Pierwszy dzień wizyty apostolskiej w Czechach

nie, 27 wrz 2009, 00:10:10

Autor: Jakub Piotr Sowiński

Dobiegł końca pierwszy dzień wizyty Apolstolskiej Benedykta XVI w ojczyźnie św. Wojciecha. Przyjęcie i przywitanie następcy św. Piotra było bardzo ciepłe i serdeczne.

Prezydent republiki powitał papieża aż dwa razy. Po raz pierwszy na praskim lotnisku. Wszystkim zgromadzonym przypomniał, że wizyta nie przebiega przypadkowo w tym czasie. Wskazał na okrągłe rocznice aksamitnej rewolucji i męczeńskiej śmierci św. Wacława - głównego patrona czeskiej państwowości. W pierwszym przemówieniu papież dla prezydenta Wacława Klausa to jeden z najwybitniejszych intelektualistów i "ktoś, kto zapewnia, że w skomplikowanym świecie wartości naszej cywilizacji nie zostaną utracone". Nawiązując do ostatniej encykliki prezydent stwierdził, że choć wychodzi z innych założeń filozoficznych poglądy Benedykta XVI są mu bliskie.

W odpowiedzi papież Benedykt XVI przypomniał chrześcijańskie tradycje kraju. Na papieskie pozdrowienie i podziękowanie wypowiedziane w nienagannej czeszczyźnie prezydent zareagował spontanicznym uściśnięciem dłoni. W ojczystym jezyku papieża pochwalił jego wymowę.

Po powitaniu na lotnisku papież udał się do praskiego sanktuarium dzieciątka Jezus (Praskie Jezulatko), gdzie został powitany przez przeora klasztoru karmelitańskiego oraz prezydenta "matki wszystkich miast" Pavla Bema. W jego przemówieniu papież, jest tym, który przypomina podstawowe wartości moralne. Papież otrzymał od prezydenta symboliczne klucze.

W godzinach wieczornych na praskim grodzie przebiegło kolejne spotkanie z elitami kraju. Tu papieża przywitał poraz wtóry gospodarz. W trakcie swojego przemówienia poraz kolejny podkreślił znaczenie Benedykta XVI nie tylko dla teologii. Podkreślił, że podziela obawy z rozpadu tradycyjnych wartości, w tym modelu rodziny czy lekkomyślnej relatywizacji elementarnych fundamentów.

Powitalny ceremoniał zakończył się koncertem "Te Deum" Antonina Dvoraka. Po koncercie papież zwrócił się do polityków i elit z wyzwaniem, aby nie podlegali oni partularnym czy lobbistycznym interesom. Nawiązując do motta godła prezydentów republiki - "Prawda zwycięży" stwierdził, że istotnie, ale nie przemocą, ale odważnym świadectwem mężczyn i kobiet żyjących według trwałych zasad. W przemówieniu nie zabrakło odniesień historycznych, również do bolesnych momentów historii.

Przemówienie papieża spotkało się z dużymi oklaskami. Wśród komentarzy polityków nie brakowało zadowolenia z racji przypomnienia o służebnej misji urzędników i organów konstytucyjnych.

Jak na razie w mediach nie brakuje pozytywnych ocen przebiegającej pielgrzymki. Świąteczną i podniosła atmosferę psują na forach nudzący się internauci. Uwagę mediów skupiły również żądania rehablitacji Husa skierowane pod adresem papieża przez grupy prostestantów za pomocą transparentów.
 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20090927001010129