Benedykt XVI ustosunkował się do zarzutów austriackich biskupów?

nie, 22 lut 2009, 19:40:06

Autor: Marcin Stanowiec

Benedykt XVI powiedział na spotkaniu z rzymskimi seminarzystami o „szkodzących Kościołowi polemikach, które sprawiają, że staje się on własną karykaturą" oraz o intelektualnej arogancji, która prowadzi do wniosku, że „jeden jest lepszy od drugiego i wywołuje destrukcyjne polemiki”. "Tak pojawia się karykatura Kościoła” – ostrzegał papież dodając, że potrzebny jest „rachunek sumienia, który pomógłby nam nie myśleć, że przerastamy drugiego, lecz odnaleźć się razem w pokorze wiary”. Na niedzielnej audiencji dla wiernych papież poprosił o modlitwę za swoją posługę.

 Ojciec święty mianował biskupem pomocniczym Linzu ks. R. Wagnera. Wzbudziło to opór duchowieństwa i wiernych. Nominatowi wypominano wypowiedzi na temat homoseksualizmu i wymowy katastrof.

"Również po rezygnacji z przyjęcia godności biskupa pomocniczego przez ks. Wagnera sytuacja w diecezji Linz napawa biskupów austriackich wielką troską" – powiedział kardynał Ch. Schönborn. Zdaniem arcybiskupa Wiednia biskupi są przekonani, że na nowo "należy znaleźć równowagę między powszechnym kapłaństwem wszystkich ochrzczonych katolików a szczególnym kapłaństwem, otrzymanym przez księży i diakonów mocą sakramentu".  

W najbliższych latach w Austrii mianowanych będzie kilku nowych biskupów. Zdaniem hierarchów wierni mają prawo oczekiwać, że "poszukiwanie kandydatów, sprawdzanie propozycji i ostateczne decyzje będą zapadały z troską i wyczuciem duszpasterskim". "Będzie to mogło zagwarantować, że biskupi będą wybierani `dla` Kościoła lokalnego, a nie `przeciwko` niemu" - napisali biskupi Austrii do wiernych.

Schönborn przeciw papiezowi zmobilizował młodzież i świeckie organizacje katolików.

Po konferencji prasowej kardynała przedstawiciele Młodzieży Katolickiej (KJ) wręczyli kard. Schönbornowi koszulkę z napisem „Aufbauen statt Abbauen” (Budować nie demontować). Koszulka nawiązuje do akcji prowadzonej przez KJ. Na specjalnej stronie internetowej młodzi ludzie mogą dawać wyraz swojemu niezadowoleniu z sytuacji w Kościele, ale jednocześnie uzasadniać, dlaczego mimo wszystko pragną pozostać wiernymi Kościołowi.

Słowa uznania dla kard. Schönborna i wszystkich biskupów austriackich, którzy „w tych dniach nie pozostali bezczynni, ale starali się znaleźć drogę wyjścia z kryzysu” wyraziła stojąca na czele Młodzieży Katolickiej w Archidiecezji Wiedeńskiej, Nina Sevelda.  

Odpowiedź papieża nie była bezpośrednia i skomasowana, ale rozproszona w kilku przemówieniach.

W czasie swej wczorajszej wizyty w rzymskim seminarium duchownym Benedykt XVI mówił o szkodzących Kościołowi polemikach, które sprawiają, że staje się on własną karykaturą – poinformowała włoska agencja ANSA. Pisząc o wizycie papieża biuro prasowe Watykanu zapowiedziało wcześniej, że w swym wystąpieniu papież podzieli się refleksją nad Listem do Galatów św. Pawła.

Mówiąc o „destrukcyjnych polemikach”, które dręczą dziś Kościół i czynią z niego „karykaturę”, Benedykt XVI wezwał do „rachunku sumienia”. Przypomniał, że św. Paweł ganił Galatów za to, że „jeden drugiego kąsa i pożera”. „Widzimy, że i dziś dochodzi do podobnych sytuacji” - stwierdził papież. „Z intelektualną arogancją uważa się, że jeden jest lepszy od drugiego i wywołuje się destrukcyjne polemiki. Tak pojawia się karykatura Kościoła” - mówił Benedykt XVI, dodając, że potrzebny jest „rachunek sumienia, który pomógłby nam nie myśleć, że przerastamy drugiego, lecz odnaleźć się razem w pokorze wiary”.

„W ten sposób otwiera się wielka przestrzeń prawdy i wolności” - podkreślił papież. Wyjaśnił też, że „libertynizm nie jest wolnością, lecz jej fiaskiem”. „Wolność urzeczywistnia się w służbie. Sprowadzenie się do ciała, pojmowanego jako absolutyzacja własnego ja, wystawia człowieka na kłamstwo” - powiedział Ojciec Święty.

Na cotygodniowym spotkaniu z wiernymi papież wygłosił przemówienie o posłudze piotrowej. „Katedra św. Piotra symbolizuje władzę Biskupa Rzymu, powołanego do pełnienia szczególnej posługi wobec całego Ludu Bożego. Zaraz po męczeństwie świętych Piotra i Pawła, uznana została prymasowska rola Kościoła Rzymu w całej wspólnocie katolickiej, rola poświadczona już w II wieku przez św. Ignacego Antiocheńskiego (Do Rzymian, Wstęp: Funk, I, 252) i przez św. Ireneusza z Lyonu (Przeciw herezjom III, 3, 2-3). Tę wyjątkową i szczególną posługę Biskupa Rzymu potwierdził Sobór Watykański II: „Stąd też we wspólnocie kościelnej – czytamy w Konstytucji dogmatycznej o Kościele – prawomocnie istnieją Kościoły partykularne, korzystające z własnych tradycji. Pozostaje przy tym nienaruszony prymat Stolicy Piotrowej, która przewodzi całemu zgromadzeniu miłości (por. św. Ign. Ant., Rom., Pref.), sprawuje opiekę nad prawowitymi odrębnościami, a jednocześnie czuwa, aby nie przeszkadzały one jedności, lecz raczej jej służyły” (Lumen gentium, 13).

Drodzy bracia i siostry, święto to daje mi okazję, by poprosić was o towarzyszenie mi waszymi modlitwami, abym mógł wiernie pełnić szczytne zadanie Następcy apostoła Piotra, jakie powierzyła mi Boża Opatrzność. Prośmy o to Maryję Dziewicę, którą tu w Rzymie uczciliśmy wczoraj pod pięknym tytułem Matki Bożej Zaufania. Prośmy Ją też o to, by pomogła nam wejść z należytym nastawieniem ducha w czas Wielkiego Postu, który rozpocznie w przyszłą środę wymowny obrzęd posypania głów popiołem. Niech Maryja otworzy nam serca na nawrócenie i posłuszne wsłuchiwanie się w Słowo Boże.”


 

 

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090222194006701