Biskupi grekokatoliccy: o wartości każdego z nas decyduje Jego ludzka natura.

pon, 5 sty 2009, 11:28:11

Autor: Maria Czerw

Biorąc pod uwagę –piszą biskupi greckokatoliccy w Orędziu Bożonarodzeniowym - wszystkie negatywne zmiany w świecie – szerzący się ateizm (moda na ateizm), zaprzeczanie chrześcijańskim wartościom, odrzucanie symboliki wiary chrześcijańskiej, relatywizm życia moralnego, negowanie świąt chrześcijańskich, w tym także i Bożego Narodzenia, ażeby nie urazić inaczej myślących i inaczej wierzących – powinniśmy uzmysłowić sobie, w jak niebezpiecznym kierunku podąża świat i człowiek współczesny. Każdego roku 200 milionów naszych sióstr i braci chrześcijan doznaje prześladowania – ubolewają pasterze cerkwi grekokatolickiej. 170 tysięcy z nich, w tym także księży, zakonników i zakonnic, morduje się. Europa nie szanuje Chrystusa i chrześcijaństwa. Coraz bardziej sekularyzuje się. Świat współczesny narzuca ideę antropologii bez Boga, bez Chrystusa.


Biskupi przywołali postać apostoła narodów, który udowodnił – jak powiedział Benedykt XVI - że chrześcijanie, są jedynymi realistami w świecie, gdyż nie budują swego życia na piasku ludzkich ideologii, lecz na skale Słowa Bożego. To co ludzie zazwyczaj uważają za skałę (tzn. przyjemność, zdrowie, pieniądze, władza) z czasem okazuje się iluzją, czymś nietrwałym. Chrześcijanin buduje swoje życie na Słowie Bożym, jedynej trwałej wartości. Z okazji rocznicy wielkiego głodu biskupi napisali w soim orędziu:

Stojąc dzisiaj przy ikonie Narodzenia i oddając cześć Bożemu Dziecięciu, nie możemy zapomnieć tragicznego wydarzenia – Głodomoru, którego 75-lecie obchodziliśmy w tym roku. Bezbożny reżim stalinowski zniszczył miliony naszych sióstr i braci, w tym ogrom niewinnych dzieci. Komunizm moskiewski, jeszcze raz pokazał, czym jest świat bez Boga, pokazał, czym jest nienawiść do innych narodów. Pusta ideologia. Cały nasz Kościół modlił się za te ofiary i o Boże miłosierdzie dla nich. Nie zapominajmy o nich w swoich modlitwach, także w tym bożonarodzeniowym czasie, aby Bóg, który urodził się jak dziecko, przyjął do siebie niewinne ofiary terroru, którego ślady i rany nosi cała Ukraina po dzień dzisiejszy.

Tak i my – piszą grekokatoliccy biskupi w świąteczny posłaniu do wiernych - jak nasz Nauczyciel Święty Jan Złotousty, stajemy w tych błogosławionych dniach przy ikonie Narodzin Chrystusa. Z głęboką pokorą i miłością kłaniamy się przed Dziecięciem, w którym jest blask Wszechmogącego Boga i Ojcowskie, pełne miłości, oblicze.

Biskupi zatrzymują się przy tajemnicy Miłosierdzia Bożego.

Narodzony Syn Boży, który od samego początku człowieczeństwa był znakiem nadziei, jak to głosili Patriarchowie i Prorocy, jest tą wielką nadzieją dla wszystkich nas dzisiaj - napisali.

Święta Bożego Narodzenia – są także świętem człowieka, którego Bóg powołał, aby stał się Jego dzieckiem i który pokazał swoje miłosierdzie i miłość. Z przyjściem Chrystusa na świat o wartości każdego z nas decyduje Jego ludzka natura. Ludzka natura, która uświęciła się poprzez zjednoczenie z Chrystusem, którą tak jasno widzimy w Sakramencie Chrztu, kiedy kapłan pyta się chrzczonego: czy ty zjednoczyłeś się z Chrystusem? Biskupi odnieśli się do realiów społecznych.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090105232809244