Gorzkie życzenia papieża na 60-lecie Państwa Izrael

pon, 19 maj 2008, 11:46:09

Autor: Teodor Lacher

„Stolica Apostolska przyłącza się do dziękczynieniu Bogu za to, że aspiracje narodu żydowskiego do posiadania domu na ziemi swych ojców zostały spełnione i ma nadzieję, że wkrótce nadejdzie czas jeszcze większej radości, kiedy sprawiedliwy pokój rozwiąże nareszcie konflikt z Palestyńczykami” – powiedział papież w przesłaniu z okazji 60-lecia Państwa Izrael. Na pokój się jednak nie zanosi. Świat zelektryzowała informacja podana w trakcie obchodów o przygotowywaniu ataku Iran.


„Gdy wszystkie narody Ziemi Świętej żyć będą w pokoju i harmonii, w dwóch niepodległych i suwerennych państwach obok siebie, korzyść dla pokoju światowego będzie nieoceniona” – stwierdził Benedykt XVI.

„Święte miasta Rzym i Jerozolima stanowią źródło wiary i mądrości o kapitalnym znaczeniu dla zachodniej cywilizacji i w konsekwencji więzy między Izraelem i Stolicą Apostolską mają większy oddźwięk aniżeli wynikałoby to z prawnego wymiaru naszych relacji” – oświadczył papież.

Benedykt XVI przypomniał, że przez długi czas między chrześcijanami w Ziemi Świętej a muzułmanami i Żydami panowały dobre stosunki i wyraził przekonanie, że „ich obecność w waszym kraju może przyczynić się w znaczący sposób złagodzenia podziałów między obu tymi wspólnotami”.

„Stolica Apostolska uznaje uzasadnioną potrzebę Izraela bezpieczeństwa i obrony i stanowczo potępia wszelkie formy antysemityzmu. Utrzymuje także, że wszystkie narody mają prawo do równych szans - powiedział Benedykt XVI. Zaapelował: „Chciałbym wezwać Pański rząd do podjęcia wszelkich starań, by złagodzić cierpienia społeczności palestyńskiej, przyznając jej niezbędną wolność poruszania się, włącznie z podróżowaniem do miejsc pracy, a także podróży do miejsc kultu po to, by mogła cieszyć się większym pokojem i bezpieczeństwem”.

Benedykt XVI nawiązał do trudności, występujących w rokowaniach między Watykanem i rządem Izraela i wyraził nadzieję, że wszystkie problemy prawne zostaną rozwiązane, umożliwiając „owocną współpracę”.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080519114610929