MEN wprowadza edukację seksualną do szkół

śro, 8 kwi 2009, 22:54:46

Autor: Maria Czerw

Niby nie obowiązkowa, ale powszechna. Od nowego roku szkolnego rodzice będą musieli składać specjalne oświadczenia w sprawie nieuczestniczenia ich dzieci w edukacji seksualnej. Jeśli zapomną odciąć się od planowej demoralizacji uczniowie trafią na wychowanie seksualne zaprojektowane przez polskich seksuologów. Będą się na nich uczyć o antykoncepcji, autoerotyzmie (masturbacji) i technikach współżycia. Minister Hall wyłączyła te zajęcia z lekcji wychowawczych i szkoły będą je przeprowadzać na osobnym module.

Statystyki dają polskim nastolatkom pierwszeństwo jeśli chodzi o dojrzałe postawy interpersonalne i bezpieczeństwo epidemiologiczne. Współżycie rozpoczynamy średnio w wieku 18 lat. To najwyższy pułap w Europie. Wkrótce się to może zmienić.

MEN wprowadza  Edukację seksualną tylnymi drzwiami. Jeśli rodzic nie wyłączy uprzednio swojego dziecka z tych lekcji jego pociecha może zszokować otoczenie nakładaniem prezerwatywy na banana. Tak będą uczyć organizacje uświadamiania seksualnego, które uzyskały statusy dydaktyczne z ministerstwa i polskich instytutów seksuologicznych.

Dotychczasowa praktyka wymagała pisemnego zezwolenia prawnego opiekuna dziecka na uczestniczenie w lekcjach z przygotowania do życia w rodzinie. Niewielu rodziców korzystało z tego osobliwego przywileju. Rzadko kto wysuwał żądanie nauczania o antykoncepcji. Teraz dzieci w pakiecie "Przygotowanie do życia w rodzinie" dostaną lekcje z bananem. Nauczanie o antykoncepcji przewiduje kilka godzin lekcyjnych.

Zaprojektowali je znani polscy seksuologowie. Przyjemność seksualna jako emocja dodatnia jest wyrazem dojrzałości rozwojowej – tak będą musieli uczyć o masturbacji dziecięcej certyfikowani przez polskie instytuty seksuologiczne pedagodzy i instruktorzy.

Wykształceni przez katolickie uczelnie dydaktycy nie posiadają odpowiednich certyfikatów, żeby zagospodarować uruchamiane zajęcia o rodzinie.

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090408225447251