Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wiara i religijność Polaków

Spośród wielu obszarów szeroko rozumianego życia społecznego i politycznego religijność to jedna z nielicznych dziedzin, w której od końca lat osiemdziesiątych nastąpiły niekorzystne zmiany. O zmniejszeniu religijności Polaków w ostatnim dwudziestoleciu przekonana jest blisko połowa ankietowanych przez CBOS.Tym, co nadaje sens ludzkiemu życiu, jest przede wszystkim szczęście rodzinne – uważa tak aż 81% badanych. Na kolejnych miejscach wśród czynników, które sprawiają, że życie ma sens, Polacy wymieniają satysfakcjonującą pracę (44%), zaufanie innych ludzi (39%), miłość (36%) oraz spokojne życie (36%). Głęboka wiara religijna zajęła w tym rankingu szóstą pozycję − ex aequo z potrzebą znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie.

Postrzeganie wiary religijnej w kategoriach czynnika nadającego sens życiu w największym stopniu zależy od zaangażowania respondentów w praktyki religijne. Spośród tych, którzy uczestniczą w obrzędach religijnych częściej niż raz w tygodniu, przekonanie, że wiara nadaje sens życiu, wyraża 57% ankietowanych, podczas gdy wśród w ogóle niepraktykujących – zaledwie 5%. Ponadto na wiarę religijną w kontekście sensu życia częściej niż pozostali wskazują osoby starsze, gorzej wykształcone, respondenci nie najlepiej sytuowani, emeryci, renciści oraz mieszkańcy wsi. Częściej też są to kobiety niż mężczyźni.

Blisko 95% dorosłych Polaków niezmiennie uznaje się za katolików; wyznawcy innych religii – według własnych deklaracji − stanowią 1,2% ogółu badanych. Zgodnie z deklaracjami, 95% ogółu badanych uważa się za wierzących, z czego co ósmy (13%) określa swoją wiarę jako głęboką. Tylko co dwudziesty ankietowany (5%) twierdzi, że jest niewierzący. Jeśli chodzi natomiast o praktyki religijne, to ponad połowa badanych (54%) bierze w nich udział co najmniej raz w tygodniu, z czego co dwudziesty (5%) robi to kilka razy w tygodniu. Niespełna co piąty dorosły Polak (18%) praktykuje średnio jeden lub dwa razy w miesiącu i niemal tyle samo (19%) uczestniczy w nabożeństwach religijnych kilka razy w roku. Co jedenasty badany (9%) w ogóle nie praktykuje. Inną kwestią jest, iż całkowity brak zaangażowania w praktyki religijne, jak również sporadyczne uczestnictwo w obrzędach nie oznaczają uznawania siebie za osobę niewierzącą. Spośród osób w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych blisko trzy piąte (57%) uznaje siebie za wierzących, w tym 4% za głęboko wierzących, natomiast wśród praktykujących religijnie zaledwie kilka razy w roku osoby określające siebie jako wierzące stanowią 94% badanych, z czego 3% to – według własnych deklaracji – głęboko wierzący.

Kolejnym wskaźnikiem religijności − w jej raczej prywatnym wymiarze − jest częstość odmawiania modlitwy. Z deklaracji wynika, że 42% spośród ogółu badanych modli się codziennie, ponad jedna czwarta (27%) robi to przynajmniej raz w tygodniu, a jedna dziesiąta (10%) co najmniej raz w miesiącu. Co dwudziesty Polak (5%) w ogóle się nie modli. Ostatnie cztery lata przyniosły dość istotne osłabienie w tym wymiarze religijności. Okazuje się, że kobiety praktykują codzienną modlitwę niemal dwukrotnie częściej niż mężczyźni (53% wobec 29%). Wśród osób, które ukończyły 65 lat, zdecydowana większość modli się codziennie (77%), podczas gdy wśród najmłodszych (od 18 do 24 lat) niespełna co piąta (19%). Codziennie – według własnych deklaracji − odmawia modlitwę ponad połowa mieszkańców wsi (54%) oraz jedynie nieco ponad jedna czwarta badanych mieszkających w największych miastach (27%).

