Dzieci są przyszłością i nadzieją ludzkości - Benedykt XVI w Czechach

sob, 26 wrz 2009, 15:57:12

Autor: Tomasz Kaniewski

Czcigodni Kardynałowie, Panie Prezydencie miasta Pragi i starości, szanowni przedstawiciele życia społecznego, mili Bracia i Siostry, miłe dzieci, kieruję do Was wszystkich serdeczne pozdrowienia. Cieszę się, że mogę odwiedzić ten kościół, poświęcony Pannie Maryi Zwycięskiej, w którym jest czczona figurka Jezulatka, znana na całym świecie jako "Praskie Jezulatko". Dziękuję arcybiskupowi Janowi Graubnerowi, przedstawicielowi Episkopatu Czech i Moraw, za przywitanie mnie w imieniu wszystkich biskupów. Z należnym szacunkiem pozdrawiam pana prezydenta miasta Pragi i pozostałych przedstawicieli życia społecznego i kościelnego, którzy zechcieli przybyć na to spotkanie. Pozdrawiam Was - miłe rodziny, które w tak dużej liczbie tutaj przybyliście.

 

Figurka Jezulatka kieruje naszą myśl do tajemnicy wcielenia, do wszechmogącego Boga, który stał się człowiekiem i 30 lat żył w skromnej rodzinie z Nazaretu, powierzony Bożą Opatrznością do łaski pełnej opieki Maryi i Józefa. Myślę o waszych rodzinach i o rodzinach na całym świecie, o ich radościach i troskach. Zjednoczmy się w modlitwie i prośmy u Jezulatka o dar jedności i zgody we wszystkich rodzinach. Myślimy szczególnie o tych młodych rodzinach, które muszą wkładać dużo wysiłku w bezpieczeństwo i godną przyszłość swoich dzieci. Prośmy za rodziny w ciężkich sytuacjach, doświadczane chorobami i boleściami, za te, które są w kryzysie, skłócone lub męczone niezgodą czy niewiarą. Wszystkie zawierzamy świętemu Praskiemu Jezulatku, dlatego że wiemy, jak ważne są stabilne i zwarte rodziny w rzeczywistym postępie społeczeństwa i dla przyszłości ludzkości. Jezulatko nam swoją dziecięcą delikatnością uobecnia Bożą bliskość i miłość.

Uświadamiamy sobie, jaką mamy w Jego oczach cenę, dlatego że właśnie dzięki Niemu staliśmy się dziećmi Bożymi. Każda ludzka istota jest Bożym dzieckiem, a jednocześnie naszym bratem, i jako taką musimy ją przyjmować i szanować. Oby uświadomiło to sobie i nasze społeczeństwo! Każda ludzka osoba by wtedy była oceniania nie według tego, co ma, ale według tego, czym jest, dlatego że na twarzy każdej ludzkiej istoty, bez względu na rasę czy kulturę, widnieje Boży obraz.

To obowiązuje przede wszystkim u dzieci. W świętym Praskim Jezulatku rozmyślamy dziecięce piękno i przychylność, którą Jezus Chrystus zawsze obdarzał najmłodszych, jak czytamy w Ewangelii. Ile dzieci jednak dzisiaj nikt nie kocha, nie przyjmuje i ich nie ceni! Ile dzieci jest ofiarami przemocy i różnych form nadużyć bez jakichkolwiek pohamowań! Oby dzieciom był zagwarantowany szacunek i uwaga, która się im należy: dzieci są przyszłością i nadzieją ludzkości.

Chciałbym teraz kilka słów powiedzieć bezpośrednio do Was, miłe dzieci, i do waszych rodzin. Na spotkanie ze mną przyszło was bardzo wielu i za to Wam z całego serca dziękuję. Wy, którzy jesteście mili sercu Jezulatka, odwzajemniajcie jego miłość i według Jego przykładu bądźcie posłuszne, uprzejme i grzeczne. Uczcie się tak jak On być oparciem dla swoich rodziców. Bądźcie prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa i zawsze z ufnością się do Niego zwracajcie.

Módlcie się za siebie, za swoich rodziców, krewnych, nauczycieli i przyjaciół, i módlcie się również za mnie. Jeszcze raz Wam dziękuję za przyjęcie i z serca Wam błogosławię i wypraszam dla Was wszystkich ochrony świętego Jezulatka, Jego Niepokalanej Matki i świętego Józefa.

źródło: Isidorus.Net
przekład z j. czeskiego: Tomasz A. Kaniewski
26.09.2009 - Praha - Pražské Jezulátko

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090926155712241