Zmiany personalne w Papieskiej Komisji Ecclesia Dei

czw, 13 mar 2008, 19:00:00

Autor: Mateusz Markiewicz

Ks. prałat Camille Perl został dzisiaj nominowany przez Benedykta XVI Wiceprzewodniczącym Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Dotychczas był on sekretarzem tejże Komisji.


Ponadto, Benedykt XVI nominował Sekretarzem Papieskiej Komisji Ecclesia Dei ks. prałata Mario Mariniego, dotychczasowego sekretarza pomocniczego tejże Komisji.

Dotychczas Komisja ta nie miała Wiceprzewodniczącego. W najbliższym czasie Komisja ma wydać instrukcję do "Summorum Pontificum".

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080313190012466