Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

"Polonia Christiana" - nowy katolicki dwumiesięcznik

W marcu ukazał się nowy katolicki dwumiesięcznik "Polonia Christiana". Blisko związany z włoskim miesięcznikiem "Radici Cristiane". Mają być w nim poruszane "niepoprawne politycznie" tematy i publikowane artykuły znakomitych autorów. Ma być również szeroko dostępny - między innymi w salonach prasowych, co jest nowością w wypadku pism wydawanych przez TFP w Polsce.


Numer otwiera edytorial autorstwa Sławomira Skiby, zatytułowany "Omnia instaurare in Christo" - odwołanie do słynnego papieskiego zawołania św. Piusa X . Tekst ten stanowi motyw przewodni nowego dwumiesięcznika - spoglądanie na otaczający świat z katolickiej perspektywy.

Numer pierwszy (marzec - kwiecień 2008) istotnie porusza kwestie wywołujące wiele sporów, burzliwych dyskusji i emocjonalnych reakcji we współczesnych czasach. Tematem numeru jest Karta Praw Podstawowych. Tematem tym zajmuje się między innymi Roberto de Mattei - profesor historii nowożytnej na Uniwersytecie Cassino, wykładowca historii chrześcijaństwa i Kościoła na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie oraz doradca rządu włoskiego ds. zagranicznych w latach 2002 - 2006. Uczony niezwykle ceniony w środowiskach konserwatywnych nie tylko w Europie ale i na całym świecie, redaktor naczelny "Radici Cristiane".

Roberto de Mattei ukazuje współczesną Unię Europejską, zwłaszcza zaś forsowaną Kartę Praw Podstawowych jako instrument "dyktatury relatywizmu". W imię tej dyktatury prawo do aborcji przeważać ma nad prawem do życia i jego ochroną; przepisy dotyczące eutanazji mają mieć przewagę nad prawem osób w podeszłym wieku do godnego umierania, do życia aż do naturalnej śmierci; regulacje przyznające bardzo szerokie uprawnienia homoseksualistom w sferze związków partnerskich i "małżeństw" przy jednoczesnym zakazie nazywania tej sytuacji za sprzecznej z naturą.

Ukazuje również wizję Unii Europejskiej całkiem odmienną od wizji przekazywanej przez wielu innych jej przeciwników. Nie postrzega jej jako rodzącego się (czy już zrodzonego) superpaństwa, traktującego poszczególne kraje jako podległe sobie prowincje, ale jako zaprzeczenie państwa. O Karcie Praw Podstawowych w pierwszym numerze piszą również Stanisław Michalkiewicz - Socjalfaszystowskie imperium oraz Piotr Doerre i Arkadiusz Stelmach - Ku laickim rządom "mędrców".

Numer z marca i kwietnia 2008 r. zawiera również obszerny opis kwestii islamskiej w Europie. Między innymi opisano sytuację w wielu krajach Europy, w których liczba muzułmanów gwałtownie rośnie, na tyle by stanowić znaczną część społeczeństwa w tych krajach. Omówiona jest również kwestia radykalizacja części wyznawców islamu i upowszechniania przez niektóre islamskie media ideologii dżihadu - "świętej wojny". W pierwszym numerze pisma podjęto również problem odbioru tych zjawisk przez mieszkańców tych krajów (nie tylko zachodnich, choć przede wszystkim) oraz reakcji państw na zagrożenia spowodowane radykalizacją nastrojów wśród rosnącej liczby muzułmanów.

W "Polonia Christiana" nie mogło zabraknąć oczywiście artykułów traktujących o tym co dla katolików jest najważniejsze. O istocie Mszy św. pisze kardynał Jorge Arturo Medina Estevez (Chile) - były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członek Kurii Rzymskiej w artykule "Dlaczego Msza św. jest ofiarą?". Przestrzega miedzy innymi przed błędami jakie pojawiają się w ostatnich czasach, które mają pomniejszać lub zniekształcać charakter Mszy św. jako ofiary czyli doskonałej formy czci oddawanej Panu Bogu. O Mszy świętej odprawianej w rycie przedsoborowym i Motu Proprio "Summorum Pontificum wypowiada się ksiądz Michael Schmitz - wikariusz generalny i prowincjał Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana w Stanach Zjednoczonych w rozmowie z Giacomo Monti.

Roman Konik - doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor miesięcznika "Opcja na Prawo", który wielokrotnie podróżował po Afryce - przybliża postać "Ostatniego króla Szkotów". Idi Amin, krwawy despota, zbrodniarz i człowiek , który jak pisze Roman Konik , przez długie lata będzie dzierżył palmę pierwszeństwa wśród przywódców jako błazen. Oprócz kilku informacji dotyczących życia dyktatora przed objęciem władzy, znacznie obszerniejszego opisu rządów, najsłynniejszych i najbardziej szokujących jego wyczynów, Roman Konik napisał również co się stało z "Ostatnim królem Szkotów" po jego upadku. Artykuł z pewnością ciekawy nie tylko dla osób bezpośrednio zainteresowanych sprawami religijnymi.

Godny polecenia jest również artykuł Ewy Polak - Pałkiewicz pod tytułem "Dwór - strażnik narodowych tradycji" w części dotyczącej korzeni polskości. Autorka wskazuje wagę jaką dla polskości mają zwyczaje i historia rodzin szlacheckich, pojmowanie szlachectwa jako zaszczytnej służby.

Pewną niespodzianką na samym końcu jest tekst Sławomira Skiby pokazujące jak znaczącą rolę dla chrześcijańskiej cywilizacji ma kuchnia. Tekst zwieńczony dwoma przepisami na kaczkę autorstwa Artura Wrońskiego - krakowskiego restauratora oraz Jacka Kowalskiego - historyka, poety, pieśniarza i miłośnika kultury staropolskiej.

To tylko bardzo pobieżny opis pierwszego numeru "Polonia Christiana" z marca i kwietnia 2008 r. Ten liczący sobie 96 stron dwumiesięcznik jest pewną nowością wśród katolickiej prasy w Polsce. Mimo, że nie brakuje różnych katolickich pozycji na rynku, reprezentujących właściwie wszystkie środowiska związane z Kościołem katolickim, to "Polonia Christiana" w dużej mierze wzorowana na "Radici Cristiane" ma szansę stać się ważną pozycją dla szerokiego grona polskich katolików. Nie jest to bowiem w żadnym wypadku pismo adresowane tylko do tradycjonalistów katolickich, czy tylko i wyłącznie do przyjaciół przedsoborowego rytu. Wypada tylko mieć nadzieję, że pismo utrzyma tak wysoki poziom w kolejnych numerach oraz w następnych latach.


Opcje Artykułu

"Polonia Christiana" - nowy katolicki dwumiesięcznik | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń