Abp. H. Hoser i bp J. Wróbel w episkopacie Polski

sob, 28 cze 2008, 17:48:08

Autor: Maria Czerw

W warszawskiej katedrze praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana uroczyście objął rządy nad diecezją abp Henryk Hoser. W Warszawie się urodził i wychował, tutaj odkrył powołanie do zgromadzenia Pallotynów. „Po trzydziestu czterech latach nieobecności wracam do siebie i do swoich” – powiedział nowy ordynariusz. „Jeśli coś wnoszę i przynoszę, to doświadczenie misji i Kościoła Powszechnego, ostatnio w służbie Stolicy Apostolskiej. Bo Kościół lokalny nie żyje i żyć nie może w izolacji i tylko dla siebie” .


„Umisyjnienie Diecezji będzie jej ważnym zadaniem; takie są bowiem oczekiwania Ojca Świętego i tego domaga się sytuacja zglobalizowanego świata, w tym coraz bardziej intensywna migracja osób i rodzin. Nakazem chwili jest też kontynuowanie dialogu ekumenicznego we współpracy z Kościołami i wyznaniami chrześcijańskimi, naszymi braćmi w wierze” – zaznaczył na wstępie abp.

Ordynariusz warszawsko-praski nawiązał do przyjętej przez siebie dewizy biskupiej „Maior est Deus” („Bóg jest większy”. - Można to rozumieć dwojako: po pierwsze Bóg jest większy od naszego serca z jego ułomnościami, lękami i ciasnotą; po drugie – jest większy od naszego otoczenia i życiowego kontekstu, tego wszystkiego, co może nas przerażać i hamować. „A zatem z odwagą i ufnością idźmy w przyszłość, bo Bóg z przyszłości przychodzi a Kościół nie jest arriere gardą ludzkości” – zakończył nowy abp Hoser.

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Józefa WRÓBLA SCJ, dotychczasowego biskupa Helsinek, biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Suas – powiadomiła w lakonicznym komunikacie nuncjatura warszawska.

Do lublina bp. Wróbel przybył z Finlandii, gdzie przewodniczył diecezji helsińskiej. Działalność dydaktyczna i naukowa wiąże go z KUL, gdzie bez przerwy wykłada teologię moralną.

Archidiecezja ma pięciu biskupów: Karpiński powołany na wikariusza jeszcze za kadencji abp. Pylaka, Wcisło oraz najmłodszy w episkopacie biskup Artur Miziński.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080628174809927