Życie zakonne: kontrkulturowe i nieliberalne

śro, 5 mar 2008, 10:49:07

Autor: Jacek Lehr

Papież ostrzegł salezjanów przed „wpływami sekularyzmu" i zachęcił do tego by, "przezwyciężyć «liberalny model» życia konsekrowanego”. Fakt, że „sposób myślenia i życia osoby konsekrowanej stoi często w sprzeczności z logiką świata (...) dowodzi, że jej styl życia jest alternatywny w stosunku do kultury własnego czasu i może odegrać w niej w jakimś sensie proroczą rolę” - napisał Benedykt XVI w przesłaniu do kapituły zgromadzenia św. Jana Bosko.

Głęboka duchowość, twórcza przedsiębiorczość, apostolski dynamizm, niestrudzona pracowitość, pasterska odwagę, a przede wszystkim oddanie się bez zastrzeżeń Bogu i młodzieży – to cnoty zakonne, które papież przypisał św. Janowi Bosko.

O modlitwie papież powiedział: Nie może być żarliwej mistyki bez wspierającej ją solidnej ascezy. I odwrotnie, nikt nie jest gotów płacić wysokiej i wymagającej ceny, jeśli nie odkryje fascynującego i bezcennego skarbu. W dobie fragmentacji i kruchości koniecznie trzeba przezwyciężyć aktywizm i pielęgnować życie duchowe poprzez osiąganie głębokiej mistyki i praktykowanie solidnej ascezy.

Papież wezwał zakonników do „życia prostego, ubogiego, trzeźwego, zasadniczego i surowego”.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080305104907865