1 % na Fundację Oikonomos

pią, 11 sty 2008, 14:53:08

Autor: Maria Czerw

Fundacja „Oikonomos”, jako jedna z czterech prawosławnych organizacji pożytku publicznego ma prawo ubiegać się o przekazanie przez urząd skarbowy jednego procenta Waszego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007.

Aby w ten sposób wspomóc Fundację należy w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38) wpisać nazwę: Fundacja „Oikonomos” i jej numer KRS 0000179149. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Pieniądze na konto naszej Fundacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Przypominamy, że 1 % podatku mogą przekazywać:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Wszystkich, którzy chcą skorzystać z możliwości przekazania nam 1% swojego podatku, serdecznie do tego zachęcamy! Pozyskane w ten sposób środki pozwolą nam w dalszym ciągu realizować projekty służące naszej prawosławnej społeczności. A do tej pory nasze największe osiągnięcia to:

- Podjęcie trzech edycji akcji "Wspólne Dzieło" (2005, 2006, 2007), których celem było zebranie środków finansowych na pomoc prawosławnym monasterom;

- Zorganizowanie szeregu imprez kulturalnych z okazji obchodów „500-lecia nadania tomosu monasterowi Zwiastowania N.M.P. w Supraślu” w 2005 r.;

- Projekt edukacji antyalkoholowej, w ramach którego zorganizowaliśmy konferencję „Kapłan a pomoc osobom uzależnionym od alkoholu”, praktyczne warsztaty dla duchownych oraz wydaliśmy materiały szkoleniowe (2006 r.).

- Realizacja projektu „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej” (2006-2007), w ramach którego uczestnicy projektu, w tym duchowni, przeszli cykl szkoleń praktycznej nauki pisania wniosków i realizowania projektów lokalnych społeczności, wspomagany przez indywidualne konsultacje oraz wizyty studyjne.

Aktualnie Fundacja pracuje nad utworzeniem Akademii Supraskiej przy zabytkowym kompleksie prawosławnego męskiego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Przygotowywane są pierwsze programy, mające na celu przybliżenie prawosławnego chrześcijaństwa poprzez różnego rodzaju kursy, konferencje, warsztaty i inne zajęcia programowe.

Kontakt z Fundacją: fundacja@oikonomos.pl lub tel. 0605 891 829

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080112025308624