Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Księgi Kronik - studium w audycjach Trans World Radio

Księgi Kronik znajdują się w naszych Bibliach zaraz po Księgach Królewskich. W swojej zasadniczej części opisują one ten sam okres historii Izraela, co Księgi Samuela i Księgi Królewskie: od rządów Saula, a potem Dawida i Salomona, aż po upadek państwa i niewolę babilońską.Czy znaczy to, że Księgi Kronik powtarzają historię już raz opowiedzianą? Nie! Są one jakby uzupełnieniem, dopełnieniem obrazu, wyrysowanego w innych księgach historycznych Starego Testamentu. Tłumacze Biblii hebrajskiej na język grecki, czyli autorzy Septuaginty, nazwali Księgi Kronik "Paralipomena", co znaczy "rzeczy opuszczone". Znajdujemy w Księgach Kronik wiele szczegółów, które w innych księgach Starego Testamentu zostały opuszczone. Stąd zresztą wywodzi się nazwa tych ksiąg, powszechnie dziś przyjęta; św. Hieronim nazwał je "Kroniką całej historii świętej".
 
Wziąwszy pod uwagę fakt, że w początkowych rozdziałach I Księgi Kronik zamieszczone są genealogie, rozpoczynające się od pierwszego człowieka, Adama, Księgi Kronik opisują dzieje całej ludzkości, początki Narodu Wybranego, okres rozkwitu i upadku Królestwa Izraela, aż do zakończenia niewoli babilońskiej w r. 538 przed Chrystusem.
 
Zadajmy sobie pytanie: dlaczego właśnie w ten sposób uzupełniona jest narracja Biblii?   Możemy dostrzec tu pewną prawidłowość w postępowaniu rzeczywistego Autora Biblii, Ducha Świętego. Po przekazaniu nam prawd, obejmujących wielką przestrzeń historii, Duch Boży jak gdyby powraca do pewnych kwestii i naświetla je jeszcze raz, z innej perspektywy. Podobne zjawisko obserwujemy studiując Księgi Mojżeszowe. Księga Piąta, zwana Księgą Powtórzonego Prawa, niejako powtarza, podsumowuje Prawo, podane w czterech poprzednich księgach. Jest to jednak coś więcej, niż proste powtórzenie. Jest to raczej nowa interpretacja Prawa, sformułowanie go na nowo w świetle doświadczeń 40 lat wędrówki Narodu Wybranego przez pustynię.
 
I tę właśnie prawidłowość zauważamy, porównując treść Ksiąg Kronik z treścią Ksiąg Samuela i Ksiąg Królewskich. W Księgach Kronik inaczej są rozłożone akcenty, inaczej uwypuklone poszczególne wydarzenia czy fakty. Niektóre szczegóły są ukazane jak gdyby przez szkło powiększające, a inne kwestie, omówione wcześniej szeroko, są zupełnie pominięte.
 
Na przykład: w Księgach Kronik szczegółowo opisane jest panowanie Dawida, a więc okres wzrostu potęgi Królestwa Izraela. Jednak pominięte są tu wydarzenia, które były bardzo poważnymi błędami wielkiego króla; nie ma tu relacji o cudzołóstwie Dawida z Batszebą i o zamordowaniu jej męża Uriasza. Księgi Kronik nie opisują grzechu Dawida. Dlaczego? Gdyż Bóg przebaczył Dawidowi wtedy, gdy król ukorzył się przed Nim i błagał o łaskę. A gdy Bóg przebacza, nie wspomina już więcej grzechu, jak gdyby wymazuje go z rejestru.
 
Poza tym, Księgi Kronik ukazują historię Narodu Wybranego z innej perspektywy niż Księgi Samuela i Księgi Królewskie. Opisują historię Izraela z Bożego punktu widzenia - jako ważnej części historii zbawienia, części Bożego planu ratowania człowieka dzięki nadejściu Mesjasza - Zbawiciela. Dlatego też Księgi Kronik w ogóle pomijają historię królestwa północnego, opisując, po rozbiciu Izraela na dwie części, tylko dzieje królestwa południowego, judzkiego, ze stolicą w Jerozolimie, gdzie na tronie zasiadali królowie z mesjańskiej linii Dawida.
 
Mówiąc obrazowo: historia Izraela jest ukazana w Księgach Królewskich z perspektywy tronu, podczas gdy Księgi Kronik opisują tę historię z perspektywy ołtarza. W Księgach Królewskich w centrum wydarzeń znajduje się pałac królewski, w Księgach Kronik - świątynia. Księgi Królewskie ukazują nam polityczny aspekt historii narodu izraelskiego, Księgi Kronik - aspekt religijny.
 
 
Autor
 
Według tradycji izraelskiej autorem Ksiąg Kronik jest Ezdrasz. Powrócił on do Jerozolimy wraz z grupą wygnańców babilońskich w 458 roku przed Chrystusem i żydowscy uczeni przypuszczają, że wtedy właśnie spisał on Księgi Kronik. Księgi Kronik wykazują bardzo duże podobieństwo - co do języka, stylu i słownictwa - do Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Być może więc autorem tych trzech ksiąg jest sam Ezdrasz, lub inny natchniony pisarz, który zredagował tekst tych ksiąg na podstawie notatek Ezdrasza. Najprawdopodobniej wszystkie te księgi, a więc I i II Księga Kronik, Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza stanowiły w oryginale jedną całość.
W Biblii hebrajskiej księgi te zamieszczone są na samym końcu, jako ostatnie z tzw. "Ketubim", czyli "Pism".
 
 
Struktura Ksiąg Kronik
 
I Księga Kronik
 
I.   Genealogie ( rodowody )                                                rozdziały   1 - 9
II. Rządy Saula                                                                                 r. 10
III. Rządy Dawida                                                                               r. 11 - 29
            1. Sławni wojownicy Dawida                                              r. 11 - 12
            2. Dawid i Arka Przymierza                                                 r. 13 - 16
            3. Dawid i Świątynia                                                             r. 17
            4. Wojny Dawida                                                                   r. 18 - 20
            5. Spis ludności dokonany przez Dawida                          r. 21
            6. Przygotowania do budowy Świątyni                               r. 22 - 29
 
II Księga Kronik                                
 
I. Rządy Salomona                                                                            r. 1 - 9
II. Podział Królestwa, Historia Judy                                     r. 10 - 36
   Okresy duchowego przebudzenia za rządów:
 1. Asy                                                                                               r. 14 - 16
 2. Jozafata ( Jechoszafata )                                                          r. 17 - 20
 3. Joasza                                                                                         r. 23 - 24
 4. Ezechiasza ( Hiskiasza )                                                           r. 29 - 32
 5. Jozjasza                                                                                       r. 34 - 35

 

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Ksiąg Kronik na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutajOpcje Artykułu

Księgi Kronik - studium w audycjach Trans World Radio | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń