Ruch Rodzin Nazaretańskich sektą?

czw, 26 lut 2009, 18:08:12

Autor: Aleksandra Dudzisz

Jedna z najbardziej popularnych katolickich wspólnot, Ruch Rodzin Nazaretańskich, musi przejść radykalną reorganizację, uznał abp Kazimierz Nycz. Ruch niebezpiecznie zbliżył się do tworzenia sekty.

„Mocą posiadanych uprawnień, polecam uporządkowanie statusu formalno – prawnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Warszawskiej, praktykę jego działania oraz treści zawarte w materiałach formacyjnych” - napisał w dekrecie abp Kazimierz Nycz. Jest to konsekwencja prac specjalnej komisji, która została powołana we wrześniu 2007 r., by zbadać kryzys, który ujawnił się w RRN. „W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w kierowaniu Ruchem, należy zobowiązać ks. Tadeusza Dajczera, ks. Jarosława Piłata i ks. Bolesława Szewca do zaprzestania jakichkolwiek działań o charakterze duszpasterskim i formacyjnym wobec członków Ruchu.” – czytamy w orzeczeniu Komisji Teologiczno-Prawnej.

Kapłani działający w organizacji zostali zobligowani do podjęcia zamkniętych rekolekcji dotyczących nieprawidłowości w nauczaniu i praktyce sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego. „Niedopuszczalne jest obligowanie członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich do stałego spowiednictwa i kierownictwa duchowego u kapłana z RRN. (…) Wprowadza się też zakaz łączenia władzy wewnętrznej i zewnętrznej, tzn. wprowadzania praktyki, iż spowiednik decyduje sprawach doczesnych i bytowych penitenta.” – czytamy w dokumencie Komisji. Jej członkowie zanegowali również tzw. charyzmat maryjny – nadprzyrodzony dar, o którego posiadaniu przekonany był jeden z członków Ruchu – Sławomir Biela.

Inicjatorem RRN jest ks. prof. Tadeusz Dajczer (ur. 1931), który wraz z ks. dr Andrzejem Buczelem (1951 - 1994) i grupą osób świeckich utworzyli w 1985 r. w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, która dała początek Ruchowi. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się na terenie Polski, a obecnie istnieje także w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach. W diecezjach kierują nim księża moderatorzy mianowani przez biskupów diecezjalnych. Członkowie Ruchu spotykają się we wspólnotach parafialnych, bądź specjalistycznych, np. dziecięcych, gimnazjalnych, młodzieżowych, studenckich, młodych małżeństw, grupach zawodowych (lekarzy, prawników, nauczycieli, artystów, polityków, niepełnosprawnych). Wspólnotami kierują świeccy animatorzy, ściśle współpracujący w zakresie spraw duchowych z kapłanami.

Według informacji Ruchu Rodzin Nazaretańskich duchowość ruchu "czerpie swoją inspirację z Ewangelii realizowanej za wzorem Chrystusa w sposób radykalny w życiu, postawie, wyborach". Jak czytamy w deklaracji ruchu, cechują ją: „chrystocentryzm: wyrażający się w dążeniu do pełnej komunii z Chrystusem Odkupicielem, która oznacza kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa; ideał Nazaretu realizowany przez naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie, pokorze i uniżeniu; eucharystyczność wyrażająca się częstym (w miarę możliwości - codziennym) uczestnictwie we Mszy św.; umiłowanie środków ubogich, takich jak m.in. wyrzeczenie, zaparcie się siebie, modlitwa, jako doskonałej pomocy w drodze do Boga; maryjność wyrażająca się w postawie zawierzenia Matce Bożej jako Matce Kościoła; eklezjalność: relacja synowskiej miłości i posłuszeństwa wobec biskupów.”
 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090226180812940