Księgi Samuela - studium w audycjach Trans World Radio

śro, 1 lip 2009, 02:46:04

Autor: Marek Cieślar

Z sześciu biblijnych ksiąg historycznych Izraela najbardziej znana jest Pierwsza Księga Samuela. Opowieść o powołaniu do służby małego Samuela, czy opowieść o walce Dawida z Goliatem, poznajemy zazwyczaj już we wczesnym dzieciństwie.

 

Informacje ogólne

Główną postacią dwóch pierwszych ksiąg historycznych ST jest Samuel. On jest ich autorem, a ukończyli je prawdopodobnie prorocy Natan i Gad.
 
Pierwotnie, w tekście oryginalnym, Pierwsza i Druga Księga Samuela stanowiły jedną księgę. Jej podziału na dwie części dokonała Septuaginta. Pierwsza Księga Samuela przedstawia nam historię Izraela od czasów Helego do wstąpienia na tron Dawida. Samuel, ostatni z Sędziów, nie jest jedyną główną postacią obu ksiąg. Pierwsza Księga Samuela opisuje także dzieje pierwszego króla Izraela, Saula. Druga Księga Samuela jest natomiast poświęcona Dawidowi, jego panowaniu, rozwojowi monarchii Dawidowej, kształtowaniu się królestwa i wzrostowi jego potęgi militarnej. Postać Dawida jest tu przedstawiona na tle jego zwycięskich walk wewnętrznych i zewnętrznych. Dawid jest błogosławionym przez Boga, prawdziwym teokratycznym monarchą, nie pozbawionym jednak słabości i upadków.
 
Druga Księga opisuje zawarcie przez Boga przymierza z potomstwem Dawida i powierzenie mu panowania nad narodem izraelskim. W tym sensie historia Dawida nabiera cech prorockich; rozpoczyna ona długą drogę ku wypełnieniu zbawczego planu Bożego w wielkim potomku Dawida, Jezusie Chrystusie.
 
Poselstwo księgi
 
Chociaż Księgi Samuela są księgami historycznymi, w bardzo barwnym opisie przedstawiają nam całą prawdę o życiu. Szczególnie wiele dowiadujemy się tu o znaczeniu modlitwy w naszym życiu, o ważności i mocy ustawicznej modlitwy we wszelkich życiowych doświadczeniach.
 
Kluczem do zrozumienia poselstwa Pierwszej Księgi Samuela jest znaczenie imienia Samuela oraz częste występowanie słów: "modlitwa", "błagać", "modlić się", "prosić". Zdumiewające jest nasycenie tej księgi modlitwą. Mogłaby ona stanowić rozprawę o modlitwie; zawiera wiele życiowych przykładów modlitwy. Imię "Samuel" oznacza dosłownie "Bóg wysłuchał" i stanowi pamiątkę wysłuchanej modlitwy. Znajdujemy w tej księdze modlitwę na każdy czas. Dlatego można powiedzieć, że jej myślą przewodnią jest znaczenie modlitwy i jej mocy objawiającej się w każdej chwili życia wierzącego człowieka:
 
1. Bóg podarował Annie Samuela w odpowiedzi na jej modlitwę.
2. Izrael odnosił zwycięstwa dzięki modlitwie Samuela.
3. Samuel szukał Pana w modlitwie, gdy Izrael odrzucił Boga, jako swego króla i zażądał ziemskiego władcy.
4. Bóg modlącemu się Samuelowi objawiał swoje tajemnice.
5. Samuel podkreśla, że Izrael, nie modląc się, popełnia grzech.
6. Gdy w wyniku swego nieposłuszeństwa zostaje odrzucony Saul, jedną z najtragiczniejszych tego faktu konsekwencji jest to, że Bóg go nie słucha.
 
Widzimy więc, jak bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa rozmowa z Bogiem - modlitwa.
 
Pierwsza Księga Samuela jest także bogata w pouczenia:
 
1. Ukazuje cierpienia, jakie niesie z sobą wielożeństwo.
2. Przedstawia niebezpieczeństwa, które mogą wynikać ze zbytniej pobłażliwości ojca.
3. Ostrzega przed praktykowaniem jedynie zewnętrznych form i ceremonii w życiu religijnym.
4. Ostrzega przed niecierpliwością.
5. Przestrzega także przed częściowym tylko posłuszeństwem.
 
W Pierwszej Księdze Samuela znajdujemy też nauczanie o Duchu Świętym. Widzimy Ducha Świętego jako odnowiciela serc i sprawcę świętego i sprawiedliwego gniewu.
 
W księdze tej po raz pierwszy został użyty majestatyczny tytuł "Pan Zastępów". Często wspominane jest to imię, które określa Boga Izraela jako Pana całego ludu Bożego. Tutaj też po raz pierwszy występuje imię Mesjasza, "Pomazańca", dosłownie "Jego - Boga - Mesjasza", jak podaje Septuaginta: "Jego Chrystusa".
 
Struktura księgi
 
A /       Pierwsza Księga Samuela
            Pierwszą Księgę Samuela możemy podzielić na trzy główne części, poświęcone trzem głównym postaciom: Samuela, Saula i Dawida.
 
