Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Tabliczka Mesjasza

Nie lada poruszenie wzbudziła wśród biblistów treść odkrytej kamiennej Tabliczki Mesjasza z I wieku p.n.e. Wynika z niej, że w czasach przedchrześcijańskich rozumiano, że Mesjasz będzie cierpiał, umrze, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jej treść iluminuje słowa Jezusa, który powiedział: „Jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 24:46). Słowa te nie były dotąd zbyt dobrze rozumiane, ponieważ wszystkim wydawało się, że Żydzi zamiast cierpiącego Mesjasza, oczekiwali zwycięskiego wodza, który wyzwoli ich z rzymskiej okupacji. Treść tabliczki świadczy jednak, że nowotestamentowe zrozumienie roli Mesjasza było zakorzenione w starotestamentowej tradycji.

Dziesięć lat temu żydowski kolekcjoner David Jeselsohn z Zurychu nabył od jordańskiego handlarza antykami tabliczkę mierzącą około 1 m wysokości, którą pokrywa 87 linijek tekstu hebrajskiego. Nie miał pojęcia, że treść jest tak sensacyjna, dopóki nie uświadomiła mu tego hebraistka Ada Yardenii. Zdaniem paleografów styl pisma i słownictwo odpowiada czasom Heroda Wielkiego (74-4 r. p.n.e.), a badania chemiczne tabliczki przeprowadzone przez prof. Yuvala Gorena z uniwersytetu w Tel Avivie potwierdzają, że jest ona autentykiemii.

Tabliczka Mesjasza jest rzadkim przykładem napisu na kamieniu wykonanego w starożytności tuszem, ale z tego względu tekst jest w wielu miejscach zatarty i nieczytelny. Treść tabliczki nazwano Wizją Gabriela, ponieważ wymienia tego anioła. Znajdziemy w niej echa starotestamentowych proroctw z księgi Daniela, Zachariasza i Aggeusza. Najbardziej intrygująca jest zapowiedź, że Mesjasz umrze i zmartwychwstanie po trzech dniach, jako że w czasach Jezusa dominowało przekonanie, że Mesjasz będzie królem z rodu Dawida, który uczyni Izrael potęgą militarną.

Profesor Israel Knohl z Uniwersytetu w Jerozolimie wysunął hipotezę, że tabliczka może dotyczyć niejakiego Szymona, o którym starożytny historyk Józef Flawiusz napisał, że był niewolnikiem Heroda Wielkiego, który zbuntował się, zgromadził wokół siebie nieco ludu i obwołał się królemiii. Pisząc, że jego zwolenników ogarnęło szaleństwo, Flawiusz miał zapewne na myśli to, że uznali go za mesjasza. Jeśli tak było, to owe nadzieje rozwiał Gratus, oficer Heroda, który ściął Szymonowi głowęiv. Jeśli hipoteza Knohla jest prawdziwa, to znaczy, że oczekiwano na powstanie Szymona z martwych trzeciego dnia po śmierci. Tak się jednak nie stało. Niczego takiego nie podaje, ani Tabliczka Mesjasza, ani Józef Flawiusz.

Teza Knohla opiera się w dużej mierze na tych miejscach, które są nieczytelne, dlatego wątpliwe czy jest prawdziwa. Niezależnie od tego, Tabliczka Mesjasza oraz odczytane zwoje znad Morza Martwego świadczą o silnych nadziejach mesjańskich i dowodzą, że nowotestamentowa nauka o zmartwychwstaniu Chrystusa nie powstała ad hoc po śmierci Jezusa, lecz była ugruntowana w Starym Testamencie. Dowodzi to, że Izraelici przed przyjściem Jezusa rozumieli, że Mesjasz musi umrzeć, aby zbawić lud Boży, a trzeciego dnia powstanie z martwych. Do tego nawiązują między innymi słowa „W trzy dni będziesz wiedzieć, że zło jest pokonane przez sprawiedliwość”v

