Księga Rut - studium w audycjach Trans World Radio

pon, 27 kwi 2009, 03:00:16

Autor: Marek Cieślar

Księga Rut została napisana, a raczej opracowana przez nieznanego nam autora, który ujął w formę literacką opowiadanie ludowe, sięgające okresu monarchii. Opowiadanie to powstało w czasach panowania królów w Izraelu, a jego akcja toczy się w okresie, gdy Izraelem rządzili sędziowie.

Najbardziej prawdopodobny okres powstania księgi w jej obecnym kształcie to koniec V lub początek IV wieku p. n. e. Znalazła się ona w liturgii synagogalnej, zaliczona do pięciu ksiąg świątecznych; czytano ją w Święto Tygodni, czyli w Pięćdziesiątnicę. W kanonie chrześcijańskim umieszczono ją wśród wczesnych ksiąg historycznych, biorąc pod uwagę to, że opowiada o wydarzeniach dziejących się w czasach, gdy w Izraelu rządzili sędziowie.

 

Przesłanie Księgi Rut

 

Nazwa tej króciutkiej księgi Starego Testamentu wywodzi się od imienia głównej bohaterki. 
 

Rut wspomniana jest też w Nowym Testamencie. Wymienia ją ewangelista Mateusz, jako jedną  z czterech kobiet w rodowodzie Chrystusa. I właśnie dzięki historii Rut dowiadujemy się, w jaki sposób wywodzi się z pokolenia Judy królewska linia genealogiczna Dawida i jego potomka - Jezusa. Niektórzy komentatorzy Biblii uważają nawet, że to był główny cel napisania Księgi Rut. Ale księga ta ma nam o wiele więcej do powiedzenia, niż tylko wyrysowanie rodowodu Chrystusa. 
 

Księga Rut zawiera opowiadanie o dziejach pewnej rodziny judzkiej z Betlejem, która wyrusza "za chlebem" do Moabu i rozpoczyna życie na emigracji. Ale życie to jest napiętnowane tragicznymi wydarzeniami i nie trwa długo. Po śmierci męża i dwóch synów matka rodziny, Noemi, wraz ze swoją synową Rut powraca do Betlejem. Po pełnej niezwykłych i wzruszających wydarzeń historii krewny Noemi, Boaz, poślubia Rut, a z ich związku rodzi się Obed, dziadek Dawida.
 

W pięknej historii miłości Rut i Boaza dostrzec można zapowiedź poselstwa ewangelii. Boaz poślubił Rut na zasadzie tzw. prawa lewiratu, czyli prawa wykupu. Stał się dla Rut wykupicielem. Poślubił ją jednak nie tylko ze względu na powinności wynikające z prawa Bożego, ale także dlatego, że ją pokochał.  W postaci Rut dostrzegamy archetyp Kościoła, a w postaci Boaza archetyp Chrystusa. Jezus jest wykupicielem Kościoła, tak, jak Boaz był wykupicielem Rut.
 

Kościół często przyrównywany jest w Biblii do panny młodej, a Chrystus do kochającego ją pana młodego.Ten wspaniały obraz wyrysowany jest także w Księdze Rut. Ta niepozorna, maleńka księga, zaliczana do wczesnych ksiąg historycznych kanonu biblijnego, jest obok proroczej księgi wielkiego ewangelisty Starego Testamentu, Izajasza, najwyraźniejszą zapowiedzią nadejścia Mesjasza - Odkupiciela.

Księga Rut zawiera także wiele innych, bardzo ważnych treści nauczająch. Mówi o tym, że Bóg opiekuje się każdym, kto poddaje się jego kierownictwu, zachęca do posłuszeństwa, pracowitości i starannego wypełniania swoich obowiązków. Rysuje obraz serdecznych stosunków rodzinnych, opartych o wzajmne zrozumienie, wzajemną troskę  i miłość. Zawiera pochwałę stanu wdowiego, ukazuje wzorcowe relacje pomiędzy synową i teściową, rzuca snop światła na problem małżeństw mieszanych.
 

To, że Rut, Moabitka, została żoną Izraelity z pokolenia Judy, i że z tego związku narodził się Obed, ojciec Jessego, dziadek Dawida, ma ogromne znaczenie również dla nas. Już w samej genealogii Jezusa widzimy bowiem sygnał, że przyszedł On nie tylko po to, żeby odkupić Izrael, ale by stać się Zbawicielem i Panem wszystkich narodów.
 

Struktura Księgi Rut

 

Księga Rut jest bardzo krótką księgą, składa się z czterech rozdziałów, bardzo lapidarnie opowiadających historię tej niezwykłej kobiety.
 

Strukturę tej księgi można przedstawić na różne sposoby, ale najbardziej przejrzysty i najlepiej przystający do treści podział przedstawia się następująco:

Pierwsza część  -        W ziemi Moabu         ( rozdział 1)
    (poza ziemią obiecaną)
Druga część -   Na polu Boaza  ( rozdział 2 )
    (w  ziemi obiecanej)
Trzecia część -  Na klepisku Boaza    ( rozdział 3 )
    (coraz bliżej wykupiciela)
Czwarta część -  W domu Boaza  ( rozdział 4 )
    (w Bożej rodzinie)
 

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Księgi Sędziów na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090427001416672