Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Księgi Królewskie - studium w audycjach Trans World Radio

W hebrajskim oryginale Księgi Królewskie stanowiły jedną całość. Podziału na dwie odrębne części dokonali podczas przekładu Starego Testamentu na język grecki tłumacze Septuaginty.Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że zapis w języku greckim zajmował o  1/ 3 więcej powierzchni niż zapis w języku hebrajskim.Tłumacze nie mogli zrobić tak wielkich zwojów, musieli więc podzielić tekst.
 

Podobnie postąpiono w przypadku Ksiąg Samuela i Ksiąg Kronik. Pierwotnie i one stanowiły całość. 
 

Księgi Królewskie kontynuują narrację Ksiąg Samuela. Opisują dzieje Izraela od ostatnich lat Dawida do niewoli babilońskiej ( 586 r. przed Chrystusem ). Następcą Dawida został jego syn Salomon. Jego rządy to najpomyślniejszy okres w historii Izraela. Po śmierci Salomona państwo rozpadło się jednak na dwie części: północną, nazwaną królestwem izraelskim, i południową, nazwaną królestwem judzkim. 
 

Księgi Królewskie opisują upadek i przyczyny upadku obydwóch królestw. Zawierają też opis działalności proroków, głównie Eliasza i Elizeusza.
Pierwsza Księga Królewska opisuje dzieje królów Izraela i Judy od Dawida do Ochozjasza, syna Achaba ( w Izraelu ) i Jozafata, syna Asy ( w Judzie). Opis ten obejmuje okres ok.120 lat.
 

Druga Księga Królewska zawiera dzieje Izraela i Judy trwające ok. 300 lat. Zaczyna się od ukazania losów Achaba, a kończy na opisie niewoli narodu izraelskiego.
 
Autor

Autor  Ksiąg Królewskich jest nieznany. Wiemy jedynie, że pochodzą one z okresu, kiedy stała jeszcze pierwsza świątynia jerozolimska. Biblijny autor czerpał, jak sam podaje, z takich źródeł historycznych jak "Księga Dziejów Salomona", "Księga Kronik Królów Izraela", "Księga Kronik Królów Judy" ( I Król. 11, 41;  14, 19;  II Król. 24, 5 )

Przesłanie

Księgi Królewskie ukazują Boga jako nieograniczonego władcę.  
 

Bóg kieruje historią Izraela i historią ludzkości w ogóle. Gdy przywódcy  i lud są Bogu nieposłuszni, następuje upadek państwa i narodu. 
 

Lud izraelski musi nauczyć się, że ambicje ziemskich władców nie są tożsame z wolą Bożą, a często wręcz są sprzeczne z nią. Bóg zawsze pragnął być bezpośrednim władcą Izraela. Izraelici zażądali jednak ziemskiego króla, i Samuel namaścił im na króla Saula. Potem królem został Dawid. Księgi Królewskie relacjonują dalsze dzieje Izraela, opisując rządy władców Izraela i Judy z linii Dawida. 
 

Często powtarzają się w Księgach Królewskich słowa: "Jak twój ojciec Dawid".  Dawid stanowił jak gdyby wzorzec, ludzki, niedoskonały wzorzec władcy. Kolejni królowie z linii Dawida nie potrafili dorosnąć nawet do tej, "Dawidowej" miary, a co dopiero do miary Bożej.
 

Każdy przywódca, który nie boi się Boga i chce realizować swoje własne plany, swoje własne ambicje, prowadzi naród do zguby.  Izrael rozwijał się, gdy był wierny Bogu. Gdy odwracał się od Boga - upadał.
 

Boże postanowienia dotyczące rządzenia państwem, służby świątynnej i moralności zostały przez ludzi wypaczone, okaleczone. Przeciwstawiając się złu i ostrzegając, Pan posłał "mężów Bożych", takich jak Eliasz i Elizeusz. Mieli oni doprowadzić lud do Pana. Izrael okazał się nieposłuszny. Wtedy zapłonął gniew Pana i lud wpadł w ręce wrogów.
 

Ostateczny ratunek może przynieść Izraelowi jedynie Wybawiciel, Mesjasz.
 

Historia ludu izraelskiego jest w głębokim sensie historią każdego człowieka. Człowiek z natury jest Bogu nieposłuszny, postępuje samowolnie, co prowadzi go do upadku. Jedynie Boża łaska, wielka Boża miłość, okazana ludzkości w Jezusie Chrystusie, może odmienić los jednostki, narodu i całej ludzkości.


Struktura Ksiąg Królewskich

I.  Ostatnie dni Dawida, jego śmierć; Salomon następcą I Król. r. 1 i 2

II. Rządy Salomona       I Król. r. 3 - 11
  1. Salomona modlitwa o mądrość     r. 3 i 4
  2. Budowa Świątyni       r. 5 - 8
  3. Sława Salomona       r. 9 i 10
  4. Odstępstwo i śmierć Salomona     r. 11

III. Rozpad państwa na dwa królestwa      I Król. 12 - II Król. 16
    ( rządy królów Izraela i Judy, działalność proroków Eliasza i Elizeusza )

IV. Podbój Izraela przez Asyrię     II Król. r. 17

V. Podbój Judy przez Babilonię     II Król. r. 18 - 25.
 

 

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Ksiąg Królewskich na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj

 Opcje Artykułu

Księgi Królewskie - studium w audycjach Trans World Radio | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń