Mamy Radę polskich rabinów

nie, 24 lut 2008, 18:33:57

Autor: Maria Czerw

Jest ich siedmiu, w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. Polscy rabini utworzyli radę – ciało z szerokimi kompetencjami: sądowniczymi i religijnymi. W sobotę, 23 lutego w Łodzi reaktywowano Zrzeszenie Rabinów Polskich. Uroczystemu aktowi przewodził wielki rabin Izraela Yona Metzger. Odtąd rada polskich rabinów będzie mogła wybierać w głosowaniu wielkiego rabina Polski. Metzger tłumacząc sens tego aktu pokazał swoją dłoń: każdy palec z osobna to wiotki, słaby organ. W jedności stają się one pięścią – powiedział.

Na uroczystość, sfinansowaną przez izraelską organizację Shavei Israel, zaproszonych zostało około 150 osób, w tym "wielu młodych Polaków, którzy niedawno odkryli swoje żydowskie korzenie, które często były ukrywane w obawie przed prześladowaniami Nazistów i komunistów".

- Na kartach historii zostało zapisane, że to się działo tutaj, w Łodzi - mówi Yona Metzger, główny rabin aszkenazyjski państwa Izrael o powołaniu pierwszej po wojnie Rady Polskich Rabinów. Do zadań rabinatu należeć będzie: podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących społeczności żydowskiej w Polsce, koordynacja działań gmin wyznaniowych w Polsce, powoływanie sądu do rozstrzygania sporów religijnych, ustalanie standardów dotyczących koszerności, edukacji, modlitw czy zachowania.

Rabin Jona Metzger był żołnierzem brygady pancernej armii izraelskiej – pełnił funkcję kapelana. W 2003 roku nominowany został na stanowisko Aszkenazyjskiego Naczelnego Rabina Izrael w miejsce urodzonego w Polsce rabina Meira Lau.

Rabin Metzger ciepło wyraził się o roli państwa w odrodzeniu życia żydowskiego: "Powinniśmy być wdzięczni władzom i państwu polskiemu, że Żydzi mogą się cieszyć pełnymi prawami i normalnie rozwijać" - zauważył.

"Żydzi wychodzą ze swoich kryjówek i mają odwagę powiedzieć, że są Żydami i nie muszą bać się, że z tego powodu będą prześladowani" – dodał.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080224233356376