Kolejny kandydat na stanowisko przew. episkopatu: abp Głódź

pią, 6 mar 2009, 03:09:00

Autor: Marcin Stanowiec

Dzienniki (Rzeczpospolita, Polska) spekulują kto zostanie przewodniczącym episkopatu. Jak dowiedziała się "Polska", rosną szanse abp. Leszka Sławoja Głodzia. Gdański ordynariusz jest typem "chłopskiego biskupa": solidnie wykonuje zaplanowane prace duszpasterskie,  kieruje się nienaganną logistyką, wie czego oczekują wierzący, jest uparty, "chytry" i wyrazisty.

Arcybiskup dał się poznać przede wszystkim jako zdolny organizator najpierw w watykańskiej maszynerii, potem w ordynariacie polowym. Będąc ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej wymienił cały garnitur proboszczów. Nie przysporzyło mu to przyjaciół, ale gdy odchodził chwalono go za odświeżenie diecezji.

Arcybiskup jest znawcą prawa kanonicznego, doskonale porozumiewa się z wszystkimi aktorami sceny politycznej i potrafi okazać pryncypialność, gdy chodzi o ważne punkty nauczania Kościoła.

Nie boi się oskarżeń o wtrącanie się Kościoła do polityki. Tak jak milcząca większość hierarchów uważa, że nadeszły czasy trudne dla podmiotowości obywatelskiej i Kościół musi odegrać bardziej czynną rolę w zmaganiu się z niebezpieczeństwami globalizacji, koncentracji mediów i spekulacji kapitałem. Dostrzega błędy transformacji ekonomicznej i ustrojowej.

Kieruje ważną komisją w episkopacie ds. środków przekazu. Podziela zdanie kardynała Grocholewskiego, że katolicy nie mają swoich mediów, albo mają ich za mało.

Naraził się konserwatystom nie dając wystarczającego poparcia politykom forsującym konstytucyjne projekty zapisów o ochronie życia od poczęcia.

W kwestii lustracji zajął jednoznaczne stanowisko, że o winie duchownych Kościół będzie rozstrzygał autonomicznie kierując się zasadą, że to Kościół był ofiarą systemu komunistycznego.

Abp nie wysuwa swojej kandydatury. Nie deklarował żadnego programu dla Kościoła. Ale jego poglądy są bardzo wyraziste. Kościół, który by reprezentował będzie z pewnością zajmował konkretne stanowisko w sprawach dotyczących społeczeństwa i wiary.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090306030900885