Zmarł Kard. Gantin

czw, 15 maj 2008, 10:31:37

Autor: Mateusz Markiewicz

13 maja 2008r. w Paryżu zmarł Ks. Bernardin Kard. Gantin, emerytowany Dziekan Kolegium Kardynalskiego. Miał 86 lat. Nazwisko kardynała znaczy "żelazne drzewo" i dlatego umieścił owo drzewo w swoim herbie. Była to dla niego oznaka związania z Afryką i ludźmi tam żyjącymi. Benedykt XVI wystosował na ręcę Abpa Marcela Honorata Léona Agboton, Arcybiskupa Metropolity Cotonou, telegram kondolencyjny w języku francuskim. Papież zapewnił w nim o swojej modlitwie, przypomniał o niestrudzonej pracy purpurata dla Kościoła, a także udzielił swojego apostolskiego błogosławieństwa.


Kard. Gantin urodził się 8 maja 1922r. w Toffo, w ówczesnym francuskim Dahomeju, będącym częścią Francuskiej Afryki Zachodniej, dzisiaj Beninie. Święcenia prezbiteratu otrzymał 14 stycznia 1951r. z rąk Bpa Louis Parisot SMA, ówczesnego Wikariusza Apostolskiego w Dahomeju, późniejszego Arcybiskupa Metropolity Cotonou. Po święceniach uczył języków w seminarium, a także był duszpasterzem w kilku wioskach. W roku 1953 wysłano go do Rzymu na dalsze studia. Najpierw studiował na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana, a potem na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Studia zakończył licencjatem (w naukach kościelnych jest to stopień wyższy od magistra) z teologii i prawa kanonicznego.

11 grudnia 1956r. Pius XII nominował ks. Gantina biskupem pomocniczym Cotonou przydzielając mu tytularną stolicę Tipasa w Mauretanii. Sakrą biskupią przyjął 3 lutego 1957r. z rąk ówczesnego Dziekana Kolegium Kardynalskiego, Ks. Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent Kard. Tisserant. Współkonsekratorami byli Abp Pietro Sigismondi, ówczeszny sekretarz Kongregacji Propagandy Wiary oraz Bp André-Pierre Duirat SMA, ówczesny Biskup Bouaké.

5 stycznia 1960r. Jan XXIII nominował Bpa Gantin Arcybiskupem Metropolitą Cotonou. 28 czerwca 1971r. Paweł VI nominował Abpa Gantin oficjałem w Kongregacji Ewangelizacji Narodów. 26 lutego 1973 został nominowany sekretarzem tejże Kongregacji. 20 grudnia 1975 Paweł VI powierzył mu funkcję Wiceprzewodniczącego Papieskiej Rady Iustitia et Pax. 5 stycznia 1976r. zaś został nominowany Wiceprzewodniczącym Papieskiej Rady "Cor Unum". 15 grudnia 1976r. został nominowany Pro-Przewodniczącym Papieskiej Rady Iustitia et Pax. 27 czerwca 1977r. Paweł VI wyniósł Abpa Gantin do godności Kardynała-Diakona tytułu Najświętszego Serca Chrystusa Króla. W związku z tym został nominowany 29 czerwca 1977r. Przewodniczącym Papieskiej Rady Iustitia et Pax. 7 listopada tego samego roku został nominowany Pro-Przewodniczącym Papieskiej Rady "Cor Unum". Przewodniczącym tejże Rady został nominowany 4 września 1978r. przez Jana Pawła I.

8 kwietnia 1984r. Jan Paweł II nominował Kard. Gantin Prefektem Kongregacji ds. Biskupów oraz Przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Tego samego dnia zostały przejęte rezygnacje kardynała z obowiązków Przewodniczącego Papieskich Rad Iustitia et Pax oraz "Cor Unum". 25 czerwca 1984r. Jan Paweł II wyniósł Kard. Gantin do godności Kardynała-Prezbitera z zachowaniem dotychczasowego kościoła tytularnego. 29 września 1986r. Kard. Gantin został wyniesiony do godności Kardynała-Biskupa Palestriny. 5 czerwca 1993r. został zatwierdzony przez Jana Pawła II wybór, dokonany przez kardynałów w stopniu biskupów, Kard. Gantin na Dziekana Kolegium Kardynalskiego. Tym samym otrzymał on drugą tytularną stolicę - Ostia, przypisaną do tego urzędu. 25 czerwca 1998r. Kard. Gantin złożył rezygnacje, z powodu wieku, z urzędów Prefekta Kongregacji ds. Biskupów oraz Przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. 30 listopada 2002r., również z powodu wieku, został zwolniony z obowiązków Dziekana Kolegium Kardynalskiego. Jego następcą został wybrany Kard. Ratzinger, który to przejął po Kard. Gantin Diecezję Ostia.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080515103137590