Rabin Levi i bp Fellay: nagłośnienie niefortunnej wypowiedzi Williamsona to dzieło progresistów

pią, 13 lut 2009, 22:11:34

Autor: Łukasz Godzwoń

Zdaniem lidera lefebrystów zbieżność opublikowania dekretu zdejmującego ekskomunikę z bractwa św. Piusa X z nagłośnieniem - nagranej kilka miesięcy wcześniej - wypowiedzi negującej holokaust nie była przypadkowa. "W Rzymie istnieje koalicja progresistów i lewicowców, wykorzystujących niefortunne słowa bp. Williamsona do wycofania się Watykanu z gestów otwartości wobec Bractwa i nadal obowiązuje tam „ekskomunika Tradycji” – stwierdził bp Bernard Fellay.

Koalicja progresistów i lewicowców w Watykanie wykorzystała słowa bp. Williamsona do walki z Bractwem – uważa duchowny. Upowszechnienie wypowiedzi negacjonistycznych bpa Richarda Williamsona miało w zamyśle progresistów w Watykanie przeszkodzić pojednaniu Bractwa św. Piusa X z Kościołem – twierdzi.

Fellay swoje opinie przekazał na zgromadzeniu francuskiego oddziału bractwa św. Piusa.

Tę samą opinię wyraził Przewodniczący Unii Ortodoksyjnych Rabinów USA i Kanady, rabin Yehuda Levin. - Medialny atak na Benedykta XVI w związku ze zdjęciem ekskomuniki z biskupa Richarda Williamsona to dzieło lewicowych katolików. Zdaniem żydowskiego duchownego w całej sprawie chodzi raczej o zablokowanie rosnących wpływów konserwatywnych katolików niż o potępienie biskupa – „negacjonisty”.

Zdaniem rabina Watykan dostatecznie jasno wyraził swój stosunek do antysemityzmu, a reakcja Stolicy Apostolskiej na poglądy bp. Wiliamsona spełnia oczekiwania społeczności żydowskiej. - Wrzawa, jaką podnoszą lewicowi katolicy, będący wewnątrz czy na zewnętrz Kościoła, jest coraz większa, bo oni wzięli sprawy w swoje ręce i nie ustają w atakach na papieża – dodaje.

Według Levina dobrze się stało, że teraz jest dla wszystkich jasne, jak przebiega linia podziałów między katolikami. - Kościelna hierarchia powinna ostro zareagować na tego typu rewoltę. Powinna być ona ważnym sygnałem dla papieża, by wyznaczył właściwych ludzi we wszystkich miejscach na świecie. Wierni muszą mieć jednoznaczne przywództwo, w pełni zgodne z tradycyjnym nauczaniem Kościoła – dodał Levin.

Rabin Levin, który 4 lata temu zaprotestował przeciwko wystąpieniu na uroczystościach rocznicowych na terenie Birkenau francuskiej minister zdrowia Simone Veil, ze względu na jej proaborcyjną działalność, uchodzi za jednego z najbardziej wpływowych działaczy żydowskich. Kierowana przez niego Unia zrzesza ponad tysiąc ortodoksyjnych rabinów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Źródło: KAI

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2009021322113587