Zmarł rabin Michael Signer

sob, 24 sty 2009, 13:05:25

Autor: Mirosław Miarczyński

10 stycznia w wieku 63 lat zmarł jeden ze współautorów deklaracji Dabru emet, Człowiek Pojednania (w roku 2005) Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, rabin prof. Michael A. Signer.

„Jesteśmy głęboko zasmuceni utratą naszego drogiego kolegi” - powiedział John Cavadini, dziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu Notre Dame, gdzie Signer był profesorem filozofii i kultury żydowskiej. „Jego wiodąca rola w dialogu chrześcijańsko – żydowskim i jego doskonała znajomość średniowiecznej egzegezy biblijnej uczyniła z niego ukochanego nauczyciela i uczonego, którego brak odczuje nie tylko nasz wydział ale cała wspólnota teologów na świecie”.

Profesorem na wydziale teologicznym Notre Dame Signer został w 1992 r., w latach 1974 – 1991 był także profesorem historii Żydów w Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion w Los Angeles.

Rabin Signer był cenionym w świecie naukowcem. Oprócz historii Żydów, liturgiki i biblistyki był też szczególnie zainteresowany wieloma aspektami dialogu pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem. W Uniwersytecie Notre Dame zainicjował i prowadził interdyscyplinarny projekt edukacyjny dotyczący Holokaustu.

W 1966 r. ukończył w Los Angeles University of California, zdobył następnie dyplom magisterski w Hebrew Union College i w tym samym roku (1970) uzyskał ordynację rabinacką. Kwesią dialogu międzyreligijnego zainteresował się w czasie studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Toronto, gdzie obronił dysertacje poświęconą Andrzejowi od Świętego Wiktora, XII-wiecznemu bibliście. Po powrocie do Los Angeles stał się aktywnym uczestnikiem dialogu pomiędzy katolickimi księżmi a rabinami, nauczając biblistyki w katolickich seminariach duchownych i organizując spotkania katolików, Żydów i protestantów.

Miał wykłady w Uniwersytecie Alexandra von Humboldta w Berlinie, na wydziale teologii katolickiej uniwersytetu w Augsburgu, a także w wielu innych uczelniach katolickich (w tym także na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie). Jest autorem ogromnej liczby publikacji, artykułów encyklopedycznych, komentarzy do średniowiecznych pism biblistycznych, jak i współczesnych tektów poświęconych kwestii dialogu. Był współautorem i jednym z 220 sygnatariuszy żydowskiej deklaracji o chrześcijanach i Kościele Dabru emet z 2000 r. Polska Rada Chrześcijan i Żydów w 2005 r. nadała mu tytuł Człowieka Pojednania.

Rabin Michael Signer był żonaty, miał dwie córki. (Za „News for Medievalists”)

Forum Żydzi - Chrześcijanie - Muzułmanie

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090124130525412