Litwa nie chce gejowskich związków

pon, 23 cze 2008, 01:06:37

Autor: Teodor Lacher

Litewski sejm przyjął strategiczną koncepcję polityki prorodzinnej, która precyzuje pojęcie rodziny i małżeństwa. Opowiedziało się za nią 69 posłów, 4 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. W ostatecznej wersji marszałek sejmu przyjął ją 12 czerwca bieżącego roku. Dokument ten promuje tradycyjną rodzinę - związek mężczyzny i kobiety. Wyklucza tym samym możliwość legalizacji związków partnerskich na Litwie. - Uchwała stanowić ma podstawę prawną dla wprowadzania ustaw na rzecz polityki prorodzinnej w tym kraju - zauważył Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.


Litewski sejm przyjął 15 maja tego roku uchwałę, której celem było jasne sprecyzowanie definicji rodziny. Zgodnie z jej zapisem małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, nie zaś dwu osób. Takie uściślenie wyklucza możliwość zalegalizowania małżeństwa parom homoseksualnym. Dotychczas w litewskim prawie nie było to jasno wyszczególnione. Uchwała zakłada także ochronę życia od momentu jego poczęcia. Bodźcem do jej powstania była akcja przeprowadzona przez organizacje prorodzinne, w tym przez najsilniejszy na Litwie Narodowy Związek Rodzin, przy poparciu Kościołów: katolickiego, reformowanego i prawosławnego. Wspólnymi siłami zorganizowały one w grudniu 2006 roku Marsz dla Życia, który przeszedł ulicami Wilna pod parlament. Uchwała ma bardziej deklaratywny charakter niż ustawa i ma stanowić podstawę prawną dla wprowadzania ustaw wzmacniających pozycję rodziny.

Wraz z koncepcją na rzecz rodziny sejm przyjął również ustawę, która zapewnia matkom wychowującym dzieci 85- i 100-procentowe wynagrodzenie. - Niższa gratyfikacja przysługiwać będzie rodzinom niepełnym, co ma doprowadzić do zmniejszenia szerzącej się na Litwie fali fikcyjnych rozwodów - powiedział Tomaszewski. Zauważył także, że do niedawna matki samotnie wychowujące dzieci cieszyły się na Litwie dodatkowymi przywilejami, co osłabiało znaczenie tradycyjnej i pełnej rodziny. Niższa gratyfikacja przysługiwać będzie rodzinom niepełnym, co ma doprowadzić do zmniejszenia szerzącej się na Litwie fali fikcyjnych rozwodów. Do niedawna matki samotnie wychowujące dzieci cieszyły się dodatkowymi przywilejami.

Koncepcje te spotkały się z ostrą krytyką środowisk feministycznych i lewicowych, które przewrotnie uważają ją za dyskryminującą dzieci narodzone poza związkiem małżeńskim oraz ograniczającą kobiecą wolność.

Radio Watykańskie

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080624010637988