Cel życia

czw, 19 mar 2009, 00:11:22

Autor: Gość serwisu

 

Witam serdecznie. Jestem studentem  3 roku Socjologii, piszę pracą licencjacką, której tematyka sięga celu ludzkiego życia. Jaki jest sens naszego życia i śmierci, czy istnieje dusza i co dzieje się z nią po śmierci, czy reinkarnacja jest faktem czy mitem, czy religia jest konieczna w poznaniu prawdziwego celu życia, czy dobrze wykorzystane życie ma z góry narzucony wygląd czy każdemu człowiekowi przypisana jest inna droga, inny sens i cel życia?  

 

W pracy mojej chciałbym głównie odnieść sie do wiedzy religijnej, dlatego bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi, wskazówek gdzie szukać i gdzie jest potwierdzenie odpowiedzi na powyższe pytania... Za chociażby niewielka pomoc z góry bardzo dziękuję.

Z poważaniem

Krzysiek 

 

Oddziel zagadnienia teologiczne od filozoficznych. Wydziel też pytania, na które nie znajdziesz odpowiedzi na gruncie teologii, np. reinkarnacja. Pismo święte nic o niej nie mówi. Zaś systemy religijno-filozoficzne, które się na niej opierają poszerzyłyby ci znacznie zakres pracy.

Na gruncie teologii i filozofii chrześcijańskiej masz kilka, ciekawych odpowiedzi na swoje pytania. Musiałbyś jednak uściślić relacje miedzy socjologią a filozofią i teologią w swojej pracy. Bo jeśli wybierasz metodę socjologii, to badasz trendy społeczne a nie strukturę przekonań religijnych w ich orientacji filozoficznej i teologicznej.

Praca może być ciekawa, pod warunkiem, że zakreślisz jej ramy i obierzesz metodologię – warstwę opisu, która nie wychodząc poza paradygmat socjologii docierałaby do istotnych punktów europejskiej refleksji nad sensem życia.

Pierwsza systematyka jaka się nasuwa to wyróżnienie religii monoteistycznych. Następnie zarysowanie eschatologii judaizmu, islamu i chrześcijaństwa i wykazanie jej wpływu na wizję ludzkiego szczęścia. Sprawę komplikuje przebicie się myśli grecko- rzymskiej zarówno w kulturze jak i religii. Prześledzenie wątków greckich, charakterystycznych dla współczesności będzie interesujące.

Filozofia jest stale aktualnym poszukiwaniem prawdy. Z całą pewnością filozofowie greccy i chrześcijańscy odkryli istnienie bytu pierwszego i duszy. Ale jaka jest siła związku tego odkrycia z przekonaniami społecznymi. I jak te przekonania przekładają się na rozwiązania społeczne – postrzegania dobra wspólnego i indywidualnego, kiedyś i dzisiaj?

To tylko parę inspiracji, które musisz przetrawić i skonsultować z promotorem swojej pracy.

Jacek Lehr

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090319001123320