Wokół Strachu - podsumowanie dyskusji

pon, 25 lut 2008, 09:37:07

Autor: Teodor Lacher

W czwartek 6 marca w sprzedaży ukaże się książka Wokół Strachu, która zawiera komentarze i opinie na temat książki Jana T. Grossa. Z tej okazji  Henryk Woźniakowski, prezes Społeczne Instytutu Wydawniczego Znak, nakładem którego ukaże się książka wydał specjalny komunikat. Publikacja Znaku zawiera rozmaite punkty widzenia, jeśli chodzi o treści zawarte w książce Grossa.

„Wybór polemik, opinii i komentarzy dotyczących Strachu Jana T. Grossa – pisze H. Woźniakowski - winien osiągnąć dwa, niekoniecznie zgodne ze sobą cele: po pierwsze – ma być reprezentatywną ilustracją debaty, jaka rozgorzała w pierwszym miesiącu po ukazaniu się książki. Wybrane zostały artykuły i wypowiedzi z pism ogólnopolskich, dzienników i tygodników adresowanych do głównego nurtu polskiej opinii. Przyjmując założenie, że publicyści występujący w tych pismach nie tylko kształtują opinię publiczną, lecz są również jej wyrazicielami, otrzymujemy szeroki wachlarz stanowisk i emocji wzbudzonych przez książkę Jana T. Grossa. Po drugie, wybór ten winien posuwać naprzód debatę o historii, o pamięci, o naszych zobowiązaniach wobec wspólnej przeszłości, powinien pomagać w rewizji naszych sądów, w opuszczaniu utartych kolein myślowych i emocjonalnych. Temu celowi służą również dwa eseje wstępne, Jana Błońskiego i Jerzego Jedlickiego, które, choć napisane i opublikowane przed laty, dotykają najważniejszego, żywego nerwu obecnej dyskusji”.

W książce Wokół Strachu znajdą się m.in.takie artykuły, jak: Żydzi, Polacy i przeszłość Piotra Lisickiego, Kościół potrzebuje Grossa Stanisława Obirka, Pogarda dla kontekstu Jana Żaryna, Grona strachu Wiesława Kota, Strach w Polsce Joanny Tokarskiej-Bakir, Patrzeć na ekshumację Haliny Bortnowskiej, Egzorcysta Gross. Rozdrapywaczy ran nie lubi się nie tylko u nas Adama Szostkiewicza.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080225093708393