Papież o Traktacie Lizbońskim

nie, 24 sty 2010, 22:38:38

Autor: Łukasz Godzwoń

Papież w noworocznym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego poparł jednoczenie się Europy. - Wprowadzenie w życie Traktatu Lizbońskiego zapoczątkowało nową fazę procesu integracji, której Stolica Apostolska nadal będzie się przyglądać z szacunkiem i życzliwą uwagą – powiedział ojciec święty.

Papież zaapelował o zdefiniowanie laickości pozytywnej, otwartej, takiej, która bazując na słusznej autonomii porządku doczesnego i porządku duchowego, sprzyja zdrowej współpracy i w duchu wspólnej odpowiedzialności.

Benedykt XVI doszukuje się źródeł negatywnie zdefiniowanej laickości w uważanym za istotny element konstytutywny demokracji relatywizmie. - Taka laickość pojmowana będzie jedynie jako wykluczenie lub ściślej mówiąc odrzucenie społecznego znaczenia religii – zauważył następca św. Piotra. – To prowadzi do prowadzi do starcia i podziału, godzi w pokój, zaburza ekologię ludzką i, odrzucając z zasady postawy odmienne od własnej, staje się ślepym zaułkiem - podsumował.

Benedykt XVI z satysfakcją odnotował, że Traktat przewiduje utrzymywanie przez Unię Europejską «otwartego, przejrzystego i regularnego» (art. 17) dialogu z Kościołami. Życzył zarazem UE, aby w budowaniu swej przyszłości potrafiła zawsze czerpać ze źródeł swej tożsamości chrześcijańskiej.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20100124223838432