Głos Kościoła

pon, 8 gru 2008, 03:57:13

Autor: Dariusz W. Andrzejewski

Po wielu latach pracy misyjnej w Kanadzie ze smutkiem konstatuję, że tamtejszy Kościół lokalny za oceanem jest prawie „niemy”. Jego pasterze, jeśli już wypowiadają się na jakiś temat moralny, teologiczny, bądź społeczny, to zrazu zostają „zagłuszani” lub ignorowani przez liberalne media. Kościół w Kanadzie niestety nie ma własnych środków masowego przekazu. Nie ma katolickiego radia, nie ma telewizji i nie ma nawet ogólnokrajowej gazety. W ogóle brak tu tak zwanej jednolitej „tożsamości katolickiej”.

W Kościele kanadyjskim jest tak wielkie zróżnicownie wewnątrz społeczności katolickiej, że trudno nawet wychwycić i określić prawdziwą tożsamość Kościoła. Odpowiedzialność za taką sytuację w największym stopniu ponoszą miejscowi biskupi, od których ciągle oczekuje się odważnego, mocnego i klarownego stanowiska w sprawach wiary, etyki, moralności i katolickiego nauczania. Nie mniejszą winę ponoszą również katoliccy rodzice, którzy nie domagają się od rządzących podstawowych praw katolickiego wychowania swoich dzieci w szkołach.

Podobnie katoliccy nauczyciele powinni być zobowiązani do szerokiej i konstruktywnej współpracy, tak z pasterzami Kościoła, jak i z rodzicami w katolickim wychowaniu młodego pokolenia.

Takie spostrzeżenia i oceny tego stanu rzeczy coraz częściej zaczynają dominować w wypowiedziach komentatorów dotyczących kondycji Kościoła w Kanadzie. Z niepokojem warto zastanowić się nad tym, czy jest to wyłącznie problem Kościoła za oceanem? W Polsce mamy nieco odmienną sytuację. Dzięki Bogu mamy ogólnopolskie radio katolickie, kilkanaście stacji radiowych o zasięgu diecezjalnym, kilka tygodników katolickich, religię w szkołach i prawie pełne kościoły na niedzielnych nabożeństwach. Czy jednak skoro jest „tak dobrze”, to czy w Polsce rzeczywiście słychać głos Kościoła? Niestety z przykrością stwierdzić należy, że zaczynają tu gościć podobne praktyki liberalne, które już zbierają swoje złe żniwo w Kościele kanadyjskim.

Dezawuuje się w naszym kraju katolickie media, a liberalne polskojęzyczne środki masowego przekazu ignorują nauczanie Kościoła. Jeśli już dopuszczają do głosu Jego przedstawicieli, to albo wybranych i sobie wygodnych, albo obdarzając ich wypowiedzi swoimi własnymi komentarzami wypaczającymi ich treść. Z tą „techniczną” stroną problemu docierania głosu Kościoła do wiernych w Polsce można i trzeba walczyć, ale najważniejszym jest aby ten głos był indukowany przez bisupów i aby był odważny w swoim przekazie.

Na taki głos Kościoła oczekują Polacy, wspominając czasy wielkich autorytetów minionego wieku z Prymasem Tysiąclecia i Janem Pawłem II na czele. Niech Ci wielcy Pasterze Kościoła staną się wzorami do naśladowania dla dzisiejszych biskupów, tak w sile i odwadze głoszonych treści, jak i w stanowczości i bezkompromisowości w sprawach wiary i katolickiej moralności. W starciu z liberalizacją i sekularyzacją życia coraz częściej powinno zabrzmieć słynne „non possumus” kard. Stefana Wyszyńskiego. Oby tak stanowczy głos Kościoła był słyszalny z ambon i prawdziwie katolickich mediów.

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20081204155712100