze z niej nie korzysta. Prawa te nie pochodzą od władz publicznych, ale są wymogiem natury człowieka. Najważniejszym jest zapewnienie wszędzie respektowania fundamentalnego prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Trzeba zatrzymać i odwrócić kulturę śmierci. Przyjęły ją pewne struktury społeczne i prawne, maskując zabijanie ludzkiego życia pod pozorem usług medycznych czy socjalnych. Także zniesienie kary śmierci winno być widziane jako konsekwencja pełnego poszanowania prawa do życia.

Stolica Apostolska wezwała ONZ oraz państwa członkowskie tej organizacji do zaangażowania na rzecz ochrony życia ludzkiego. Stwierdzenie to znalazło się w wydanym 9 października oświadczeniu abp Celestino Migliore odnośnie do raportu sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych.

Watykan jest zaniepokojony niedostateczną realizacją Milenijnych Celów Rozwoju oraz osłabieniem w skali globalnej dążenia do zapewnienia wszystkim mieszkańcom Ziemi podstawowej opieki zdrowotnej. Obraz ten jest jeszcze bardziej ponury, kiedy zestawi się go z ogromnymi sumami wydawanymi na zbrojenia. Sięgają one rocznie w skali globu biliona dolarów. Świadczy to o uporczywym zaufaniu prawu siły, a nie sile prawa. Aby zachęcić zarówno sektor publiczny jak i prywatny do inwestycji konieczny jest korzystny klimat gospodarczy i społeczny, zaś reformy można przeprowadzać jedynie w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i praworządności - zauważył watykański dyplomata. Jego zdaniem ONZ powinna dostrzec rolę religii oraz czynników kulturowych w rozwiązywaniu konfliktów a także w podejmowaniu dialogu między stronami. Stolica Apostolska pragnie, aby 62. sesja Zgromadzenia Ogólnego istotnie przyczyniła się do realizacji Milenijnych celów Rozwoju oraz spełniła związaną z Narodami Zjednoczonymi wizję nadziei – stwierdził przedstawiciel Watykanu.

Stolica Apostolska wezwała ponadto 9 października wspólnotę międzynarodową do ścisłego wiązania działań gospodarczych z polityką społeczną i do przeciwdziałania rosnącym dysproporcjom ekonomicznym wśród mieszkańców globu.

Abp Celestino Migliore zaznaczył, że choć za problem sprawiedliwości społecznej w pierwszym rzędzie odpowiadają rządy poszczególnych krajów, to jednak wspólnota międzynarodowa powinna aktywnie uczestniczyć w jej urzeczywistnianiu. Służy temu tworzenie warunków handlowych i finansowych sprzyjających rozwojowi wszystkich krajów oraz rezygnacja z ograniczeń narzucanych władzom państwowym w działaniach na rzecz słabszych grup społecznych. Tymczasem zadaniem wspólnoty międzynarodowej jest pomoc w rozwijaniu takiej polityki, krzewienie nowej kultury solidarności i umożliwianie ubogim zaangażowania w swój własny rozwój – zaznaczył przedstawiciel Watykanu. Abp Milgliore wskazał też na rolę edukacji w wykorzenieniu ubóstwa.Opcje Artykułu

O godność ludzką - głos wołającego na puszczy | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń