Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Księgi Królewskie - studium w audycjach Trans World Radio

W hebrajskim oryginale Księgi Królewskie stanowiły jedną całość. Podziału na dwie odrębne części dokonali podczas przekładu Starego Testamentu na język grecki tłumacze Septuaginty.Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że zapis w języku greckim zajmował o  1/ 3 więcej powierzchni niż zapis w języku hebrajskim.Tłumacze nie mogli zrobić tak wielkich zwojów, musieli więc podzielić tekst.
 

Podobnie postąpiono w przypadku Ksiąg Samuela i Ksiąg Kronik. Pierwotnie i one stanowiły całość. 
 

Księgi Królewskie kontynuują narrację Ksiąg Samuela. Opisują dzieje Izraela od ostatnich lat Dawida do niewoli babilońskiej ( 586 r. przed Chrystusem ). Następcą Dawida został jego syn Salomon. Jego rządy to najpomyślniejszy okres w historii Izraela. Po śmierci Salomona państwo rozpadło się jednak na dwie części: północną, nazwaną królestwem izraelskim, i południową, nazwaną królestwem judzkim. 
 

Księgi Królewskie opisują upadek i przyczyny upadku obydwóch królestw. Zawierają też opis działalności proroków, głównie Eliasza i Elizeusza.
Pierwsza Księga Królewska opisuje dzieje królów Izraela i Judy od Dawida do Ochozjasza, syna Achaba ( w Izraelu ) i Jozafata, syna Asy ( w Judzie). Opis ten obejmuje okres ok.120 lat.
 

Druga Księga Królewska zawiera dzieje Izraela i Judy trwające ok. 300 lat. Zaczyna się od ukazania losów Achaba, a kończy na opisie niewoli narodu izraelskiego.
 
Autor

Autor  Ksiąg Królewskich jest nieznany. Wiemy jedynie, że pochodzą one z okresu, kiedy stała jeszcze pierwsza świątynia jerozolimska. Biblijny autor czerpał, jak sam podaje, z takich źródeł historycznych jak "Księga Dziejów Salomona", "Księga Kronik Królów Izraela", "Księga Kronik Królów Judy" ( I Król. 11, 41;  14, 19;  II Król. 24, 5 )

Przesłanie

Księgi Królewskie ukazują Boga jako nieograniczonego władcę.  
 

Bóg kieruje historią Izraela i historią ludzkości w ogóle. Gdy przywódcy  i lud są Bogu nieposłuszni, następuje upadek państwa i narodu. 
 

Lud izraelski musi nauczyć się, że ambicje ziemskich władców nie są tożsame z wolą Bożą, a często wręcz są sprzeczne z nią. Bóg zawsze pragnął być bezpośrednim władcą Izraela. Izraelici zażądali jednak ziemskiego króla, i Samuel namaścił im na króla Saula. Potem królem został Dawid. Księgi Królewskie relacjonują dalsze dzieje Izraela, opisując rządy władców Izraela i Judy z linii Dawida. 
 

Często powtarzają się w Księgach Królewskich słowa: "Jak twój ojciec Dawid".  Dawid stanowił jak gdyby wzorzec, ludzki, niedoskonały wzorzec władcy. Kolejni królowie z linii Dawida nie potrafili dorosnąć nawet do tej, "Dawidowej" miary, a co dopiero do miary Bożej.
 

Każdy przywódca, który nie boi się Boga i chce realizować swoje własne plany, swoje własne ambicje, prowadzi naród do zguby.  Izrael rozwijał się, gdy był wierny Bogu. Gdy odwracał się od Boga - upadał.
 

Boże postanowienia dotyczące rządzenia państwem, służby świątynnej i moralności zostały przez ludzi wypaczone, okaleczone. Przeciwstawiając się złu i ostrzegając, Pan posłał "mężów Bożych", takich jak Eliasz i Elizeusz. Mieli oni doprowadzić lud do Pana. Izrael okazał się nieposłuszny. Wtedy zapłonął gniew Pana i lud wpadł w ręce wrogów.
 

Ostateczny ratunek może przynieść Izraelowi jedynie Wybawiciel, Mesjasz.
 

Historia ludu izraelskiego jest w głębokim sensie historią każdego człowieka. Człowiek z natury jest Bogu nieposłuszny, postępuje samowolnie, co prowadzi go do upadku. Jedynie Boża łaska, wielka Boża miłość, okazana ludzkości w Jezusie Chrystusie, może odmienić los jednostki, narodu i całej ludzkości.


Struktura Ksiąg Królewskich

I.  Ostatnie dni Dawida, jego śmierć; Salomon następcą I Król. r. 1 i 2

II. Rządy Salomona       I Król. r. 3 - 11
  1. Salomona modlitwa o mądrość     r. 3 i 4
  2. Budowa Świątyni       r. 5 - 8
  3. Sława Salomona       r. 9 i 10
  4. Odstępstwo i śmierć Salomona     r. 11

III. Rozpad państwa na dwa królestwa      I Król. 12 - II Król. 16
    ( rządy królów Izraela i Judy, działalność proroków Eliasza i Elizeusza )

IV. Podbój Izraela przez Asyrię     II Król. r. 17

V. Podbój Judy przez Babilonię     II Król. r. 18 - 25.
 

 

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Ksiąg Królewskich na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj

 Opcje Artykułu

Księgi Królewskie - studium w audycjach Trans World Radio | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń