Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Księgi Kronik - studium w audycjach Trans World Radio

Księgi Kronik znajdują się w naszych Bibliach zaraz po Księgach Królewskich. W swojej zasadniczej części opisują one ten sam okres historii Izraela, co Księgi Samuela i Księgi Królewskie: od rządów Saula, a potem Dawida i Salomona, aż po upadek państwa i niewolę babilońską.Czy znaczy to, że Księgi Kronik powtarzają historię już raz opowiedzianą? Nie! Są one jakby uzupełnieniem, dopełnieniem obrazu, wyrysowanego w innych księgach historycznych Starego Testamentu. Tłumacze Biblii hebrajskiej na język grecki, czyli autorzy Septuaginty, nazwali Księgi Kronik "Paralipomena", co znaczy "rzeczy opuszczone". Znajdujemy w Księgach Kronik wiele szczegółów, które w innych księgach Starego Testamentu zostały opuszczone. Stąd zresztą wywodzi się nazwa tych ksiąg, powszechnie dziś przyjęta; św. Hieronim nazwał je "Kroniką całej historii świętej".
 
Wziąwszy pod uwagę fakt, że w początkowych rozdziałach I Księgi Kronik zamieszczone są genealogie, rozpoczynające się od pierwszego człowieka, Adama, Księgi Kronik opisują dzieje całej ludzkości, początki Narodu Wybranego, okres rozkwitu i upadku Królestwa Izraela, aż do zakończenia niewoli babilońskiej w r. 538 przed Chrystusem.
 
Zadajmy sobie pytanie: dlaczego właśnie w ten sposób uzupełniona jest narracja Biblii?   Możemy dostrzec tu pewną prawidłowość w postępowaniu rzeczywistego Autora Biblii, Ducha Świętego. Po przekazaniu nam prawd, obejmujących wielką przestrzeń historii, Duch Boży jak gdyby powraca do pewnych kwestii i naświetla je jeszcze raz, z innej perspektywy. Podobne zjawisko obserwujemy studiując Księgi Mojżeszowe. Księga Piąta, zwana Księgą Powtórzonego Prawa, niejako powtarza, podsumowuje Prawo, podane w czterech poprzednich księgach. Jest to jednak coś więcej, niż proste powtórzenie. Jest to raczej nowa interpretacja Prawa, sformułowanie go na nowo w świetle doświadczeń 40 lat wędrówki Narodu Wybranego przez pustynię.
 
I tę właśnie prawidłowość zauważamy, porównując treść Ksiąg Kronik z treścią Ksiąg Samuela i Ksiąg Królewskich. W Księgach Kronik inaczej są rozłożone akcenty, inaczej uwypuklone poszczególne wydarzenia czy fakty. Niektóre szczegóły są ukazane jak gdyby przez szkło powiększające, a inne kwestie, omówione wcześniej szeroko, są zupełnie pominięte.
 
Na przykład: w Księgach Kronik szczegółowo opisane jest panowanie Dawida, a więc okres wzrostu potęgi Królestwa Izraela. Jednak pominięte są tu wydarzenia, które były bardzo poważnymi błędami wielkiego króla; nie ma tu relacji o cudzołóstwie Dawida z Batszebą i o zamordowaniu jej męża Uriasza. Księgi Kronik nie opisują grzechu Dawida. Dlaczego? Gdyż Bóg przebaczył Dawidowi wtedy, gdy król ukorzył się przed Nim i błagał o łaskę. A gdy Bóg przebacza, nie wspomina już więcej grzechu, jak gdyby wymazuje go z rejestru.
 
Poza tym, Księgi Kronik ukazują historię Narodu Wybranego z innej perspektywy niż Księgi Samuela i Księgi Królewskie. Opisują historię Izraela z Bożego punktu widzenia - jako ważnej części historii zbawienia, części Bożego planu ratowania człowieka dzięki nadejściu Mesjasza - Zbawiciela. Dlatego też Księgi Kronik w ogóle pomijają historię królestwa północnego, opisując, po rozbiciu Izraela na dwie części, tylko dzieje królestwa południowego, judzkiego, ze stolicą w Jerozolimie, gdzie na tronie zasiadali królowie z mesjańskiej linii Dawida.
 
Mówiąc obrazowo: historia Izraela jest ukazana w Księgach Królewskich z perspektywy tronu, podczas gdy Księgi Kronik opisują tę historię z perspektywy ołtarza. W Księgach Królewskich w centrum wydarzeń znajduje się pałac królewski, w Księgach Kronik - świątynia. Księgi Królewskie ukazują nam polityczny aspekt historii narodu izraelskiego, Księgi Kronik - aspekt religijny.
 
 
Autor
 
Według tradycji izraelskiej autorem Ksiąg Kronik jest Ezdrasz. Powrócił on do Jerozolimy wraz z grupą wygnańców babilońskich w 458 roku przed Chrystusem i żydowscy uczeni przypuszczają, że wtedy właśnie spisał on Księgi Kronik. Księgi Kronik wykazują bardzo duże podobieństwo - co do języka, stylu i słownictwa - do Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Być może więc autorem tych trzech ksiąg jest sam Ezdrasz, lub inny natchniony pisarz, który zredagował tekst tych ksiąg na podstawie notatek Ezdrasza. Najprawdopodobniej wszystkie te księgi, a więc I i II Księga Kronik, Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza stanowiły w oryginale jedną całość.
W Biblii hebrajskiej księgi te zamieszczone są na samym końcu, jako ostatnie z tzw. "Ketubim", czyli "Pism".
 
 
Struktura Ksiąg Kronik
 
I Księga Kronik
 
I.   Genealogie ( rodowody )                                                rozdziały   1 - 9
II. Rządy Saula                                                                                 r. 10
III. Rządy Dawida                                                                               r. 11 - 29
            1. Sławni wojownicy Dawida                                              r. 11 - 12
            2. Dawid i Arka Przymierza                                                 r. 13 - 16
            3. Dawid i Świątynia                                                             r. 17
            4. Wojny Dawida                                                                   r. 18 - 20
            5. Spis ludności dokonany przez Dawida                          r. 21
            6. Przygotowania do budowy Świątyni                               r. 22 - 29
 
II Księga Kronik                                
 
I. Rządy Salomona                                                                            r. 1 - 9
II. Podział Królestwa, Historia Judy                                     r. 10 - 36
   Okresy duchowego przebudzenia za rządów:
 1. Asy                                                                                               r. 14 - 16
 2. Jozafata ( Jechoszafata )                                                          r. 17 - 20
 3. Joasza                                                                                         r. 23 - 24
 4. Ezechiasza ( Hiskiasza )                                                           r. 29 - 32
 5. Jozjasza                                                                                       r. 34 - 35

 

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Ksiąg Kronik na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutajOpcje Artykułu

Księgi Kronik - studium w audycjach Trans World Radio | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń