Nie nawracajcie nas przed końcem czasów

pią, 6 cze 2008, 12:02:55

Autor: Teodor Lacher

Szef żydowskiej Ligi przeciw Zniesławieniu (ADL) Abraham H. Foxman w swym oświadczeniu ws. wielkopiątkowej modlitwy z Mszału Jana XXIII zaznaczył, że z satysfakcją przyjął wyjaśnienie znaczenia modlitwy, które "wyklucza jakąkolwiek aktywność, mającą na celu nawracanie żydów przed końcem Czasu".


W lutym br. Benedykt XVI zmienił tekst wezwania modlitwy wiernych za żydów, będącej elementem liturgii wielkopiątkowej, zawartej w Mszale Rzymskim z 1962 r. W nowym brzmieniu modlitwy zamiast słów: „o nawrócenie żydów” (Pro conversione Iudaeorum) znalazło się ogólne sformułowanie: „za żydów” (pro Iudeis). W modlitwie tej Kościół prosi Boga o oświecenie serc żydów, „aby poznali Jezusa Chrystusa, zbawiciela wszystkich ludzi” oraz aby „cały Izrael został zbawiony, kiedy wszystkie narody wejdą do Twego Kościoła”.

"To obiecujący znak, że kard. Bertone mówi o modlitwie «Za żydów», przez co należy sądzić, że tak brzmi oficjalna nazwa modlitwy, a nie «Za nawrócenie żydów», która to nazwa pojawia się w oficjalnych publikacjach watykańskich od czasu jest ogłoszenia w lipcu 2007 roku" – napisał Foxman w imieniu ADL.

Kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan w artykule opublikowanym na łamach "L`Osservatore Romano" odpowiadając na zarzuty strony żydowskiej zwrócił uwagę, że wielkopiątkowa modlitwa w nowym sformułowaniu wyraża to samo, co słowa „Przyjdź królestwo Twoje” z „Ojcze nasz” oraz starochrześcijańskie wezwanie „Przyjdź, Panie Jezu!”. Są to modlitwy o nadejście Bożego królestwa i realizację tajemnicy zbawienia. Nie są więc bynajmniej apelem do Kościoła o prowadzenie misji wśród żydów. Przeciwnie, respektują głęboką tajemnicę „Boga ukrytego”, Jego wyboru przez łaskę i nieskończonego miłosierdzia. Swoją modlitwą Kościół nie reżyseruje realizacji niezgłębionej tajemnicy, ale pozostawia ją w rękach Boga. Tylko Bóg może ustanowić swoje królestwo, w którym cały Izrael będzie zbawiony i nastanie eschatologiczny pokój.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080606120255460