Zmiany w Episkopacie Polski

sob, 29 gru 2007, 14:53:00

Autor: Mateusz Markiewicz

W ciągu tygodnia Benedykt XVI dokonał kilku zmian w Kościele w Polsce. 22 XII nominował sufraganem tarnowskim ks. Wiesława Lechowicza, zaś 29 XII 07 roku przyjął rezygnację, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, bpa Adama Dyczkowskiego z obowiązków ordynariusza zielonogórsko-gorzowskiego. Jego następcą został nominowany bp Stefan Regmunt, dotychczasowy sufragan legnicki. Ponadto, Ojciec Święty przyjął rezygnację, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 i kan. 411 Kodeksu Prawa Kanonicznego, bpa Mariana Kazimierza Zimałka z obowiązków sufragana sandomierskiego.


Ks. Wiesław Lechowicz urodził się 22 XII 1962r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Po uzyskaniu matury w 1981r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 24 maja 1987r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza. Do 1992r. pełnił obowiązki wikariusza w Krościenku i Dębicy. Następnie został wysłany na studia do Rzymu, do Papieskiego Uniwersytetu Santa Croce. W 1996r. obronił doktorat z teologii. Następnie przez dwa lata pełnił obowiązki wikariusza w parafiach w Bochni i Nowym Sączu. W latach 1998-1999 był sekretarzem Biskupa Tarnowskiego i notariuszem w kurii diecezjalnej. Od 1999r. był prefektem w seminarium duchownym w Tarnowie. Bp Wiktor Skworc powierzył mu funkcję rektora tegoż seminarium w 2004r. W trakcie pracy jako prefekt seminarium obronił licencjat z prawa kanonicznego. Sakrę biskupią przyjmie 16 II 2008r. o godz. 12:00 w tarnowskiej katedrze. Jego tytularną diecezją jest Lambiridi.

Bp Stefan Regmunt urodził się 20 VI 1951r. w Krasnymstawie, w Archidiecezji Lubelskiej. W 1965r. razem z rodzicami przeniósł się na Dolny Śląsk. W 1969r. wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 29 maja 1976r. w Archikatedrze Wrocławskiej przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abpa Henryka Gulbinowicza, dzisiaj kardynała, ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego. Skierowano go do pracy w Dzierżoniowie, gdzie był wikariuszem i rektorem jednego z kościołów. W 1981r. został wysłany na KUL w celu studiowania psychologii. Studia zakończył doktoratem. Od 1986r. do 1992 był wicerektorem i prefektem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Po utworzeniu przez Jana Pawła II Diecezji Legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji. Przez rok był tam proboszczem. W 1993r. wraz z utworzeniem seminarium duchownego w tejże diecezji został nominowany jego rektorem. Ponadto pełnił równocześnie w diecezji inne odpowiedzialne funkcje. Jan Paweł II nominował go 3 XII 1994r. sufraganem legnickim, przydzielając mu tytularną stolicę biskupią Castellum Medianum. Sakry biskupiej udzielił mu osobiście 6 I 1995r. Współkonsekratorami byli abp Giovanni Battista Re (dzisiaj kardynał, Prefekt Kongregacji ds. Biskupów) i abp Jorge María Mejía (dzisiaj kardynał, emerytowany Bibliotekarz i Archiwista Świętego Kościoła Rzymskiego).

(na zdj. bp Regmunt)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20071229145303382