Stosunek do homoseksualistów ten sam

pią, 6 mar 2009, 18:49:21

Autor: Łukasz Godzwoń

Centrum Badania Opinii Społecznej ponowiło po dwudziestu latach badania nad postawami Polaków wobec praw homoseksualistów. Wyniki z 1988 roku i z 2008 roku są niemal identyczne. Trwałość opinii dowodzi niezmienności postaw polskiego społeczeństwa wobec homoseksualistów oraz ich żądań i oczekiwań.

Zdecydowana większość ankietowanych (69 proc.) uważa, że pary tej samej płci nie powinny mieć prawa do publicznego pokazywania swojego stylu życia. Odmiennego zdania jest 25 proc.

Dwie trzecie respondentów (66 proc.) uważa, że homoseksualiści nie powinni mieć możliwości organizowania publicznych manifestacji. Co czwarty respondent (27 proc.) wyraża przeciwną opinię.

Wśród Polaków zdecydowanie przeważają osoby nieakceptujące związków małżeńskich gejów i lesbijek (76 proc.). Zastrzeżeń do pobierania się par tej samej płci nie zgłasza 18 proc. badanych.

Natomiast w odniesieniu do prawnego usankcjonowania spraw majątkowych związków homoseksualnych opinie są podzielone. Sprzeciw wobec takich regulacji prawnych wyraża 48 proc. respondentów, akceptację - 41 proc.

[Za: CBOS, badanie „Aktualne problemy i wydarzenia”, 9-12 maja 2008 r., reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=1116)]

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2009030618492176