Jeśli chodzi o wiarę w Boga, to trzy piąte badanych (60%) stwierdza, że nie ma wątpliwości co do Jego istnienia. Chwile zwątpienia w tym względzie miewa co czwarty ankietowany (26%), natomiast co dwudziesty (5%) przyznaje, że tylko czasami wydaje mu się, iż wierzy w Boga. Brak wiary w osobowego Boga, lecz przekonanie jedynie o istnieniu pewnego rodzaju Siły Wyższej deklaruje 6% ankietowanych. Jeśli natomiast chodzi o wybrane elementy katolicyzmu, zarówno stanowiące jego credo, jak i wywodzące się z tradycyjnych przekazów, to stosunkowo najsilniejsza jest wiara w Sąd Ostateczny oraz w nieśmiertelność ludzkiej duszy. W obu przypadkach wyraża ją blisko trzy czwarte ankietowanych (73%), z czego 40% w sposób zdecydowany. Nieco rzadziej Polacy deklarują wiarę w niebo (70%, w tym 38% w sposób zdecydowany), życie pozagrobowe (odpowiednio 69% i 37%), grzech pierworodny (68% i 37%) czy zmartwychwstanie (66% i 38%). Również ponad dwie trzecie badanych (68%) wierzy w cuda, których nie można wyjaśnić za pomocą ludzkiej wiedzy, jednak tylko 30% z nich nie ma wątpliwości co do ich występowania. Najbardziej sceptyczni pozostają Polacy, jeżeli chodzi o piekło. Wiarę w jego istnienie deklaruje 59% badanych, w tym niespełna jedna trzecia (32%) w sposób zdecydowany.

Informacje: CBOS
 Opcje Artykułu

Wiara i religijność Polaków | 23 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Wiara i religijność Polaków
esteban-82 pon, 6 kwi 2009, 20:03:10

Wooow, czyżby wreszcie po tysiącleciach cemnoty pierwsze jaskółki powrotu homo sapiens (człowieka ROZUMNEGO)?

Marginalizacja uczestnictwa w gusłach magicznych przez wyznawców jasno wskazuje odejście ludzi od zabobonu na rzecz racjonalizmu i świadomości. Ewentualne deklaracje jakoby związani byli by z grupą wyznaniową (określanie się jako wierni) ma głównie podłoże tradycyjne i konformistyczne, co jednak nie przekłada się na faktyczne "uduchowienie" osób zainteresowanych. Ewentualna zaś "wiara" w żekome zaświaty wynika głównie z żalu i w jakimś stopniu strachu, co faktycznie jest oczekiwaniem "by coś tam jednak było" nie zaś faktyczną wiarą.

Pozostaje powiedzieć- gratulacje rodacy i oby tak dalej, bo droga jeszcze długa.

---
Czy nie starczy, że ogród jest piękny?
Czy muszą w nim jeszcze mieszkać wróżki?


ἄθεος

 
Wiara i religijność Polaków
reguly pon, 6 kwi 2009, 20:29:14

> Spośród wielu obszarów szeroko rozumianego życia społecznego i politycznego religijność to jedna z nielicznych dziedzin, w której od końca lat osiemdziesiątych nastąpiły niekorzystne zmiany.

A jakiez to kryteria o tym decyduja? Chodzi tylko o religijnosc katolicka czy moze tak ogolnie?

---
Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze

 
Wiara i religijność Polaków
reguly pon, 6 kwi 2009, 20:31:16

> Nieco rzadziej Polacy deklarują wiarę w niebo

A jak ja wirze w Nawie to na to pytanie bylbym zakwalifikowany jako negujacy niebo czy wrecz przeciwnie?

---
Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze

 
Wiara i religijność Polaków
skierka wto, 7 kwi 2009, 14:41:15

                 Przede wszystkim słowa uznania należą się Gospodarzom za podjęcie tematu.

                         Dlaczego? Katolicyzm / moja religia / oprócz tego , że posiada oczywiste zalety

                 posiada tą wadę która każe mu odkładac sprawy trudne " na zaś "

              Ongiś udało mi się " wysmażyć " artykulik i nadesłac go do diecezjalnego czasopisma,

                tezy były proste, poddawałem w wątpliwość huraoptymistyczne oczekiwania

                dotyczace miejsca Polaków / tych w wierzących / w pogańskiej  rzeczywistości 

               Unii Europejskiej, po prostu mój kosciół nie wziął pod uwagę  konieczności

                     ZMIANY METOD PRACY, dając upust swojej wrodzonej złośliwości powiem

              że łatwiej mu ... zginąć śmiercią męczeńską aniżeli odmienić swoje nawyki myślenia.

                        Ale to jest także jaskólka nadziei dla  kosciol pl.  tutaj dyskusje są

              w miarę otwarte ,szczere, od czegoś treba zacząć...

             A co do mojego artykuliku, otrzymałem wiadomość że nie przejdzie, jest zbyt ...pesymistyczny,

                    ot metodologia...

              

 

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń