Uwagi obrońcy a ważność wyroku

pią, 7 mar 2008, 09:28:19

Autor: Gość serwisu

Czy wyrok w I instancji w sprawie o nieważność małżeństwa jest dotknięty wadą nieważności nieusuwalnej jeśli przed wydaniem wyroku stronom nie dano możliwości zapoznania się z uwagami obrońcy węzła małżeńskiego? (kan. 1620, p.7)?

Powyższe pytanie porusza bardzo istotną kwestię nie tyle co prawa wiernego w kościele katolickim, a przede wszystkim prawa do obrony. Prawo Kanoniczne stanowi, że Kan. 221 -§1. Wiernym przysługuje legalne dochodzenie i obrona przysługujących im w Kościele uprawnień na właściwym forum kościelnym według przepisów prawa. § 2. Wierni, jeżeli zostali wezwani przed sąd przez kompetentną władzę, mają prawo, by byli sądzeni z zachowaniem przepisów prawa, stosowanych ze słusznością. Oznacza to, że w sytuacji gdy stron czuje się pokrzywdzona np. wyrokiem, może również za pomocą dostępnych środków prawnych dochodzić swoich uprawnień.

Odnośnie zaś postawionego pytania. Zapoznanie się z uwagami obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o nieważność małżeństwa, jest niezwykle ważnym etapem. W powyższej sprawie, należy dokładnie przeanalizować, czy ewentualne zaniedbanie przez Sąd Kościelny były tylko na tym etapie, czy naruszono w całości przepisy proceduralne. Zasadniczo ze skargi o nieważność wyroku korzysta się w sytuacji, gdy strona np. nic nie wiedziała o toczącym się procesie. Nieusuwalna nieważność wyroku, ma miejsce wówczas gdy osoba nie może się bronić, w ogóle pozbawiono ją szansy obrony. Przyjmuje się, że w przypadku samego ograniczenie prawa do obrony, apelacja jest wystarczającym środkiem odwoławczym.

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080213212819192