Przekonania te miały swoje oparcie w Starym Testamencie. Cierpienie i męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa zapowiedział prorok Izajasz, włącznie z takimi szczegółami, jak to, że zawiśnie On między dwoma przestępcami (Iz 53). Prorok Daniel oznajmił czas rozpoczęcia Jego służby mesjańskiej i określił jej trwanie na 3,5 roku, prorokując, że wówczas zniesie On ofiary, które wskazywały na Niego od niepamiętnych czasów (Dn 9:24-27). Z kolei doświadczenie proroka Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby rozumiano jako typologiczną zapowiedź trzech dni, które upłyną od śmierci do zmartwychwstania Mesjasza, o czym świadczą słowa Jezusa: „Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi” (Mt 12:39-40).

Tabliczka Mesjasza weryfikuje więc, że chrześcijańska interpretacja starotestamentowych proroctw mesjańskich nie była dowolna, lecz zasadzała się na uznanych zasadach hermeneutycznych. Wbrew temu, co niektórzy próbują wczytać w to odkrycie, Tabliczka Mesjasza bynajmniej NIE podważa unikatowości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nie informuje bowiem o kimś, kto zmarł i powstał do życia po trzech dniach, lecz świadczy, że chrześcijanie nie byli jedynymi w dawnym Izraelu, którzy utrzymywali, że Mesjasz umrze za lud Boży, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tylko Jezus wypełnił wszystkie zapowiedzi mesjańskie, o czym więcej napisałem w książce pt. Sekrety Biblii (www.betezda.pl).


Zmartwychwstanie Jezusa omawiają poniższe artykuły dr. Alfreda Palli:

Zmartwychwstanie Jezusa: fakt czy fikcja

Pusty grób Jezusa: fakt czy fikcja

i Ethan Bronner, Ancient Tablet Ignites Debate on Messiah and Resurrection, „The New York Times”, 6 lipca 2008.

ii Ada Yardeni, Binyamin Elitzur, Document: A First-Century BCE Prophetic Text Written on a Stone, nr 123, „Cathedra”, 2007, s. 155-166.

iii Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 17, 274-275.

iv Ibid., 17, 276.Opcje Artykułu

Tabliczka Mesjasza | 12 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Tabliczka Mesjasza
reguly pon, 14 lip 2008, 08:52:32
Sensacyjne odkrycie podważy chrześcijaństwo? [część usunięta - naruszenie zasad publikacji tesktów i ustawy o prawie autorskim]

http://wiadomosci.onet.pl/1783627,11,item.html

---
Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze

 
Tabliczka Mesjasza
reguly czw, 17 lip 2008, 14:54:47

Kolejny art:

 

Sensacyjne objawienie Gabriela[część usunięta - naruszenie zasad publikacji tesktów i ustawy o prawie autorskim] http://wiadomosci.onet.pl/1497940,242,1,sensacyjne_objawienie_gabriela,kioskart.html

---
Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze

 
Tabliczka Mesjasza
Apologeta czw, 17 lip 2008, 17:22:52

    Powyższy artykuł mówi w zasadzie to samo, co artykuł o Tabliczce Mesjasza, tyle że nie cytuje wypowiedzi ze ST i NT, które zawierają podobną tradycję mesjańską,  jak Objawienie Gabriela. Odkrycie to dowodzi, że Jezus, ani apostołowie nie wymyślili sobie Mesjasza, który cierpi i umiera za lud Boży, a trzeciego dnia zmartwychwstanie dopiero wtedy, kiedy Jezus został aresztowany i skazany, jak dotąd uważało wielu niedowiarków, ale pogląd ten był zakorzeniony w judaizmie i stanowił jeszcze jedno proroctwo mesjańskie, które wypełnił Jezus z Nazaretu. Jest to kolejne odkrycie, które potwierdza historyczną wiarygodność Biblii, gdyż pokazuje, że zawarte w nim mesjańskie oczekiwania pokrywały ją się z tymi, jakie znajdziemy w ST i NT, mimo że dotąd wielu sceptyków uważało, że chrześcijańska interpretacja proroctw o cierpiącym Mesjaszu była sprzeczna z żydowską tradycją i wymyślona naprędce, kiedy Jezusowi powinęła się noga. Tabliczka Mesjasza pokazuje, że tak nie było, ale istniała ST tradycja, która zapowiadała takiego Mesjasza, jakim był Jezus z Nazaretu. I nawet jeśli wcześniej niektórzy Żydzi odnosili ją do wspomnianego przez Knohla - Szymona, to się zawiedli, bo ów Szymon nie ożył po śmierci, a Jezus zmartwychwstał.

