Apel tygodnika Niedziela o moratorium dla aborcji

sob, 1 mar 2008, 02:22:44

Autor: Maria Czerw

Popieramy apel przeciwko aborcji skierowany do sekretarza generalnego ONZ – napisał Ks. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny katolickiego tygodnika "Niedziela".

Tygodnik Katolicki „Niedziela”, przyłączając się do apelu redaktora włoskiego tygodnika „Il Fogilio” – Giuliano Ferrary o przeprowadzenie moratorium na wykonywanie aborcji, poparł inicjatywę OGŁOSZENIA MORATORIUM DLA ABORCJI przez zbieranie podpisów. UE wydała takie samo moratorium na karę śmierci. Giuliano Ferrara zauważa konieczność odnowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez poprawkę do artykułu 3. Artykuł ten stwierdza, że „każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby”. Wystosowany do przedstawicieli rządów państw członkowskich ONZ apel dotyczy poparcia zmiany treści tego artykułu przez dodanie po pierwszym przecinku słów „od poczęcia do naturalnej śmierci”. Poprawka ta zapewni poszanowanie praw ludzkich, a przede wszystkich prawa do życia.

"Niedziela" liczy, że ta kolejna inicjatywa na rzecz ochrony życia dziecka poczętego, spotka się z licznym poparciem.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080302032243717