Abp Stanisław Ryłko kardynałem

nie, 25 lis 2007, 11:54:23

Autor: Marcin Stanowiec

Członkiem kolegium kardynalskiego został przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, abp Stanisław Ryłko, jeden z najbliższych współpracowników obecnego papieża oraz - przez wiele lat - Jana Pawła II. Jego biskupie hasło brzmi: „Lux mea Chrystus – moim światłem jest Chrystus”. To wyraz uznania dla pracy ks. abp., który dalej będzie przewodniczyć swojej dykasterii. Abp. Ryłko jest odpowiedzialny za Światowe Dni Młodzieży. W Watykanie uważa się je za sukces duszpasterski.

Pierścień, jaki Ojciec Święty wręcza nowym kardynałom, jest znakiem nowych zaślubin z Chrystusem i Kościołem, a tym samym nowym wezwaniem do wiernej miłości i ofiarnej służby – powiedział arcybiskup Ryłko w wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu.

Ceremonia nałożenia biretów kardynalskich to najważniejszy moment mianowania purpuratów podczas konsystorza, trwającego w bazylice świętego Piotra.

Liczący 62 lata purpurat kierują dykasterią troszczącą się o wiernych świeckich od 2003 roku, ale pracę w niej podjął już w 1987 roku. - Wszyscy kapłani krakowscy mojej generacji byli zafascynowani bardzo bezpośrednim, braterskim, życzliwym stylem relacji kardynała Wojtyły ze świeckimi – wyznaje abp Ryłko. - Jednym z ważnych obszarów działalności Papieskiej Rady do spraw Świeckich jest troska o młodzież, wyrażająca się w organizacji Światowych Dni Młodzieży. Światowe spotkania młodych z Papieżem, zrodziły się z wielkiej miłości Jana Pawła II do młodych.

- Dzisiaj w Kościele szczególnie ważną rolę odgrywają ruchy kościelne i nowe wspólnoty, które rozwijają się bardzo dynamicznie – uważa ks. kard. Nasza dykasteria w ramach Stolicy Apostolskiej jest “wspólnym domem” dla wszystkich ruchów i stowarzyszeń. Każdy ruch jest ważny i ma do wypełnienia swoją misję, włączając się w duchu komunii i współpracy w życie Kościoła, to znaczy w życie naszych diecezji i parafii. Są to niezastąpione dzisiaj narzędzia nowej ewangelizacji.

Kapłani powinni chętniej dzielić się z wiernymi odpowiedzialnością za życie wspólnot parafialnych, powierzając im zadania, które na mocy powołania chrzcielnego mogą i powinni wypełniać – zauważa kardynał Ryłko. Takie ustawienie relacji kapłanów i świeckich pozwoli uniknąć zachowań autorytarnych i paternalistycznych - ze strony kapłanów, jak i postaw obojętności lub wygodnej bierności - ze strony świeckich. Jan Paweł II zostawił nam, duszpasterzom również pod tym względem niedościgły wzór stylu odniesienia do ludzi świeckich: stylu pełnego zaufania, szacunku i ojcowskiej miłości.

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę Benedykt XVI powiedział po polsku, że wśród nowo mianowanych przez niego kardynałów jest Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, bliski współpracownik Jana Pawła II.

Papież powiedział: "Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie przybyłych z okazji konsystorza i mszy świętej sprawowanej ku czci Chrystusa Króla z udziałem nowo kreowanych kardynałów. Wśród nich jest również wasz rodak, bliski współpracownik Jana Pawła II. Misję nowych kardynałów polecam waszej gorliwej modlitwie. Wam wszystkim z serca błogosławię".

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/200711251154243