    Coś mi się jednak zdaje, reguly, że miałeś inny cel, przytaczając ten artykuł. Może go nie przeczytałeś, albo nie zrozumiałeś znaczenia tego odkrycia nie znając Biblii, podobnie jak kilku polskich gryzipiórków, którzy skompromitowali się nie tylko swoją niewiedzą, ale także pochopnymi wnioskami, jakie przedstawili w swoich publikacjach.

---
Nie ma niczego bardziej rozumnego niż wiara w Boga,
ani bardziej nierozumnego niż ślepa wiara w rozum.

 
Tabliczka Mesjasza
reguly pią, 18 lip 2008, 08:45:59

> Odkrycie to dowodzi, że Jezus, ani apostołowie nie wymyślili sobie Mesjasza, który cierpi i umiera za lud Boży, a trzeciego dnia zmartwychwstanie dopiero wtedy, kiedy Jezus został aresztowany i skazany, jak dotąd uważało wielu niedowiarków, ale pogląd ten był zakorzeniony w judaizmie i stanowił jeszcze jedno proroctwo mesjańskie, które wypełnił Jezus z Nazaretu.

Lub ktore jego uczniowie wykorzystali (przy "sprzyjajacych" okolicznosciach) dla powstania wlasnego mitu...

> Jest to kolejne odkrycie, które potwierdza historyczną wiarygodność Biblii, gdyż pokazuje, że zawarte w nim mesjańskie oczekiwania pokrywały ją się z tymi, jakie znajdziemy w ST i NT

Albo ze pewna przeslanke wczesniej istnijacego mitu i "sprzyjajace" okolicznosci wykorzystano dla rozwiniecia wlasnego...

> to się zawiedli, bo ów Szymon nie ożył po śmierci, a Jezus zmartwychwstał

to ostatnie tylko wg. dogmatu twojej wiary...

> Coś mi się jednak zdaje, reguly, że miałeś inny cel, przytaczając ten artykuł.

Jedynym celem bylo wzbogacenie wiedzy o danym zagadnieniu (o ktorym poki co wiemy niezbyt wiele) z innych zrodel... Pozostawiajac wyciagniecie wnioskow kazdemu indywidualnie, zamiast nazucac im swoje spojrzenie na te kwestie (gdzie jak czesto bywa punkt widzenia zalezy do punktu siedzenia).

> Może go nie przeczytałeś, albo nie zrozumiałeś znaczenia tego odkrycia nie znając Biblii

Albo rozumiem inaczej lub wstrzymuje sie z wyrazaniem tak dalece posunietych wlasnych opinii, nie znajac dostatecznej ilosci faktow... I generalnie JW - biorac pod uwage ze jak czesto bywa: punkt widzenia zalezy do punktu siedzenia... co szerzej przedstawilem ci wczesniej tutak: http://www.kosciol.pl/comment.php?mode=display&format=threaded&order=ASC&pid=37901

---
Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze

 
Tabliczka Mesjasza
varpho pon, 22 wrz 2008, 21:58:39
a "sługa cierpiący" z Izajasza?

---
"piérwsze wolności westchnienie było i westchnieniem wiary."

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń