Papież o usprawiedliweniu i Marcinie Lutrze

śro, 26 lis 2008, 01:24:22

Autor: Teodor Lacher

Chrześcijańska wolność nie jest libertynizmem. Nie zwalnia z czynienia dobra – podkreślił Papież na audiencji ogólnej. W katechezie o św. Pawle Benedykt XVI przypomniał , że nauka o usprawiedliwieniu stała w centrum kontrowersji z okresu reformacji. Tłumacząc tekst św. Pawła, Luter dodał jedno słowo: tylko z wiary. Być sprawiedliwym to być z Chrystusem. Tylko w jedności z Nim człowiek doznaje usprawiedliwienia – mówił papież do zgromadzonych na audiencji.

Nawiązanie do osoby wielkiego reformatora zostało docenione przez włoskich luteran. Pastor Holger Milkau zwrócił uwagę, że w doktrynie usprawiedliwienia przez wiarę, a nie przez uczynki, „przyjętej jako podstawa wiary chrześcijańskiej” Benedykt XVI wskazał na pewne „ale”, dostrzegając „zagrożenie libertarianizmem, który odrzuca Paweł, a z nim także Luter”. „Wiara musi mieć swoją konsekwencję, która według luteranów wyraża się w zaangażowanie na rzecz wolności bliźniego” – dodał.

Papież kończąc cykl katechez o św. Pawle odniósł się szerzej do kwestii usprawiedliwienia.
Jako gorliwy faryzeusz, Paweł był przekonany, że usprawiedliwienie jest skutkiem doskonałego wypełniania przepisów Prawa. Wydarzenie pod Damaszkiem zmieniło jego sposób patrzenia. W swoich pismach dowodzi, że sprawiedliwości nie osiąga się przez przestrzeganie Prawa, ale dzięki wierze w Chrystusa. Od spotkania ze Zmartwychwstałym, On stał się początkiem i końcem egzystencji Apostoła, motywem i celem jego istnienia. Według Pawła to w zjednoczeniu z Nim, który umarł i zmartwychwstał, dokonuje się usprawiedliwienie, dzięki łasce wiary.

Usprawiedliwienie w Chrystusie jest darmowym dziełem Boga. Prawo jest święte, dobre i słuszne, bo pochodzi od Boga, ale nie ono usprawiedliwia, lecz Ten, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Chrystus jest jedynym zbawicielem świata: dzięki Niemu „uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5, 2).

„Słowa o usprawiedliwieniu płynącym tylko z wiary są prawdziwe, jeśli nie przeciwstawia się wiary miłości i miłosierdziu” – kontynuował Benedykt XVI. Wyjaśnił, że wiara jest patrzeniem na Chrystusa, powierzeniem się Mu, przylgnięciem do Niego. To zaufanie Chrystusowi owocuje upodobnieniem się do Niego, do Jego stylu życia. A Jego stylem życia jest miłość. „Wierzyć więc – to upodobnić się do Chrystusa, wejść w Jego miłość. Dlatego św. Paweł w Liście do Galatów, w którym przede wszystkim rozwinął swą doktrynę o usprawiedliwieniu, mówi o wierze, która działa poprzez miłość. Paweł wie, że w podwójnej miłości Boga i bliźniego wypełnione jest całe prawo. W ten sposób, w komunii z Chrystusem, w wierze tworzącej miłość, całe prawo jest wypełnione. Jesteśmy sprawiedliwi w komunii z Chrystusem, który jest miłością” – powiedział Benedykt XVI.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20081126012422753