Matka Andrzeja Górska odeszła do Pana

pon, 17 gru 2007, 14:11:06

Autor: Maria Czerw

Zmarła matka Andrzeja Górska, urszulanka Serca Jezusa Konającego – poinformowały siostry urszulanki szare. Matka Andrzeja (Maria Stefania) Górska od Eucharystycznego Serca Jezusa odeszła do Pana w wieku 91 lat. W zakonie służyła 70 lat. Znana w całej Polsce z heroicznej akcji ratowania Żydów podczas II-j wojny światowej.

Jako studentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW, wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego 5 II 1938 w Warszawie. Korzystając z urlopu dziekańskiego, pracuje w Mołodowie na Polesiu, gdzie zastaje ją wybuch II wojny światowej.

Z Mołodowa przez Dąbrowicę k. Lublina przyjeżdża do Warszawy i tu po odbyciu nowicjatu składa śluby zakonne 6 I 1941. W latach 1941-1944 pracuje w Warszawie jako kierowniczka kuchni RGO, sekretarka i nauczycielka biologii w tajnym Liceum Pedagogicznym Sióstr Urszulanek SJK w Warszawie oraz na tajnych kompletach gimnazjalnych w Brwinowie i w Ożarowie; opiekuje się żydowskimi dziećmi, wyprowadzonymi z getta.

W latach 1944-1946 jest asystentką przełożonej domu w Milanówku oraz wychowawczynią w bursie koedukacyjnej dla młodzieży Technikum Jedwabniczego. W 1946-1957 jako asystentka przełożonej domu i centrum warszawskiego prowadzi administrację i odbudowę zniszczonego domu Zgromadzenia przy ul. Wiślanej 2 oraz internat akademicki dla studentek – aż do jego upaństwowienia w 1954.

W tym samym czasie kończy studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UW, uzyskując w 1948 magisterium z biologii. W latach 1957-1963 jest przełożoną domu i centrum warszawskiego oraz asystentką generalną, a po śmierci przełożonej generalnej, m. Franciszki Popiel, wikariuszką generalną Zgromadzenia. Wybrana na przełożoną generalną 19 I 1964, urząd ten pełni przez kolejne trzy kadencje aż do roku 1983.

Okres posoborowy, w którym m. Andrzeja Górska pełni funkcję przełożonej generalnej, wiąże się z wieloma pracami obejmującymi realizację zalecanej przez Kościół odnowy życia zakonnego, dokonanie rewizji i kodyfikacji prawa zakonnego, przygotowanie nowej redakcji Konstytucji Zgromadzenia. W okresie tym Zgromadzenie rozszerza się terytorialnie: podejmuje pracę wśród Polonii kanadyjskiej (1965), pracę misyjną w Ameryce Łacińskiej (Argentyna, Brazylia), powraca do krajów skandynawskich (Dania, Finlandia) oraz rozpoczyna pracę w międzynarodowym internacie dla młodzieży w Monachium (1980).

Z tytułu swego urzędu m. Andrzeja Górska uczestniczy też aktywnie w pracach o charakterze międzyzakonnym. Od 1966 jest członkiem Konsulty Konferencji Przełożonych Wyższych w Polsce, od 1976 – przewodniczącą tejże Konsulty. W marcu 1967 zostaje mianowana przez papieża Pawła VI konsultorką regionalną Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (UISG) w Rzymie. W Polsce jest członkiem Komisji Episkopatu ds. Emigracji i Komisji do Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II.

Lata pełnienia przez m. Andrzeję obowiązków przełożonej generalnej są też okresem szczególnej intensyfikacji prac związanych z procesem beatyfikacyjnym m. Urszuli Ledóchowskiej, i to zarówno przy opracowywaniu kolejnych etapów procesu, jak i w przygotowaniu Zgromadzenia do tego ważnego aktu. Uroczystość beatyfikacji odbyła się w Poznaniu 20 VI 1983, w czasie drugiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. W latach 1983-2003 m. Andrzeja Górska stoi na czele Sekretariatu Kanonizacyjnego Matki Założycielki, którego celem jest kontynuowanie rozpoczętego wcześniej udostępniania dziedzictwa duchowego nowej Błogosławionej, nie tylko Zgromadzeniu, ale i szerszym kręgom czytelniczym, zarówno w Polsce, jak i za granicą, zwłaszcza w krajach, gdzie powstały placówki Zgromadzenia.

25 XI 1997 m. Górska zostaje odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, będącym wyrazem uznania dla Zgromadzenia za ratowanie Żydów w latach okupacji hitlerowskiej. W maju 1989 wita w Lipnicy Murowanej i w Warszawie relikwie bł. Urszuli Ledóchowskiej, powracające uroczyście z Rzymu do Pniew. 20 VI 2003 uczestniczy w Rzymie w uroczystości kanonizacji św. Urszuli i jako świadek życia Matki Założycielki niesie do ołtarza jej relikwie.

W 2007 roku Prezydent RP uhonorował ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


Mszy św. pogrzebowej w czwartek 20 grudnia o godz. 11.30 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie na Tamce przewodniczył będzie Nuncjusz Papieski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Po Mszy św. nastąpi odprowadzenie ciała do grobowca Sióstr Urszulanek SJK na Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 39 H).

 

Na podst. Serwisu sióstr USJK

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20071217141107379