I. Samuel, Boży prorok .
 Modlitewna prośba Anny o syna zostaje wysłuchana          ( rozdziały 1 - 7 )
1. Narodziny Samuela:
a) modlitwa Anny i Boża odpowiedź                                                       ( r. 1 )
b) prorocza modlitwa Anny, mały Samuel w świątyni                         ( r. 2 )
2. Powołanie Samuela ( Bóg objawia się Samuelowi)                                    ( r. 3 )
3. Służba Samuela, jako ostatniego sędziego i pierwszego proroka:
a) uprowadzenie Skrzyni Przymierza przez Filistynów i śmierć Helego ( r. 4 )
b) Bóg osądza Filistynów, Powrót Arki Przymierza                               ( r. 5 - 6 )
c) Samuel przywódcą przebudzenia duchowego Izraelitów               ( r. 7 ).
 
II. Saul, pierwszy król Izraela.                                          ( 8 - 15 )
 Izrael odrzuca Boga i żąda króla.
 1. Wybór Saula na króla:
a) Samuel ostrzega lud izraelski, ale na jego żądanie przyrzeka mu króla ( 8 )
b) Saul wybrany na króla                                                                                    ( 9 )
c) namaszczenie króla Saula                                                                            ( 10 )
2. Rządy Saula:
a) zwycięstwo Saula nad Ammonitami                                                          ( 11 )
b) ostatnie publiczne wystąpienie Samuela                                                  ( 12 )
3) Odrzucenie Saula:
a) fałszywy krok Saula                                                                                        ( 13 )
b) zwycięstwo Izraela nad Filistynami dzięki Jonatanowi                            ( 14 )
c) nieposłuszeństwo Saula, bunt przeciwko Bogu                                       ( 15 )
 
III. Dawid, Boży pomazaniec                                                ( 16 - 31 )
Namaszczenie Dawida na króla w wyniku modlitwy Samuela
1. Wybór i namaszczenie Dawida                                                                  ( 16 )
2. Dawid w Bożej szkole:
a) Dawid pokonuje Goliata                                                                                          ( 17 )
b) przyjaźń między Dawidem i Jonatanem,    Michal żoną Dawida        ( 18 )
c) zazdrość Saula i próby uśmiercenia Dawida                                                     ( 19 )
d) Jonatan pomaga Dawidowi w ucieczce                                                   ( 20 )
e) Dawid na wygnaniu ( wędrówki i walki Dawida)                               ( 21 - 24 )
f) śmierć Samuela                                                                                           ( 25 )
g) zwycięstwa Dawida nad wrogami Izraela                                           ( 26 - 30 )
h) śmierć Saula i Jonatana                                                                                          ( 31 ).
 
 
B /       Druga  Księga Samuela
I. Księga ta poświęcona jest dziejom króla Dawida. Rozpoczyna się od jego wstąpienia na tron, a następnie przedstawia wydarzenia związane z jego czterdziestoletnim panowaniem.
 
1. Pierwszą myślą przewodnią jest ta, że cierpliwość jest cnotą, którą Bóg obdarza szczególną łaską. Cierpliwość jest konieczna, by móc cieszyć się wypełnianiem się Bożych obietnic.
2. Drugą główną myśl wyrażają słowa: "Na pewno grzechy wasze będą zauważone". Najwyraźniej myśl ta przedstawiona jest w opisie dziejów Dawida i jego syna Absaloma. Bóg szybko karze za grzech, ale też jest zawsze gotowy, by przebaczyć.
 
I.          Pełne zwycięstwo Dawida                           ( rozdziały 1- 10)
1. Dawid rozpacza po śmierci Saula i Jonatana                                                ( 1 )
2. Dawid zostaje królem judzkim                                                             ( 2 )
3. Wojna domowa                                                                                        ( 3 - 4 )
4. Dawid królem nad całym Izraelem                                                       ( 5 )
5. Arka Boża w nowej stolicy Izraela - Jerozolimie                                ( 6 )
6. Ustanowienie "Domu Dawida"                                                             ( 7 )
7. Umocnienie królestwa przez Dawida                                                 ( 8 )
8. Dawid i Merribaal, syn Jonatana                                                          ( 9 )
9. Wojna z Ammonitami                                                                             ( 10 ).
 
II.         Błędne drogi Dawida                                        ( r. 11 - 24 )
1. Grzech Dawida ( Batszeba )                                                                 ( 11 )
2. Wykazanie winy Dawidowi przez Natana. Pokuta Dawida             ( 12 )
3. Grzech Ammona, syna Dawida                                                                        ( 13 )
4. Bunt Absaloma, syna Dawida                                                        ( 14 - 18 )
5. Dawid w drodze do Jerozolimy                                                             ( 19 )
6. Powstanie Szeby przeciwko Dawidowi                                               ( 20 )
7. Wojny z Filistynami                                                                                 ( 21 )
8. Pieśń dziękczynna Dawida                                                                   ( 22 )
9. Ostatnie słowa Dawida                                                                           ( 23 )
10. Spis ludności i jego następstwa                                                         ( 24 ).

 

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Ksiąg Samuela na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090630184604146