Ustawa medialna - zamiast wartości chrześcijańskich promocja homoseksualizmu

nie, 22 mar 2009, 05:25:14

Autor: Łukasz Godzwoń

Projekt ustawy medialnej marginalizuje media publiczne i zmusza je do promocji homoseksualizmu. Zostaną one odcięte od wpływu z reklam, by ich malejący dopływ zasilił stacje komercyjne – uważa opzycja. Strategia ekonomiczna i rozwojowa TVP będzie zależna od polityków w jeszcze większym stopniu niż teraz. Będzie je utrzymywał labilny budżet państwa, w którym nie starcza już pieniedzy na służbę zdrowia i edukację. Uzależnienie misji publicznej od państwowych pieniędzy to początek jej końca – ostrzegają politycy.Widniejący przez kilka godzin na stronach internetowych projekt ustawy medialnej nie przewiduje ochrony wartości chrześcijańskich.

Politycy PO, PSL i SLD nie chcą chronić wartości chrześcijańskich, natomiast w ich projekcie znalazł się zapis o "przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć, orientację seksualną". W praktyce krajów zachodnich oznacza to, że telewizja publiczna nie może odmówić emisji programów propagujących postawy homoseksualne i ma je traktować na równi z definicjami heteroseksualnymi.

Obecna Ustawa medialna precyzuje, że nadawcą publicznym jest ten, kto "respektuje chrześcijański system wartości za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki"(rozdz. I. art. 4. pkt 1a). Zniknięcie tego zapisu grozi redukcją emisji programów odwołujących się do chrześcijaństwa.

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090322052514872