Episkopat: ocena z religii za wiedzę

wto, 16 wrz 2008, 13:49:16

Autor: Izabela Okrój-Hernik

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski postanowiła, że katecheci będą oceniać uczniów za wiedzę i umiejętności, nie zaś za praktyki religijne. W tej sprawie przygotowano specjalny dokument, który określa m.in. wymagania wobec uczniów co do uzyskania konkretnych ocen. Wprowadzone zasady mają obowiązywać we wszystkich szkołach już w tym roku szkolnym.W dokumencie „Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Rzymsko-Katolickiej w szkołach publicznych” zapisano, że nauczyciele religii na początku roku szkolnego będą informować uczniów o wymaganiach dotyczących uzyskania stopni z tego przedmiotu. Ocenie ma podlegać wiedza religijna, nie praktyki religijne. Zaznaczono ponadto, że ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do kolejnej klasy.

Dokument określa również formy ewentualnego odwołania się ucznia od wystawionego stopnia. Uczniowie będą mogli korzystać z egzaminów komisyjnych - tak jak w przypadku każdego innego przedmiotu nauczania. Komisja Wychowania Katolickiego uwzględniła również możliwość rezygnacji ucznia z nauki religii. Pełnoletni uczeń, który ma taki zamiar, może to zrobić w dowolnym momencie roku szkolnego. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas rezygnację w jego imieniu składają rodzice.

Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20080916134917898